UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem niepoprawnie jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę...

WIĘCEJ informacji - kliknij w link poniżej:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

  rekrutacja Pilecki Cegiełka

 

WYWIADÓWKA 25.05.2018 r. (piatek) godz. 17:00

x zjazd maly   Przechwytywanie2

boton azul fundacja mikolajakatalog online3strona mpotega

 

 
 

wystepy

         
1a 8 6  6  5
poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:38

NOWE ASPIRACJE

Napisał

Od marca 2009 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie "Nowe Aspiracje - zmiana postaw i kompetencji uczniów" organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w ramach którego stworzony został Międzyszkolny Klub Naukowy Informatyków. Celem głównym Projektu jest wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży i podniesienie ich kompetencji, co doprowadzi do zmiany struktury wykształcenia młodzieży na obszarze objętym projektem i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy poprzez ukierunkowanie preferencji w wyborze zawodów oraz zwiększenie liczby młodzieży z obszarów wiejskich podejmującej studia w szczególności na kierunkach zgodnych z potrzebami regionalnej i lokalnej gospodarki.
Międzyszkolne Kluby Naukowe funkcjonować będą przez okres 3 semestrów, począwszy od marca 2009 r. pod opieką pracowników naukowych z Instytutu Przedsiębiorczości i Instytutu Informatyki i Automatyki PWSIiP w Łomży. Z kolei zajęcia organizowane w Klubach będą ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, dążących do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatyki organizowanej przez PWSIiP w Łomży.
Kluby otrzymają wsparcie finansowe na realizację programu, zakup pomocy naukowych oraz pokrycie innych kosztów związanych z jego funkcjonowaniem w wysokości 60 000 zł - po 20 000 zł na semestr funkcjonowania koła.
W przypadku naszej szkoły działania skoncentrują się na rozwijaniu u uzdolnionych uczniów wiedzy informatycznej, szczególnie dotyczącej marketingu internetowego, promocji w Internecie oraz tworzenia rozbudowanych stron internetowych.

 

Zdjęcia z przebiegu zajęć przeprowadzanych w projekcie "Nowe Aspiracje"

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:35

ŚWIADOMY WYBÓR - PEWNY SUKCES

Napisał

Pragniemy poinformować, iż nasza szkoła bierze udział w realizowanym przez Wyższą Szkołę administracji Publicznej w Białymstoku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku projekcie "ŚWIADOMY WYBÓR - PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych". Tematyka obejmuje szeroko pojęte poradnictwo zawodowe i jego obecność w szkolnej rzeczywistości.

Jest nam niezwykle przyjemnie poinformować, iż nasza szkoła i biorący aktywny udział w projekcie nauczyciele: Magdalena Kuteszko i Wojciech Cieszkowski otrzymali podziękowania za wielkie zaangażowanie, aktywność, poznawczą ciekawość i chęć do działania oraz tworzenie przyjaznych i profesjonalnych warunków do realizacji grupowych zajęć z młodzieżą, z zakresu planowania kariery i poradnictwa zawodowego.


Dziękujemy za ciepłe słowa ze strony realizatorów projektu i mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę w nowym roku szkolnym.

 

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:28

RÓWNY START SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Napisał


Dzięki pracy Pani Ewy Radziszewskiej, która przygotowała wniosek skierowany do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania "Kapitał Ludzki - Narodowa strategia Spójności", nasza szkoła zdobyła środki w kwocie 99 998,00 zł. Pochodzą one z Priorytetu IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" w Działaniu 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt skierowany jest do 120 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, kształcących się w zawodach technik handlowiec, kucharz, fryzjer. Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Działania prowadzone w jego ramach będą ukierunkowane na zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne, doradztwo zawodowe oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
Istotnymi elementami projektu "Równy start szansą na lepszą przyszłość" będzie też zmniejszenie poziomu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia wśród uczniów wykazujących problemy w nauce oraz rozwijanie podstawowych umiejętności kluczowych i zawodowych ważnych w przyszłym zatrudnieniu i dalszym kształceniu.
Oprócz wyżej wymienionych priorytetów projekt będzie też miał na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy i poszerzenie bazy dydaktycznej na potrzeby kierunków zawodowych.
 

