zajecia ferie2019
         
          DSC 0446c fundacja mikolaja boton azul        
         
1a 8 6  6  5
poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:43

PEACE

Napisał

PEACE to projekt mający na celu rozwój zrozumienia międzykulturowego wśród polskiej młodzieży z małych miast i wsi. Szerzy tolerancję, przyczynia się do przełamywania stereotypów wśród młodych ludzi oraz sprawia, iż są oni bardziej otwarci na to, co dzieje się na świecie. Jest on organizowany przez Komitet Lokalny AIESEC Szkoła Główna Handlowa. Głównym celem projektu jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby osób odmiennych ras, kultur czy religii, oraz uświadomienie młodzieży, że inny nie znaczy gorszy. Przez poznanie do zrozumienia - oto nasze hasło przewodnie. Przez 8 tygodni siedem cztero - lub pięcioosobowych grup wolontariuszy podróżuje po Polsce. 50 szkół z całej Polski korzysta z udziału w programie. Studenci zagraniczni przeprowadzają 6 - 8 zajęć dziennie. Przyjmują one postać interaktywnych lekcji, w trakcie których przedstawiają swoje ojczyzny, pokazują slajdy i prezentacje multimedialne, prezentują muzykę, tańce, ulubione potrawy, opowiadają o sytuacji społeczno - gospodarczej swojego kraju, tradycjach i obyczajach, a także prowadzą dyskusje na tematy dotyczące tolerancji i zrozumienia międzykulturowego. Zdecydowaną zaletą tego typu zajęć jest aktywny udział zarówno nauczającego, jak i uczniów. Lekcje prowadzone są w języku angielskim, co dodatkowo umożliwia uczniom poprawę swych umiejętności językowych. Wizyta czterech studentów w naszej szkole odbyła się w marcu 2003 roku. Byli to:

 

- Krysty ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

- Mariana ze Słowenii

- Nicole z Chińskiej Republiki Ludowej

- Stefano z Włoch

 

PEACE - lekcja tolerancji w roku 2003 i 2004 była okazją do podjęcia dyskusji na temat zrozumienia i tolerancji, a także roli kultury i tradycji polskiej w Europie i Świecie. Polska młodzież nie tylko poznała obyczaje i tradycje innych narodów i zrozumiała ideę tolerancji, lecz w trakcie trwania projektu bliżej przyjrzała się własnej społeczności, ze szczególnym naciskiem na kulturę i specyfikę danego regionu Polski, w celu pokazania wolontariuszom tego, co dla danego miejsca jest unikatowe. Wypowiedzi uczniów o wizycie studentów w naszej szkole: Bardzo podobało nam się, że przyjechali do nas. Mogliśmy porozmawiać z nimi o kulturze polskiej i poznać kulturę kilku odległych krajów. Lekcje angielskiego stały się ciekawe i śmieszne, a my poprzez rozmowę doskonaliliśmy język angielski. Mieliśmy również możliwość nawiązania nowych znajomości.

 

W marcu 2006 roku przyjechało do naszej szkoły 4 studentów z Australii, Bangladeszu, Indii i Armenii.. Przywitaliśmy ich z radością i tradycyjną polską gościnnością. Było to trzecie spotkanie w ramach projektu "PEACE - lekcja tolerancji".

 

W marcu 2007 gościliśmy 3 studentów z Chin, Peru i Brazylii. Mieszkali oni w domach uczniów naszej szkoły

przez tydzień, tj. od 11.03 do 17.03. Było to już czwarte spotkanie w ramach projektu "PEACE - lekcja tolerancji".

