W dniu 21 sierpnia (środa) o godz. 10:00 w pokoju nauczycielskim odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji szkoły
na rok szkolny 2019/2020
egz poprawkowe                                           XxY
anonomowa skrzynka
      boton azul      rekrutacja2019 20 logo 2019 kolor Copyfundacja mikolaja
         
1a 8 6  6  5
środa, 20 grudzień 2017 15:44

Wizyta Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

19 grudnia br., w związku z wizytacją parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu,  w naszej szkole gościł Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej.

 

Z tej właśnie okazji  odbyło się uroczyste spotkanie. Rozpoczął je Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Powitał  wszystkich przybyłych gości, w szczególności Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa, Księdza Dziekana Tadeusza Kryńskiego, Księdza Sekretarza dr. Tomasza Szmurło, Przewodniczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Panią Dorotę Łapiak, Wicestarostę  Powiatu Wysokomazowieckiego Pana Leszka Gruchałę, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Agatę Koc, rodziców naszych uczniów oraz całą społeczność szkolną. Pan Dyrektor podkreślił ważność wizyty duszpasterskiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa. Zauważył też, jak wielką rolę w życiu młodego człowieka i szkoły odgrywają wiara i wspólnota Kościoła. To one bowiem wskazują wartości, którymi należy kierować się w życiu. Zaznaczył też, że wizyta Księdza Biskupa odbywa się w ważnym dla naszej placówki momencie, którym są przygotowania do nadania jej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. W tym miejscu zauważył również, że współczesna młodzież potrzebuje autorytetów, jako wzorców i nośników wartości. Wizyta Księdza Biskupa z pewnością te wartości wzmocni i zapisze się na zawsze w pamięci i sercach całej naszej wspólnoty.

Księdza Biskupa w imieniu rodziców serdecznie powitała także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agata Koc. Ze słowami powitania do Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej zwróciła się też sama młodzież. Jej przedstawiciele wyrazili radość z przybycia i zaznaczyli, że dla młodych ludzi wizyta ich Pasterza jest wyrazem troski o wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich.

Po uroczystym powitaniu  Pan Dyrektor zaprosił wszystkich do obejrzenia przygotowanego specjalnie na tę okazję programu artystycznego. Młodzi artyści w bardzo pomysłowej formie pokazali, na czym polega tajemnica Świąt Bożego Narodzenia. Nie zabrakło pięknie wykonanych, nastrojowych, pełnych ciepła i radości utworów muzycznych, związanych ze zbliżającymi się świętami oraz pełnej mądrego humoru i spajającej całość opowieści.  Występ przygotowali uczniowie należący do chóru szkolnego i koła teatralnego, pracujący pod opieką Pani Moniki Ilczuk i Pani Jolanty Drewnowskiej–Koziarskiej. Estetyczne wrażenia zapewniała także piękna scenografia, przygotowana pod kierunkiem Pani Katarzyny Rostkowskiej.

Po nagrodzonym gromkimi brawami występie naszych młodych artystów głos zabrał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus. Podziękował on wykonawcom i twórcom spektaklu za bardzo piękny występ. Zaznaczył, że nie zabrakło w nim tego, co ważne: muzyki, słowa i serca.

W przemówieniu Księdza Biskupa znalazło się wiele głębokich treści. Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej podkreślił, iż jedną z największych prawd płynących z nadchodzących świąt jest fakt, iż Chrystus stał się człowiekiem po to, by wejść w los każdego z nas i obdarować nas życiem, które nie przemija, tylko się przemienia. Drugim ważnym darem Bożym jest miłość. Bez tej wartości życie traci bowiem sens. Wielką prawdą płynącą z Bożego Narodzenia jest konieczność pokochania samego siebie i zaakceptowania siebie w różnych fazach życia. Bez miłości do siebie nie jest bowiem możliwe pokochanie innych ludzi i Boga. To miłość prowadzi do szczęścia i sama nim jest. Szczególną rolę akceptacja samego siebie odgrywa w życiu młodego człowieka. Ksiądz Biskup zaznaczył, aby nie porównywać się do innych, gdyż to zrodzić może zazdrość lub pychę. Jedynym wzorem, do którego naśladowania warto dążyć jest nowo narodzony Jezus Chrystus. Jedynie podążanie taką drogą, umożliwi pokochanie siebie, innych ludzi i Boga.  Ksiądz Biskup zaakcentował także, iż człowiek zawsze potrzebuje innych ludzi, by wzrastać i się doskonalić. To właśnie dojrzewanie jest istotnym elementem jego życia. Przemiana na lepsze dokonuje się jednak w  związku ze świadomą decyzją człowieka oraz potrzebą jego serca.

Duszpasterz złożył także gratulacje Panu Dyrektorowi i całej społeczności szkolnej. Życzył, aby nadchodzące święta były czasem namysłu, pokochania i zaakceptowania siebie oraz innych ludzi, a także zauważenia dobra, płynącego do nas od Boga i naszych bliźnich.

W imieniu organizatorów głos zabrali także Pan Wicestarosta Leszek Gruchała i Pani Przewodnicząca Dorota Łapiak. Pan Wicestarosta podkreślił, iż dzięki dzisiejszemu spotkaniu w pełni udało mu się poczuć, na czym polegają Święta Bożego Narodzenia. Zaznaczył także ważność wizyty duszpasterskiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa w życiu szkoły oraz naszej „małej ojczyzny”, tak bardzo przywiązanych do tradycyjnych wartości. Zaakcentował również rolę współpracy samorządu terytorialnego i prowadzonych przez niego jednostek z duszpasterzami. Wydaje bowiem  ona piękne owoce, z korzyścią dla naszego największego bogactwa, jakim są młodzi ludzie. Pan Wicestarosta podkreślił ponadto zasługi Pani Przewodniczącej Doroty Łapiak, zawsze dbającej o sprawy Ciechanowca i całego powiatu.

Jako kolejna przemówiła Pani Przewodnicząca Dorota Łapiak. W imieniu organizatorów podziękowała za to piękne spotkanie. Zaznaczyła, że jest ono wielkim wyróżnieniem, na które  z pewnością zasłużyła ciężką pracą cała szkolna społeczność. Złożyła również wszystkim serdeczne życzenia świąteczne.

Na zakończenie głos zabrał ponownie Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Podziękował za wszystkie ciepłe słowa, które padły pod adresem prowadzonej przez niego placówki. Podkreślił również rolę efektywnej i owocnej współpracy z organem prowadzącym szkołę, którym jest Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem. Jeszcze raz podziękował wszystkim przybyłym gościom, szczególnie zaś Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Pikusowi.
Po części oficjalnej zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły wzięli udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym.

Czytany 3788 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • p. o. Dyrektora Szkoły
    mgr Ewa Radziszewska
    (86) 277 11 35
Top