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:27

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWEJ

Napisał

   Projekt "Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej" realizowany jest w naszej szkole we współpracy z firmą Unizeto Technologies S.A. oraz Instytutem Maszyn Matematycznych w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4). Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego uczniów, poprzez podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych, wzrostowi umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego.
Wsparcie w projekcie udzielone zostanie uczniom posiadającym ograniczone możliwości rozwijania kompetencji w dziedzinie umiejętności komputerowych, przedsiębiorczości i języków obcych. Dzięki temu grupa uczniów z naszej szkoły zdobędzie nieodpłatnie popularne i honorowane na całym świecie certyfikaty ECDL.
Zajęcia odbywać się będą od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2012 roku 

 

     Od września 2010 roku w naszej szkole rozpoczeła się realizacja kolejnego, dużego przedsięwzięcia. Wszystko to dzięki zaangażowaniu i pracy Pana Sebastiana Orłowskiego, który przygotował, w ramach Programu Kapitał Ludzki, wniosek projektu „Profesjonalnie wykształcony kucharz i fryzjer – to źródło sukcesu” o całkowitej wartości dofinansowania 200 000 zł. Przyszli fryzjerzy i kucharze, którzy zdobywają obecnie wykształcenie w naszym technikum, maja szansę na większy rozwój umiejętności zawodowych.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole w zawodach technik kucharz i fryzjer poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 61 uczniów klas II-IV naszego technikum i 4 nauczycieli, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, doradztwo zawodowe oraz zajęcia pozalekcyjne.
Działania podjęte w ramach projektu skoncentrują się m.in. na: wyposażeniu naszej szkoły w nowoczesny sprzęt wspomagający przekazywanie wiedzy. Pojawią się także niezwykle ciekawe szkolenia zawodowe o różnej tematyce, prowadzane przez międzynarodowej sławy mistrzów gastronomii i fryzjerstwa. Obiecująco zapowiadają się także szkolenia tematyczne, czy wycieczki na targi hotelarskie i fryzjerskie. Młodzież będzie miała też okazję uczestniczyć w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i tworzenia własnego portfolio zawodowego. W przyszłej pracy przydać się mogą z kolei ukończone kursy kwalifikacyjne: kelnerski oraz visage’u i makijażu.
Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mogli doskonalić swoje zawodowe umiejętności i lepiej przygotują się do startu na rynku pracy.

Dokumenty do pobrania:

  1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZSOIZ C-C
  2. I  ETAP REKRUTACJI ZSOIZ C-C
  3. OSWIADCZENIE RODZICA ZSOIZ C-C
  4. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ZSOIZ C-C
poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:19

NOWOCZESNA GASTRONOMIA

Napisał

W ZSOiZ w Ciechanowcu realizowany jest projekt pt" NOWOCZESNA GASTRONOMIA" finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nasza szkoła otrzymała na ten cel 477416,00 złotych.
Tak duże wsparcie pozwoliło na:
- modernizację pracowni gastronomicznej,
- stworzenie pracowni obsługi klienta i konsumenta,
- modernizację programów nauczania dostosowanych do NPP z przedmiotów zawodowych,
- kursy kwalifikacyjne tj.:
* kurs barmański,
* kurs kuchni regionalnej,
* kurs kuchni Podlasia,
* kurs z Mistrzem czekolady (wykonywanie pralin i deserów czekoladowych),
* kurs organizacji imprez cateringowych,
* kurs kuchni Fusion,
- zajęcia wyrównawcze z języków obcych, matematyki i języka polskiego,
- udział w targach branżowych w Poznaniu,
- dodatkowe praktyki w zawodzie.

Dzięki uzyskanemu wsparciu, uczniowie kierunków gastronomicznych zwiększą swoją szansę na znalezienie bardziej płatnej pracy oraz zagwarantują sobie wykonywanie wyuczonego zawodu.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:11

EWD

Napisał

EWD maturalne

 

 

 

Co to jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

System egzaminów zewnętrznych służy dwóm głównym funkcjom: ocenie osiągnięć uczniów w świetle wymagań programowych oraz ewaluacji wyników i efektywności nauczania w danej szkole.

Do ewaluacji wyników i efektywności nauczania wykorzystuje się dwa rodzaje wskaźników egzaminacyjnych. Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Drugi typ ewaluacyjnych wskaźników egzaminacyjnych opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej - EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

Efektywność nauczania w danej szkole często utożsamiana jest z jej wynikami egzaminacyjnymi. Gdyby wszystkie szkoły w Polsce pracowały z uczniami o tym samym poziomie uprzednich osiągnięć szkolnych faktycznie wyniki egzaminu końcowego byłyby dobrą miarą efektywności. Ale tak nie jest. Metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku liceów ogólnokształcących i techników najlepszą, dostępną miarą zasobów na wejściu są wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym. Wyniki egzaminu gimnazjalnego informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych ucznia na progu szkoły ponadgimnazjalnej, ale są też „nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są uwarunkowane podobnymi czynnikami, co rezultaty matury.