Prowadzone przez nich zajęcia trwały tydzień.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:42

ŁAMANIE GRANIC

Napisał

26 maja w naszej szkole rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu wymiany młodzieży "Łamanie granic", o którego założeniach pisaliśmy już wcześniej. Tego to dnia przybyli do nas goście z Akademickiej Szkoły Średniej w Kiejdanach na Litwie, która jest naszym partnerem w tym projekcie. ZSOiZ w Ciechanowcu gości 10 uczniów i 2 nauczycieli tej litewskiej szkoły średniej: Panią Irenę Duchowską uczącą fizyki i Panią Ludmiłę Krejwienia - nauczyciela języka rosyjskiego. Po powitaniu naszych uczestników, zakwaterowaniu ich w szkolnym internacie oraz obiedzie nasi goście zostali zaproszeni na integracyjne ognisko, które odbyło się w ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa. Nie zabrakło oczywiście pieczonych kiełbasek, zabaw i miłych rozmów. Nasi litewscy goście mieli również okazję zagrać na ligawkach podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi: Panem P. Klejzerowiczem i P. Ołtarzewskim. Spotkali się też z rodzicami, i obejrzeli przygotowaną przez młodzież naszej szkoły część artystyczną z okazji Dnia Matki.

Bardzo bogaty program przygotowany został również na drugi dzień wizyty. Nasi przyjaciele z Litwy wzięli udział w uroczystym powitaniu, na które przybyli do nas goście ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem: Pan Leszek Gruchała - Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Pan Czesław Buczyński - Kierownik Wydziału Organizacyjnego Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły.

Spotkanie, odbywające się w sali gimnastycznej, rozpoczął Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych, szczególnie zaś naszych gości z Akademickiej Szkoły Średniej w Kiejdanach. Gości powitał także Pan Wicestarosta Leszek Gruchała, który wyraził nadzieję, iż ta międzynarodowa wymiana młodzieży, również ze względu na piękną historię stosunków polsko-litewskich przyniesie wszystkim bardzo wiele pożytku, przyczyni się również do zawiązania i zacieśnienia więzów łączących oba narody.

Głos zabrała także Pani Irena Duchowska, która oprócz nauczania w kiejdańskiej szkole pełni także funkcję Prezesa Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Oddziału ZPL "Lauda". Podziękowała za serdeczne przyjęcie oraz zaprosiła wszystkich do wysłuchania prezentacji na temat Litwy, Kiejdan i Akademickiej Szkoły średniej, którą wygłosili w języku angielskim uczniowie ze strony litewskiej, posiłkując się przy tym prezentacją multimedialną. Bardzo miłym gestem był również prezent w postaci "Wileńskiej Encyklopedii 1939-2005", który Pani Irena Duchowska przekazała na ręce Pana Dyrektora.

Istotnym elementem uroczystości było także podsumowanie przeprowadzonej w naszej szkole rekordowo długiej lekcji fizyki - wydarzenia, które ma szansę na wpisanie do Księgi rekordów Guinnessa. Prowadzący lekcję Pan Grzegorz Guziak przedstawił jej założenia i przebieg, podziękował także wszystkim którzy pomagali uczestnikom tego niezwykłego przedsięwzięcia i obdarzali ich wsparciem i opieką. Szczególne podziękowania skierował do Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego, dzięki któremu naszym rekordzistom nie brakowało niczego i mogli skupić się na samej lekcji, oraz do samych uczestników, którzy wykazali się niezwykłą wytrzymałością, zapałem i uporem. Osiągnięcie Pana Grzegorza Guziaka zostało docenione przez Pana Dyrektora, który przyznał naszemu nauczycielowi nagrodę w wysokości 1000 zł, podkreślając przy tym, iż to czego dokonał Pan Grzegorz Guziak wraz ze swymi uczniami było naprawdę wspaniałe i trudno sobie nawet wyobrazić lepszy sposób promocji szkoły. Nagrodę i pamiątkowy dyplom Pan Grzegorz Guziak przyjął z rąk Pana Wicestarosty Leszka Gruchały. Dyplomy i pamiątkowe zdjęcia z rąk Pana Dyrektora odebrali również uczniowie biorący udział w najdłuższej na świecie lekcji fizyki. Pan Dyrektor wręczył również dyplomy i wyróżnienia uczniom godnie reprezentującym naszą szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych i przygotowującym ich nauczycielom. Podkreślił także, iż siłą naszej szkoły jest wspaniała młodzież, z której co raz to nowych sukcesów i dokonań możemy się ciągle cieszyć.

