Absolwenci szkoły – 1963r.

 
1. Banasiuk Krystyna
2. Bińczak Jan
3. Borkowska Jadwiga
4. Bujno Stanisława
5. Chlebińska Jadwiga
6. Chochlew Lech
7. Czarkowska Anna
8. Czerwińska Jadwiga
9. Derewońko Romuald
10. Dobrogowska Aniela
11. Frączyk Irena
12. Gawęda Janina
13. Grzybowska Stanisława
14. Jarmoch Barbara
15. Jaźwińska Krystyna
16. Kamińska Teresa
17. Knyszyńska Maria
18. Konobrocki Stanisław
19. Kościjańczuk Zofia
20. Kraszewski Józef
21. Krawczyk Andrzej
22. Kwiek Alicja
23. Łaszkiewicz Wacław
24. Łuniewska Alicja
25. Malec Zofia
26. Marszaluk Helena
27. Mościcka Danuta
28. Niemyjska Janina
29. Nowak Eugeniusz
30. Nowak Lucyna
31. Ołtarzewska Aleksandra
32. Podgórski Kazimierz
33. Polak Halina
34. Polkowska Jadwiga
35. Puchacz Teresa
36. Puchalski Stanisław
37. Radziszewska Heronima
38. Skłodowski Roman
39. Sobieska Jadwiga
40. Szcześniak Helena
41. Szerszeń Stanisław
42. Szpurek Bohdan
43. Średnicka Elżbieta
44. Tamsen Irena
45. Tarkowski Andrzej
46. Terlikowska Danuta
47. Twarowska Barbara
48. Twarowska Jadwiga
49. Uszyńska Janina
50. Uszyńiska Regina
51. Wińska Alicja
52. Wojtkowska Danuta
53. Wojtkowska Krystyna
54. Wyszyńska Halina
55. Zaborowska Maria
56. Zawadzki Stanisław
Skip to content