zajecia ferie2019
         
          DSC 0446c fundacja mikolaja boton azul        
         
1a 8 6  6  5
czwartek, 23 marzec 2017 12:58

Szkoła kontakt

Napisał

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Ciechanowcu

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec


 

Dyrektor:

tel: (86) 277 11 35     |     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Sekretariat:

 

tel: (86) 277 11 34     |     faks: (86) 277 11 34     |     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Internat przy ZSOiZ:

ul. Kościelna 12, 18-230 Ciechanowiec     |     tel: (86) 277 10 19


 

Księgowość:

tel: (86) 277 21 96


Redakcja Strony:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa, 08 luty 2017 10:21

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

Napisał

Kwota dofinansowania:  424 559,07 zł. Projekt skierowany do 90 uczniów i 7 opiekunów. Projekt przewiduje płatne staże po 1629,23 zł w najlepszych polskich 5* hotelach: Sheraton, Bristol, Radisson Blue w Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Sopocie, Iławie i Zakopanem.
Sheraton, Bristol, Radisson Blue i inne prestiżowe polskie hotele w Warszawie, Sopocie, Toruniu, Zakopanem i Gdańsku przyjmą na miesięczne dodatkowe praktyki ciechanowieckich uczniów i nauczycieli. To wielkie wyróżnienie i niebywała okazja dla młodych adeptów zawodu i kadry dydaktycznej.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu otrzymał na ten cel ponad 427 000 tysięcy złotych dofinansowania na działania przewidziane w ramach konkursu 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt obejmuje wsparciem 90 uczniów kształcących się na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych i Zasadniczej Szkole Zawodowej jak również 7 nauczycieli.  Każdy uczeń otrzyma w ramach projektu  m.in. płatne stypendium stażowe w wysokości 1629,33 złotych.  Uczniowie będą poznawać tajniki zawodu i kulturę pracy w najlepszych polskich hotelach. Kadra dydaktyczna będzie doskonalić swój warsztat pracy z najlepszymi surowcami i pod okiem znanych szefów kuchni. Projekt powstał przy współpracy z Unią producentów  i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

środa, 08 luty 2017 10:17

ATRAKCYJNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

Napisał

ATRAKCYJNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

 

Artykuły dotyczące projektu:

1.   Ponad pół miliona złotych na staże uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu     zobacz      
               
2.   Realizacja projektu „Atrakcyjni na europejskim rynku pracy”   zobacz      
               
3.    ERASMUS+ staże w słonecznej Hiszpanii    zobacz      
               
4.   Atrakcyjni   zobacz      

 

 

Kwota dofinansowania:  168 640 euro (713.747,20 zł ). Projekt skierowany do 46 uczniów i 6 opiekunów.
Projekt przewiduje:
- kursy języka hiszpańskiego,
- wizyty studyjne w polskich najlepszych 5* hotelach,
- miesięczna praktyka w 2017 roku w restauracjach i hotelach na południu. Hiszpanii w Granadzie i jej okolicach.


ERASMUS+ i staże w słonecznej Hiszpanii. ZSOiZ w Ciechanowcu, jako jedyna szkoła z powiatu wysokomazowieckiego otrzymała dofinansowanie na organizację staży dla 46 uczniów i 6 nauczycieli w ramach projektu „ATRAKCYJNI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY”
Projekt powstał przy wspólnej inicjatywie Dyrekcji ZSOiZ w Ciechanowcu i Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego i otrzymał wsparcie w wysokości 168 640 euro.
Uczniowie zdobędą podstawową znajomość języka hiszpańskiego, odbędą wizyty studyjne w polskich najlepszych 5* hotelach a następnie odbędą profesjonalną praktykę w 2017 roku pracując w restauracjach i hotelach na południu Hiszpanii w Granadzie i jej okolicach. Uczniowie i nauczyciele poznają inną kuchnie i będą mogli pracować na produktach typowych dla kuchni śródziemnomorskich, poznać inne rozwiązania organizacji pracy i funkcjonowania zakładów, mieć kontakt z klientami z całego świata. Region Andaluzji jest jednym z najbogatszych kulturowo w całej Europie i chętnie odwiedzany przez turystów.
Projekt da również uczniom możliwość wzrostu kompetencji językowych i uzyskania dokumentu Europass Mobilność. Miesięczny pobyt z grupą rówieśników poza domem w obcym środowisku i kulturze pozwoli uczniom nabrać wiary we własne możliwości, umiejętności pokonywania słabości, nauczy przedsiębiorczości i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy w grupie i tolerancji. Korzyści z projektu wyniosą także nauczyciele wyjeżdzający z uczniami. Zdobędą  oni nowe doświadczenie przydatne w pracy dydaktycznej , kształceniu zawodowym oraz nowatorskimi metodami naucz. Nauczyciele zaangażowani w projekt będą mogli w przyszłości samodzielnie zrealizować inne przedsięwzięcia i propagować ideę korzystania z projektów Erasmus+.