Nasi goście mieli również okazję wysłuchać muzycznej niespodzianki, którą przygotował specjalnie na tę okoliczność nasz szkolny chór. Zabrzmiały bardzo piękne wykonania dwóch utworów: "Wybudujemy wieżę" oraz "Pokonamy fale", mówiących m.in. o tolerancji, potrzebie otwarcia na drugiego człowieka i świat, a także o pokonywaniu barier dzielących współcześnie ludzi. Przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki Ilczuk program artystyczny pięknie wpisał się więc w założenia projektu "łamanie granic".

Naszych litewskich przyjaciół z Akademickiej Szkoły Średniej w Kiejdanach gościć będziemy do soboty 31 maja 2008. Czeka ich jeszcze mnóstwo rozmaitych atrakcji i zajęć, gdyż, mimo tego, iż czasu nie jest może zbyt wiele, program wymiany młodzieży jest bardzo bogaty. Będziemy informować przebiegu projektu na naszej stronie internetowej, tymczasem zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć które z pewnością przybliżą i zilustrują dotychczasowy jego przebieg.

 

 

 

Podsumowanie projektu wymiany młodzieży polsko-litewskiej "Łamanie Granic"

 

30 maja o godz. 9.00 w sali gimnastycznej ZSOiZ w Ciechanowcu odbyło się uroczyste posumowanie międzynarodowego projektu "Łamanie Granic". Następnego dnia pożegnaliśmy naszych przyjaciół z Akademickiej Szkoły Średniej w Kiejdanach na Litwie. 31 maja zakończyła się więc trwająca od poniedziałku 26 maja, wymiana młodzieży polsko-litewskiej, w ramach której mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole dziesięcioosobową grupę litewskiej młodzieży wraz z dwojgiem opiekunów. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z przebiegiem tego projektu.

Początek wizyty w Ciechanowcu, jak już informowaliśmy we wcześniejszym tekście, upłynął naszym gościom w sposób bardzo intensywny i ciekawy. Drugiego dnia przebiegającej w naszej szkole międzynarodowej wymiany młodzieży jej uczestników czekało jeszcze wiele atrakcji i ciekawych zajęć. Wzięli oni między innymi udział w zajęciach lekcyjnych z języka angielskiego, chemii, informatyki oraz lekcjach muzealnych w ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa. W ramach integracji ze swoimi polskimi kolegami uczniowie z Akademickiej Szkoły Średniej wyszli wieczorem do pizzerii, a także odwiedzili rodziny uczniów klasy IIb naszego liceum ogólnokształcącego.

Środa 28 maja była trzecim dniem realizacji projektu, Podobnie jak wcześniej, uczestnikom nie zabrakło ciekawych zajęć. Nasi litewscy goście wraz z delegacją ZSOiZ w Ciechanowcu pojechali na krótką wycieczkę do Białowieży, gdzie mogli zapoznać się z najciekawszymi obiektami i przyrodą tej najbardziej pierwotnej polskiej puszczy. Po zwiedzaniu odbyło ognisko, które było niejako zwieńczeniem tej miłej i wartościowej wycieczki.

Czas między 17.00 a 19.00 upłynął naszym uczestnikom na pracach przygotowawczych do podsumowującej projekt prezentacji multimedialnej z przebiegu wymiany. Pracowity dzień zakończył się bardzo miło, gdyż w internacie odbyła się dyskoteka, na której nie zabrakło wspólnego śpiewania przy karaoke, ale przede wszystkim dobrej zabawy. Po tanecznych szaleństwach przyszedł oczywiście czas na odpoczynek, na który wszyscy goście i mieszkańcy internatu udali się grubo po 23.00.

Na czwartek 29 maja zaplanowano także wiele interesujących zajęć. Po śniadaniu uczestnicy projektu odwiedzili jedno z najważniejszych polskich miejsc pamięci narodowej - obóz koncentracyjny w Treblince. Po obiedzie czekał ich wyjazd na basen, gościli także w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Goście odwiedzili także pobliskie gospodarstwo agroturystyczne zajmujące się hodowlą alpaków. Po kolacji młodzież litewska mogła sprawdzić się w sportowej rywalizacji z uczniami naszej szkoły.