Dla celów ewaluacyjnych należy używać zarówno wskaźniki wyników nauczania (wyniki egzaminacyjne) jak i efektywności nauczania (EWD).

Należy wyraźnie przestrzec, że metoda EWD nie jest miarą jakości edukacji. Edukacja to więcej niż nauczanie, jakość to więcej niż efektywność. Jakość nauczania można opisać przez formułę:
jakość nauczania = wartość celów * efektywność w ich osiąganiu

Nawet najwyższa efektywność nie zapewnia jakości. Jeżeli cele nauczania mają wątpliwą wartość (rozwojową, społeczną), to „efekt mnożnikowy” sprawia, że nawet przy wysokiej efektywności, jakość jest niska.

Metoda EWD nie jest też lekarstwem na ewentualne mankamenty testów egzaminacyjnych. Najbardziej wyrafinowane analizy wyników egzaminacyjnych nie zmienią faktu, że potrzebujemy wysoce rzetelnych i trafnych testów egzaminacyjnych.

Ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne mogą służyć:

Doskonaleniu nauczania – jako instrument ewaluacji wewnątrzszkolnej.
Rozliczaniu i wspieraniu rozwoju szkół – jako metoda stosowana w ewaluacji zewnętrznej.
Dostarczaniu rodzicom i uczniom informacji przydatnych przy wyborze szkoły.

 

 

 

 

NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA OCENIONA NASTĘPUJĄCO

 

LICEUM


Przedmioty humanistyczne

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.

         Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 279.
         Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot

łącznie

poziom rozszerzony

j. polski

279

10

historia

40

4

WOS

79

6
 

 

Język polski

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.
 
       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 279.
       Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot

łącznie

poziom rozszerzony

j. polski

279

10 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.

       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 279.
       Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

 

przedmiot

łącznie

poziom rozszerzony

matematyka

279

55

biologia

32

20

chemia

11

7

fizyka

17

5

geografia

129

54

informatyka

0

0Matematyka

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.

       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 279.
       Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:
TECHNIKUM

Przedmioty humanistyczne

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.

       Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 31.
       Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

 

przedmiot

łącznie

poziom rozszerzony

j. polski

31

0

historia

0

0

WOS

0

0

 


W połączonej bazie wyników matury i egzaminu gimnazjalnego dla tej szkoły brakuje ponad 10% danych. Może to być wynikiem problemów z połączeniem wyników matury i egzaminu gimnazjalnego. W związku z tym wyznaczenie pozycji szkoły na wykresie może być mniej precyzyjne.

 

 

 


Język polski

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.

      Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 31.
      Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:
 

 

przedmiot

łącznie

poziom rozszerzony

j. polski

31

0Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.

      Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 31.
      Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

 

przedmiot

łącznie

poziom rozszerzony

matematyka

31

0

biologia

0

0

chemia

0

0

fizyka

0

0

geografia

1

0

informatyka

0

0

Matematyka


Pozycja szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. 95% powierzchnia ufności dla łącznego oszacowania wskaźników.

1. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012.

      Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 31.
      Liczba osób zdających poszczególne przedmioty w połączonej bazie wyników:

przedmiot

łącznie

poziom rozszerzony

matematyka

31

0poniedziałek, 08 wrzesień 2014 06:20

Migracja zarobkowa rodziców

Napisał
Skutki prawne pozostawienia dziecka przez rodziców wyjeżdżających do pracy za granicą

Pozostawienie dziecka przez rodziców wyjeżdżających do pracy za granicą bez ustanowienia opieki faktycznej, stanowi zagrożenie dobra dziecka. Daje to podstawę do zawiadomienia sądu opiekuńczego zgodnie z przepisem art. 572 Kodeksu postępowania cywilnego. Obowiązek zawiadomienia dotyczy każdego, komu znane jest zdarzenie lub sytuacja godząca w dobro dziecka, a w szczególności: opiekuna faktycznego, organów policji, organów samorządu, opiekunów społecznych, placówek oświatowych - art. 572 § 2 Kpc. Sąd opiekuńczy może wówczas - zgodnie z art. 109, 110, 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - wszcząć postępowanie o zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Sytuacja wyjazdu rodziców, którzy faktycznie nie sprawują pieczy nad dzieckiem, jest przemijającą przeszkodą w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Sąd opiekuńczy - zgodnie z art. 110 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - może orzec zawieszenie.

Obowiązki rodziców

Zakres obowiązków rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu wyznacza art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
- informowania, corocznie w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą;
- zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia dyrektora szkoły, warunków nauki określonych w zezwoleniu na pozaszkolną realizację tego obowiązku;

Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki są zobowiązani informować wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta) na terenie, której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie, jednak tylko w przypadku gdy organ ten wystąpi do rodziców z żądaniem przedstawienia takiej informacji.

Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. podlega sankcjom na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez pojęcie niespełnienia obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% zajęć, tj.:

- obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce,
a także
- obowiązkowych zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki po ukończeniu gimnazjum przez uczęszczanie na zajęcia do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub w celu przygotowania zawodowego.
 

 

UCZEŃ POWRACAJĄCY Z ZAGRANICY


Rodzice powracający do Polski po okresie pobytu za granicą mają obowiązek zapisać dzieci do szkoły, jeśli są to dzieci podlegające obowiązkowi nauki lub obowiązkowi szkolnemu (7-18 lat). Dotyczy to również dzieci 6-letnich, które są objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolach i w szkołach. Zasady przyjmowania do szkół uczniów, którzy uczęszczali do szkoły za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 wymienionego wyżej rozporządzenia uczeń, który uczęszczał do szkoły za granicą przyjmowany jest do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie następujących dokumentów:

- świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą
- ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,
w oparciu o te świadectwa ustala się sumę lat nauki szkolnej ucznia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. znaczące różnice programowe pomiędzy szkołą, do której uczeń uczęszczał i do której ma być przyjęty) rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o przyjęcie dziecka do klasy programowo niższej niż wynika to z sumy lat jego nauki szkolnej.
Rodzice ucznia występują do dyrektora szkoły z podaniem o przyjęcie dziecka do szkoły. Do podania należy dołączyć ww. dokumenty przetłumaczone na język polski. Warto podkreślić, iż w przypadku uczniów powracających z zagranicy i przyjmowanych do szkół ponadgimnazjalnych nie stosuje się obowiązujących zasad rekrutacji. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje wyłącznie dyrektor.

piątek, 05 wrzesień 2014 11:51

Uzależnienie od internetu

Napisał
Czym jest uzależnienie od Internetu?

 

 

 

Zjawisko IAD najlepiej opisane zostało w Stanach Zjednoczonych: uzależniony internauta zaczyna spędzać w sieci coraz więcej czasu, ograniczając do minimum jakiekolwiek inne formy aktywności. Popada w swoiste ciągi - sprawdzenie internetowej skrzynki pocztowej kończy się wielogodzinną wędrówką po sieci, której uzależniony nie jest potem w stanie odtworzyć. Internet jest szczególnie groźnym i uzależniającym medium. Godziny spędzane w sieci to czas odebrany pracy, nauce czy życiu rodzinnemu. Uzależnienie od Internetu staje się coraz poważniejszym problemem społecznym. Według szacunków amerykańskich psychologów około 5% internatów jest uzależnionych od Internetu.


Jak dochodzi do uzależnienia od Internetu? Typowe schematy.
Schemat Rodzinny. Pojawia się komputer. Młody człowiek coraz więcej czasu spędza w domu, zamknięty w pokoju z komputerem. Rodzice początkowo są zadowoleni. Dziecko jest w domu, zajmuje się samo sobą. Cichną spory na temat późnych powrotów do domu. Wszyscy są zadowoleni. Młody człowiek jest pozytywnie zainteresowany techniką i światem. Pierwsze odpadają zajęcia dodatkowe, obowiązki domowe, potem dalsi koledzy i koleżanki, zawęża się krąg znajomych i tematów do rozmów. Wszystko dzieje się w sieci. Rzeczywistość jest mniej interesująca niż świat wirtualny. W końcu pojawiają się kłopoty w szkole, na uczelni, w pracy. Młody człowiek je, rozmawia, zasypia i budzi się przy komputerze. Z czasem ta pasja staje się jedną z niewielu czynności, których chce doświadczać.

* CHAT - Zakładasz stałe łącze. Masz nieograniczony dostęp do sieci i coraz częściej korzystasz z niej. Pewnego dnia trafiasz na czat. Nagle okazuje się, że masz coś do powiedzenia, że ktoś chce z tobą rozmawiać, powierzać swoje najskrytsze myśli i sekrety. Zawierasz przyjaźnie i dzieje się to tak szybko i bez wysiłku, że chętnie ulegasz złudzeniu, że znalazłeś właściwe miejsce dla siebie. Wszyscy cię akceptują. Masz mnóstwo znajomych, o czym dotychczas mogłeś tylko marzyć. Wszystko w twoim życiu staje się podporządkowane tej jednej czynności - byciu w sieci. Kiedy rodzina próbuje odciągnąć cię od komputera zaczynasz kłamać, że robisz coś ważnego. Wielogodzinne przebywanie w Internecie wywołuje w tobie coraz większa niechęć do życia w rzeczywistości. Świat wirtualny jest prostszy, przyjemniejszy i bez stresu. W sieci nie istnieją twoje wady, niedoskonałości czy słabości - chyba, że sam o tym napiszesz.
* BLOGI - Coraz popularniejsze są tzw. blogi, czyli pamiętniki wirtualne. Pamiętnik prowadzi się na bieżąco, oprócz tego trzeba przeczytać zapiski koleżanki, skomentować, może jeszcze wyszukać inny ciekawy blog osoby nieznajomej...
W ten sposób wizyty w Internecie przedłużają się w nieskończoność.