środa, 08 luty 2017 08:48

NOWOCZESNA GASTRONOMIA

Napisał

W ZSOiZ w Ciechanowcu realizowany jest projekt pt" NOWOCZESNA GASTRONOMIA" finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nasza szkoła otrzymała na ten cel 477416,00 złotych.
Tak duże wsparcie pozwoliło na:
- modernizację pracowni gastronomicznej,
- stworzenie pracowni obsługi klienta i konsumenta,
- modernizację programów nauczania dostosowanych do NPP z przedmiotów zawodowych,
- kursy kwalifikacyjne tj.:
* kurs barmański,
* kurs kuchni regionalnej,
* kurs kuchni Podlasia,
* kurs z Mistrzem czekolady (wykonywanie pralin i deserów czekoladowych),
* kurs organizacji imprez cateringowych,
* kurs kuchni Fusion,
- zajęcia wyrównawcze z języków obcych, matematyki i języka polskiego,
- udział w targach branżowych w Poznaniu,
- dodatkowe praktyki w zawodzie.

Dzięki uzyskanemu wsparciu, uczniowie kierunków gastronomicznych zwiększą swoją szansę na znalezienie bardziej płatnej pracy oraz zagwarantują sobie wykonywanie wyuczonego zawodu.

Od września 2010 roku w naszej szkole rozpoczeła się realizacja kolejnego, dużego przedsięwzięcia. Wszystko to dzięki zaangażowaniu i pracy Pana Sebastiana Orłowskiego, który przygotował, w ramach Programu Kapitał Ludzki, wniosek projektu „Profesjonalnie wykształcony kucharz i fryzjer – to źródło sukcesu” o całkowitej wartości dofinansowania 200 000 zł. Przyszli fryzjerzy i kucharze, którzy zdobywają obecnie wykształcenie w naszym technikum, maja szansę na większy rozwój umiejętności zawodowych.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole w zawodach technik kucharz i fryzjer poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 61 uczniów klas II-IV naszego technikum i 4 nauczycieli, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, doradztwo zawodowe oraz zajęcia pozalekcyjne.
Działania podjęte w ramach projektu skoncentrują się m.in. na: wyposażeniu naszej szkoły w nowoczesny sprzęt wspomagający przekazywanie wiedzy. Pojawią się także niezwykle ciekawe szkolenia zawodowe o różnej tematyce, prowadzane przez międzynarodowej sławy mistrzów gastronomii i fryzjerstwa. Obiecująco zapowiadają się także szkolenia tematyczne, czy wycieczki na targi hotelarskie i fryzjerskie. Młodzież będzie miała też okazję uczestniczyć w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i tworzenia własnego portfolio zawodowego. W przyszłej pracy przydać się mogą z kolei ukończone kursy kwalifikacyjne: kelnerski oraz visage’u i makijażu.
Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mogli doskonalić swoje zawodowe umiejętności i lepiej przygotują się do startu na rynku pracy.

środa, 08 luty 2017 08:47

Akademia kompetencji kluczowych

Napisał

Projekt "Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej" realizowany jest w naszej szkole we współpracy z firmą Unizeto Technologies S.A. oraz Instytutem Maszyn Matematycznych w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4). Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego uczniów, poprzez podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych, wzrostowi umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego. Wsparcie w projekcie udzielone zostanie uczniom posiadającym ograniczone możliwości rozwijania kompetencji w dziedzinie umiejętności komputerowych, przedsiębiorczości i języków obcych. Dzięki temu grupa uczniów z naszej szkoły zdobędzie nieodpłatnie popularne i honorowane na całym świecie certyfikaty ECDL. Zajęcia odbywać się będą od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2012 roku.

Dzięki pracy Pani Ewy Radziszewskiej, która przygotowała wniosek skierowany do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania "Kapitał Ludzki - Narodowa strategia Spójności", nasza szkoła zdobyła środki w kwocie 99 998,00 zł. Pochodzą one z Priorytetu IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" w Działaniu 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt skierowany jest do 120 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, kształcących się w zawodach technik handlowiec, kucharz, fryzjer. Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Działania prowadzone w jego ramach będą ukierunkowane na zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne, doradztwo zawodowe oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
Istotnymi elementami projektu "Równy start szansą na lepszą przyszłość" będzie też zmniejszenie poziomu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia wśród uczniów wykazujących problemy w nauce oraz rozwijanie podstawowych umiejętności kluczowych i zawodowych ważnych w przyszłym zatrudnieniu i dalszym kształceniu.
Oprócz wyżej wymienionych priorytetów projekt będzie też miał na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy i poszerzenie bazy dydaktycznej na potrzeby kierunków zawodowych.