Piątek 30 maja to ostatni dzień realizacji projektu wymiany młodzieży polsko-litewskiej. Jego uroczyste posumowanie rozpoczął Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, który powitał serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość, w szczególności zaś naszych gości z Litwy. Zaprosił również do obejrzenia przygotowanej prze Panią Natallię Razumeika lekcji w języku angielskim na temat Ciechanowca, polskiej kultury, obyczajów i najpiękniejszych miejsc w naszej ojczyźnie.

Następnym punktem pożegnania było wręczenie naszym gościom pamiątkowych upominków i dyplomów, które przypominać będą im najpiękniejsze chwile spędzone w naszej szkole. Pan Dyrektor złożył serdeczne podziękowania osobom, koordynującym projekt po stronie litewskiej i biorącym także udział w jego realizacji: Pani Irenie Duchowskiej i Pani Ludmile Krejwienia. Podziękował także nauczycielom naszej szkoły, którzy wkładali wiele serca i wysiłku w przygotowanie tego projektu: koordynującej projekt Pani Ewie Radziszewskiej, która zadbała o to, aby wymiana młodzieży przebiegała zgodnie z planem i miała tak bogaty program. Podziękowania otrzymała także Pani Cecylia Szmurło, która wspólnie z Panią Ewą Radziszewską napisała projekt i bardzo mocno zaangażowała się w jego przeprowadzenie. Pamiątkowe dyplomy i podziękowania za zaangażowanie otrzymali również inni nauczyciele i pracownicy szkoły: Natallia Razumeika, Wojciech Cieszkowski, Emilia Krysińska, Jacek Pietkiewicz i Artur Bojar.

Z gorącym podziękowaniami zwróciła się do nas Pani Irena Duchowska, która w imieniu gości podziękowała za troskę, wszelką okazaną pomoc i atrakcyjny program. Wyraziła także nadzieję, że już jesienią grupa uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu wraz z opiekunami odwiedzi także kiejdańską Akademicką szkołę Średnią. Podkreśliła także, iż czują się u nas tak dobrze, że naprawdę żal opuszczać im Ciechanowiec. Wyrazem wdzięczności były również przekazane przez Panią Irenę pamiątki i upominki.

Gościom, nauczycielom i wspaniałej młodzieży naszej szkoły, w szczególności zaś najbardziej zaangażowanej klasie IIb LO, podziękował gorąco Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Podkreślił on także, iż ma nadzieję, że majowa wymiana zainicjuje owocną i intensywną współpracę między ZSOiZ w Ciechanowcu a Akademicką Szkołą Średnią w Kiejdanach na Litwie.

Na zakończenie ostatniego wspólnego spotkania nasi litewscy przyjaciele w asyście swoich nowych kolegów z Polski opuścili naszą szkołę i udali się w podróż powrotną do swojego ojczystego kraju.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, dzięki którym projekt doszedł do skutku i został przeprowadzony w tak profesjonalny sposób: Dyrekcji ZSOiZ w Ciechanowcu, Pani Ewie Radziszewskiej, Pani Cecylii Szmurło, innym nauczycielom i pracownikom szkoły oraz naszej młodzieży. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że mogliśmy gościć u siebie tak wspaniałych młodych ludzi z Litwy oraz ich opiekunów. Projekt "Łamanie granic", który dobiegł niestety końca, pokazał wyraźnie, iż mimo różnic dzielących nasze narody bardzo ważną i wartościową rzeczą jest przełamywanie owych barier i praca na rzecz współpracy i wzajemnego zrozumienia. Była to dla nas dobra okazja do zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń, a także źródło wielu niezapomnianych wspomnień.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:41

BLIŻEJ SIEBIE

Napisał

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w dniu 2.10.2007 r. gościła 50 osobowa grupa młodzieży z Izraela. Spotkanie z młodzieżą ZSOiZ odbyło się w ramach wspólnie realizowanego projektu "Bliżej siebie".