Trzy fazy procesu popadania w uzależnienie od Internetu.


W pierwszej z nich, określanej jako zaangażowanie dopiero poznajemy Internet. Występuje zjawisko oczekiwania i zafascynowania. Po ciężkim dniu wyczekujemy momentu, kiedy siądziemy przed komputerem, by się odprężyć. Nawiązywanie kontaktów w Sieci jest sposobem na pozbycie się poczucia osamotnienia i znudzenia. Często w trakcie
i tuż po surfowaniu odczuwa się spokój.

W drugim etapie, tak zwanej fazie zastępowania, zaczynamy wymieniać rzeczywiste kontakty na internetowe znajomości. Często nawet podczas spotkań ze znajomymi myślimy o tym, co będziemy robić, gdy wejdziemy do Internetu.

Trzecia faza to ucieczka. Chcemy dłużej przebywać w Sieci. To daje krótkotrwałe, ale silne poczucie satysfakcji. Uzależniony internauta czuje, że wreszcie żyje tak, jak zawsze chciał. Do Sieci uciekamy jak alkoholicy do wódki: przed codziennymi kłopotami. Gdy trzeba powrócić do realnego świata, problemy powracają ze zdwojoną siłą. Pogłębiają się depresja i poczucie samotności, pojawiają się wyrzuty sumienia z powodu zaniedbywanych obowiązków. Aby zapomnieć o zmartwieniach, znowu sięgamy po Internet i koło się zamyka. Gdy mamy dłuższą przerwę w użytkowaniu komputera,
tak jak w innych nałogach pojawia się efekt odstawienia: irytacja, panika, niepokój skłaniający do szukania środka uśmierzającego. Kłamiemy o długości sesji internetowych.


Jakie są skutki uzależnienia od Internetu?

Zanik więzi rodzinnych i możliwości oddziaływań wychowawczych ze strony rodziców, Utrata przyjaciół, Utrata dotychczasowych zainteresowań, Osłabienie siły woli i osobowości, Ograniczenie a nawet rezygnacja z ruchu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, Narażenie na szkodliwe bodźce psychiczne (przemoc fizyczna, słowna, erotyka) zamieszczone na wielu stronach www, Zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych, Niezdanie do kolejnej klasy (dzieci i młodzież), bądź utrata pracy (dorośli), Brak środków finansowych potrzebnych do życia.


Jak można przeciwdziałać, walczyć z uzależnieniem od Internetu?


* Zacznij od informacji - od zapoznania się z problemem, dostrzeżenia niebezpieczeństw
* Codziennie planuj dzień z ustaleniem czasu korzystania z Internetu
* Kontroluj i nie przekraczaj zaplanowanego wcześniej czasu przebywania w sieci
* Zdobywaj nowych, wartościowych przyjaciół "rzeczywistych", pielęgnuj przyjaźnie
* Rozwijaj swoje zainteresowania, odkrywaj nowe zainteresowania
* Spędzaj dużo czasu wolnego z rodziną i przyjaciółmi
* Uprawiaj sport
* Konstruktywnie rozwiązuj swoje problemy. Jeśli problem Cię przerasta, zaufaj rodzicom. Twój problem rodzice często potrafią łatwo rozwiązać, ponieważ są ludźmi
o większym doświadczeniu życiowym
* Korzystaj z pomocy swojego wychowawcy, pedagoga szkolnego lub nauczyciela, którego darzysz zaufaniem
* W przypadku zauważenia symptomów uzależnienia od Internetu zgłoś ten problem rodzicom, wychowawcy, pedagogowi. Te osoby chcą Twojego dobra i skontaktują
Cię ze specjalistą od uzależnień w celu udzielenia Ci pomocy
* W Polsce jest wiele poradni, w których pracują specjaliści od uzależnień.
W województwie podlaskim jednym z takich ośrodków jest
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Strona 4 z 5

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
im. J. Iwaszkiewicza
w Ciechanowcu


  • Telefon Dyrektor
    mgr Eugeniusz Święcki
    (86) 277 11 35
Top