środa, 08 luty 2017 08:46

ŚWIADOMY WYBÓR - PEWNY SUKCES

Napisał

Pragniemy poinformować, iż nasza szkoła bierze udział w realizowanym przez Wyższą Szkołę administracji Publicznej w Białymstoku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku projekcie "ŚWIADOMY WYBÓR - PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych". Tematyka obejmuje szeroko pojęte poradnictwo zawodowe i jego obecność w szkolnej rzeczywistości.
Jest nam niezwykle przyjemnie poinformować, iż nasza szkoła i biorący aktywny udział w projekcie nauczyciele: Magdalena Kuteszko i Wojciech Cieszkowski otrzymali podziękowania za wielkie zaangażowanie, aktywność, poznawczą ciekawość i chęć do działania oraz tworzenie przyjaznych i profesjonalnych warunków do realizacji grupowych zajęć z młodzieżą, z zakresu planowania kariery i poradnictwa zawodowego.
Dziękujemy za ciepłe słowa ze strony realizatorów projektu i mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę w nowym roku szkolnym.

środa, 08 luty 2017 08:45

Nowe Aspiracje

Napisał

Od marca 2009 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie "Nowe Aspiracje - zmiana postaw i kompetencji uczniów" organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w ramach którego stworzony został Międzyszkolny Klub Naukowy Informatyków. Celem głównym Projektu jest wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży i podniesienie ich kompetencji, co doprowadzi do zmiany struktury wykształcenia młodzieży na obszarze objętym projektem i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy poprzez ukierunkowanie preferencji w wyborze zawodów oraz zwiększenie liczby młodzieży z obszarów wiejskich podejmującej studia w szczególności na kierunkach zgodnych z potrzebami regionalnej i lokalnej gospodarki.
Międzyszkolne Kluby Naukowe funkcjonować będą przez okres 3 semestrów, począwszy od marca 2009 r. pod opieką pracowników naukowych z Instytutu Przedsiębiorczości i Instytutu Informatyki i Automatyki PWSIiP w Łomży. Z kolei zajęcia organizowane w Klubach będą ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, dążących do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatyki organizowanej przez PWSIiP w Łomży.
Kluby otrzymają wsparcie finansowe na realizację programu, zakup pomocy naukowych oraz pokrycie innych kosztów związanych z jego funkcjonowaniem w wysokości 60 000 zł - po 20 000 zł na semestr funkcjonowania koła.
W przypadku naszej szkoły działania skoncentrują się na rozwijaniu u uzdolnionych uczniów wiedzy informatycznej, szczególnie dotyczącej marketingu internetowego, promocji w Internecie oraz tworzenia rozbudowanych stron internetowych.

środa, 08 luty 2017 08:45

Aktywna Szkoła

Napisał

Od 1 czerwca 2007 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu uczestniczy w projekcie "Aktywna Szkoła", przygotowanym przez Białostocki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zaś jego głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem w województwie podlaskim.
Projekt "Aktywna Szkoła" ma na celu przede wszystkim: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenach wiejskich i w małych miastach, aktywizację szkół i środowisk lokalnych, popularyzację młodzieżowych działań społecznych, zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń i kwalifikacji dla nauczycieli oraz wzbogacenie atrakcyjności szkoły.
Dzięki stworzonemu przez Panów: Wojciecha Cieszkowskiego i Pawła Niemyjskiego programowi zakładającemu zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w innowacyjnej formie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ciechanowcu mógł dołączyć do grona 60 placówek edukacyjnych z terenu województwa podlaskiego, uczestniczących w projekcie "Aktywna Szkoła". Koordynatorem projektu w ZSOiZ w Ciechanowcu jest Pani Emilia Krysińska.
Uzyskane w ramach projektu środki finansowe w wysokości 21 000 zł pozwoliły na stworzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu całego pakietu zajęć pozalekcyjnych o charakterze wyrównawczym oraz rozszerzającym z wybranych przez uczniów przedmiotów. Są to głównie przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, biologia, chemia i geografia. Szczególny nacisk kładziemy na nauczanie matematyki, gdyż młodzież która rozpoczęła w roku szkolnym 2007/2008 naukę w I klasie Liceum Ogólnokształcącego będzie zdawała obowiązkowo ten przedmiot w na egzaminie maturalnym.
Na początku roku szkolnego uczniowie przeszli sprawdziany kompetencji z poszczególnych przedmiotów. Młodzież miała także możliwość samodzielnego określenia tych partii materiału, które sprawiają jej największe trudności. Na podstawie wyników sprawdzianów oraz rozmów z wychowankami nauczyciele poszczególnych przedmiotów stworzyli programy, według których odbywają się obecnie zajęcia pozalekcyjne.

Strona 2 z 5

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • p. o. Dyrektora Szkoły
    mgr Ewa Radziszewska
    (86) 277 11 35
Top