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście.

W miłą i przyjazną atmosferę wprowadziły gości oraz gospodarzy przygotowane prezentacje. Młodzież z Izraela zaprezentowała m.in. zwyczaje związane z obchodami święta powitania nowego roku, a ich rówieśnicy ze szkoły w Ciechanowcu w strojach szlacheckich wykonali poloneza, czyli tradycyjny polski taniec.

Okazją do bliższego poznania wspólnej historii była rozmowa z Panią Janiną Żero i Jadwigą Siekierko. Uhonorowane przez Izrael tytułem i medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" opowiadały o losach Polaków i Żydów w trudnym okresie II wojny światowej.

W programie wizyty znalazło się również zwiedzanie znajdującej się w Ciechanowcu synagogi, we wnętrzu której zawieszona została pamiątkowa tablica.

Przyjazd młodzieży izraelskiej do Polski jest częścią programu edukacyjnego, realizowanego w wielu krajach i szkołach. Program ten obejmuje ukazanie młodzieży kulturowego i duchowego bogactwa żydowskiego życia w Polsce przed Holocaustem oraz pozytywnych i negatywnych aspektów stosunków polsko-żydowskich.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:40

NASZA SZKOŁA

Napisał

Od 1 maja 2007 roku dzięki staraniom Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu bierze udział w realizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie projekcie "Nasza Szkoła"
Celem tego projektu jest efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich województw tzw. "Ściany Wschodniej". Chodzi przede wszystkim o zapewnienie młodzieży możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, umożliwienie jej zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz doskonalenie współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Biorą w nim udział szkoły z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Warto dodać, że zainteresowanie udziałem było bardzo duże, gdyż na przewidzianych przez organizatora 60 miejsc zgłosiło się ok. 900 szkół. Jednak wielkie zaangażowanie Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego i pracowników szkoły tworzących programy sprawiło, iż Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu znalazł się w gronie 10 szkół z terenu województwa podlaskiego, uczestniczących w tym projekcie.
Szkolnym koordynatorem projektu "Nasza Szkoła" jest Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, zaś autorami programów są: Pani Bożena Marońska, Pani Zenona Kotarska, Pani Monika Ilczuk, Pani Emilia Krysińska, Pani Beata Kisiel, Pan Marek Kisiel, Pan Ryszard Kulczakiewicz, Pan Tomasz Paduch i Pan Artur Szymoniak.
Oprócz kompleksowego doradztwa i warsztatów przy opracowaniu i wdrażaniu programu rozwoju szkoły, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu otrzymał także wsparcie finansowe w wysokości 110 tysięcy złotych. Środki te przeznaczyliśmy na realizację zajęć sportowych i artystycznych oraz różnego rodzaju wycieczki i obozy edukacyjne. To właśnie dzięki uczestnictwu w projekcie "Nasza Szkoła" uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mogli w lipcu 2007 roku wyjechać wraz ze swoimi nauczycielami na obóz edukacyjny do Ostródy.

 

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:39

AKTYWNA SZKOŁA

Napisał

Od 1 czerwca 2007 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu uczestniczy w projekcie "Aktywna Szkoła", przygotowanym przez Białostocki Oddział Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zaś jego głównym celem jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem w województwie podlaskim.

Projekt "Aktywna Szkoła" ma na celu przede wszystkim: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenach wiejskich i w małych miastach, aktywizację szkół i środowisk lokalnych, popularyzację młodzieżowych działań społecznych, zdobycie nowych, ciekawych doświadczeń i kwalifikacji dla nauczycieli oraz wzbogacenie atrakcyjności szkoły.

Dzięki stworzonemu przez Panów: Wojciecha Cieszkowskiego i Pawła Niemyjskiego programowi zakładającemu zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w innowacyjnej formie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ciechanowcu mógł dołączyć do grona 60 placówek edukacyjnych z terenu województwa podlaskiego, uczestniczących w projekcie "Aktywna Szkoła". Koordynatorem projektu w ZSOiZ w Ciechanowcu jest Pani Emilia Krysińska.

