piątek, 22 maj 2020 07:42

Miesięczne stypendia - od 300 do 500 złotych miesięcznie - dla 30 zdolnych uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu.

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, w ramach zaplanowanego w naszej szkole projektu pn. „Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery” trzydziestu (30) naszych najzdolniejszych i osiągających najwyższe wyniki edukacyjne uczniów otrzyma miesięczne stypendia w wysokości od 300 do 500 złotych przez okres dwóch lat.

 

Stypendia będą przyznawane na podstawie regulaminu przez Dyrektora szkoły Pana Łukasza Godlewskiego i Starostę Wysokomazowieckiego Pana Bogdana Zielińskiego. Regulamin zostanie udostępniony na stronie internatowej szkoły i starostwa w sierpniu 2020 r. Wśród kryteriów premiujących znajdą się: średnia ocen, osiągniecia w olimpiadach i konkursach, sukcesy sportowe i artystyczne.

Zapraszamy do Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, który dzięki szerokiej współpracy z instytucjami i organizacjami z terenu kraju i Unii Europejskiej, realizowanymi projektami edukacyjnymi i mobilnościowymi, szerokiej ofercie edukacyjnej, nowoczesnej infrastrukturze edukacyjnej i sportowej oraz licznej i bardzo dobrze wyszkolonej kadrze pedagogicznej jest jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce, o zasięgu, prestiżu i renomie ponadnarodowej. Zespół Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu to szkoła bezpieczna, stwarzające dogodne warunki do nauki i rozwoju, zdobywania kompetencji i kwalifikacji oraz przygotowująca młodych ludzi do samodzielnego życia.

POL powiat wysokomazowiecki COA.svglogopilecki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

Czytany 1568 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top