poniedziałek, 27 kwiecień 2020 18:33

„Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery ” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Powiat Wysokomazowiecki / Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, numer naboru, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, numer naboru RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.296.200,00 złotych (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych).

 

Pomysłodawcą i twórcą projektu pn. Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery jest Dyrektor naszej szkoły mgr Łukasz Godlewski, który od kilku lat z powodzeniem aplikuje
o środki zewnętrzne dla naszej szkoły i młodzieży.

Nr projektu: RPO.03.01.02-20-0446/19

Całkowita wartość projektu: 1.441.200,00 złotych.

Dofinansowanie: 1.296.200,00 złotych

Planowany okres realizacji: od 1 listopada 2020 r. do 30 października 2022 r.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 • powstanie nowoczesnej pracowni informatycznej do obróbki filmów i grafiki cyfrowej
 • modernizacja dwóch klasopracowni z zakresu kształcenia przedmiotów ścisłych
 • zakup 9 nowoczesnych tablic interaktywnych
 • zakup 42 nowoczesnych komputerów przenośnych – laptopów
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi
 • zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające umiejętności dla młodzieży z biologii, chemii, fizyki, geografii, grafiki cyfrowej, informatyki, matematyki i języków obcych (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego)
 • zajęcia z zakresu robotyki i programowania
 • warsztaty z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego
 • wyjazdy edukacyjne dla młodzieży do ośrodków badawczych, wyższych uczelni.
 • doskonalenie nauczycieli
 • stypendia dla uczniów zdolnych i osiągających wysokie wyniki edukacyjne w wysokości 300-500 złotych miesięcznie !

Cel główny projektu: Podniesienie u 297 uczniów i uczennic (155 dziewczynek i 142 chłopaków) kompetencji oraz umiejętności kluczowych, w tym zniwelowanie deficytów u 18 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie szkolnych pracowni.

 

znaczki rozwijamy skrzydla

 

Artykuły dotyczące projektu:

 

1.   Rekrutacja    zobacz 
         
2.   Program Stypendialny:    
         
    a) Regulamin programu stypendialnego   pobierz
         
    b) Wzór wniosku i oświadczenia o przyznanie stypendium   pobierz
         
     c) Wyniki rekrutacji programu stypendialnego na rok szkolny 2020 / 2021    zobacz
Czytany 2099 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


 • Dyrektor Szkoły
  mgr Łukasz Godlewski
  (86) 277 11 35
Top