Uzyskane w ramach projektu środki finansowe w wysokości 21 000 zł pozwoliły na stworzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu całego pakietu zajęć pozalekcyjnych o charakterze wyrównawczym oraz rozszerzającym z wybranych przez uczniów przedmiotów. Są to głównie przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, biologia, chemia i geografia. Szczególny nacisk kładziemy na nauczanie matematyki, gdyż młodzież która rozpoczęła w roku szkolnym 2007/2008 naukę w I klasie Liceum Ogólnokształcącego będzie zdawała obowiązkowo ten przedmiot w na egzaminie maturalnym.

Na początku roku szkolnego uczniowie przeszli sprawdziany kompetencji z poszczególnych przedmiotów. Młodzież miała także możliwość samodzielnego określenia tych partii materiału, które sprawiają jej największe trudności. Na podstawie wyników sprawdzianów oraz rozmów z wychowankami nauczyciele poszczególnych przedmiotów stworzyli programy, według których odbywają się obecnie zajęcia pozalekcyjne.

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:38

NOWE ASPIRACJE

Napisał

Od marca 2009 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie "Nowe Aspiracje - zmiana postaw i kompetencji uczniów" organizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, w ramach którego stworzony został Międzyszkolny Klub Naukowy Informatyków. Celem głównym Projektu jest wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży i podniesienie ich kompetencji, co doprowadzi do zmiany struktury wykształcenia młodzieży na obszarze objętym projektem i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy poprzez ukierunkowanie preferencji w wyborze zawodów oraz zwiększenie liczby młodzieży z obszarów wiejskich podejmującej studia w szczególności na kierunkach zgodnych z potrzebami regionalnej i lokalnej gospodarki.
Międzyszkolne Kluby Naukowe funkcjonować będą przez okres 3 semestrów, począwszy od marca 2009 r. pod opieką pracowników naukowych z Instytutu Przedsiębiorczości i Instytutu Informatyki i Automatyki PWSIiP w Łomży. Z kolei zajęcia organizowane w Klubach będą ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych, dążących do poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki oraz przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatyki organizowanej przez PWSIiP w Łomży.
Kluby otrzymają wsparcie finansowe na realizację programu, zakup pomocy naukowych oraz pokrycie innych kosztów związanych z jego funkcjonowaniem w wysokości 60 000 zł - po 20 000 zł na semestr funkcjonowania koła.
W przypadku naszej szkoły działania skoncentrują się na rozwijaniu u uzdolnionych uczniów wiedzy informatycznej, szczególnie dotyczącej marketingu internetowego, promocji w Internecie oraz tworzenia rozbudowanych stron internetowych.

 

Zdjęcia z przebiegu zajęć przeprowadzanych w projekcie "Nowe Aspiracje"

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:35

ŚWIADOMY WYBÓR - PEWNY SUKCES

Napisał

Pragniemy poinformować, iż nasza szkoła bierze udział w realizowanym przez Wyższą Szkołę administracji Publicznej w Białymstoku w partnerstwie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku projekcie "ŚWIADOMY WYBÓR - PEWNY SUKCES - projekty rozwojowe dla szkół zawodowych". Tematyka obejmuje szeroko pojęte poradnictwo zawodowe i jego obecność w szkolnej rzeczywistości.

Jest nam niezwykle przyjemnie poinformować, iż nasza szkoła i biorący aktywny udział w projekcie nauczyciele: Magdalena Kuteszko i Wojciech Cieszkowski otrzymali podziękowania za wielkie zaangażowanie, aktywność, poznawczą ciekawość i chęć do działania oraz tworzenie przyjaznych i profesjonalnych warunków do realizacji grupowych zajęć z młodzieżą, z zakresu planowania kariery i poradnictwa zawodowego.


Dziękujemy za ciepłe słowa ze strony realizatorów projektu i mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę w nowym roku szkolnym.

 

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:28

RÓWNY START SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Napisał


Dzięki pracy Pani Ewy Radziszewskiej, która przygotowała wniosek skierowany do Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania "Kapitał Ludzki - Narodowa strategia Spójności", nasza szkoła zdobyła środki w kwocie 99 998,00 zł. Pochodzą one z Priorytetu IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" w Działaniu 9.2. "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt skierowany jest do 120 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, kształcących się w zawodach technik handlowiec, kucharz, fryzjer. Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Działania prowadzone w jego ramach będą ukierunkowane na zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczne, doradztwo zawodowe oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną.
Istotnymi elementami projektu "Równy start szansą na lepszą przyszłość" będzie też zmniejszenie poziomu dysproporcji w trakcie procesu kształcenia wśród uczniów wykazujących problemy w nauce oraz rozwijanie podstawowych umiejętności kluczowych i zawodowych ważnych w przyszłym zatrudnieniu i dalszym kształceniu.
Oprócz wyżej wymienionych priorytetów projekt będzie też miał na celu dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy i poszerzenie bazy dydaktycznej na potrzeby kierunków zawodowych.
 

poniedziałek, 08 wrzesień 2014 11:27

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWEJ

Napisał

   Projekt "Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej" realizowany jest w naszej szkole we współpracy z firmą Unizeto Technologies S.A. oraz Instytutem Maszyn Matematycznych w Warszawie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4). Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego uczniów, poprzez podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych, wzrostowi umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego.
Wsparcie w projekcie udzielone zostanie uczniom posiadającym ograniczone możliwości rozwijania kompetencji w dziedzinie umiejętności komputerowych, przedsiębiorczości i języków obcych. Dzięki temu grupa uczniów z naszej szkoły zdobędzie nieodpłatnie popularne i honorowane na całym świecie certyfikaty ECDL.
Zajęcia odbywać się będą od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2012 roku 

 

     Od września 2010 roku w naszej szkole rozpoczeła się realizacja kolejnego, dużego przedsięwzięcia. Wszystko to dzięki zaangażowaniu i pracy Pana Sebastiana Orłowskiego, który przygotował, w ramach Programu Kapitał Ludzki, wniosek projektu „Profesjonalnie wykształcony kucharz i fryzjer – to źródło sukcesu” o całkowitej wartości dofinansowania 200 000 zł. Przyszli fryzjerzy i kucharze, którzy zdobywają obecnie wykształcenie w naszym technikum, maja szansę na większy rozwój umiejętności zawodowych.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole w zawodach technik kucharz i fryzjer poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez 61 uczniów klas II-IV naszego technikum i 4 nauczycieli, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, doradztwo zawodowe oraz zajęcia pozalekcyjne.
Działania podjęte w ramach projektu skoncentrują się m.in. na: wyposażeniu naszej szkoły w nowoczesny sprzęt wspomagający przekazywanie wiedzy. Pojawią się także niezwykle ciekawe szkolenia zawodowe o różnej tematyce, prowadzane przez międzynarodowej sławy mistrzów gastronomii i fryzjerstwa. Obiecująco zapowiadają się także szkolenia tematyczne, czy wycieczki na targi hotelarskie i fryzjerskie. Młodzież będzie miała też okazję uczestniczyć w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości i tworzenia własnego portfolio zawodowego. W przyszłej pracy przydać się mogą z kolei ukończone kursy kwalifikacyjne: kelnerski oraz visage’u i makijażu.
Cieszymy się, że nasi uczniowie będą mogli doskonalić swoje zawodowe umiejętności i lepiej przygotują się do startu na rynku pracy.

Dokumenty do pobrania:

  1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZSOIZ C-C
  2. I  ETAP REKRUTACJI ZSOIZ C-C
  3. OSWIADCZENIE RODZICA ZSOIZ C-C
  4. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ZSOIZ C-C
Strona 4 z 5

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • p. o. Dyrektora Szkoły
    mgr Ewa Radziszewska
    (86) 277 11 35
Top