Absolwenci szkoły – 1971r.

 

 
1. Bobrus Antoni
2. Boguszewska Anna
3. Borkowska Danuta
4. Borowska Dorota
5. Chochlew Zofia
6. Godlewska Elżbieta
7. Gowor Krzysztof
8. Hendożko Grażyna
9. Jagiełło Danuta
10. Jamiołkowska Janina
11. Kierska Jadwiga
12. Koc Lucjan
13. Koczewska Maria
14. Kokoszko Danuta
15. Kołcz Maria
16. Kondraciuk Elżbieta
17. Kondrat Jadwiga
18. Kosińska Helena
19. Kowalczuk Henryk
20. Krasińska Elżbieta
21. Kryńska Barbara
22. Krysik Teresa
23. Lebiecka Bożena
24. Leszczyńska Barbara
25. Lubowicka Krystyna
26. Lutostańska Maria
27. Łempicki Edward
28. Maciejewska Danuta
29. Marciniak Halina
30. Mądry Józef
31. Niewiński Jan
32. Olszewska Zofia
33. Perlejewska Anna
34. Perlejewska Zofia
35. Półtorak Danuta
36. Prześniak Józefa
37. Radziszewska Regina
38. Safaryn Barbara
39. Siekierko Danuta
40. Sienicka Janina Iwona
41. Stanisławska Stefania
42. Tenderenda Alicja
43. Terlikowska Maria
44. Walczuk Stanisław
45. Wielgat Eugeniusz
46. Wojtkowska Alicja
47. Wojtkowska Jadwiga
48. Wrzesiński Zdzisław
49. Zaręba Stanisław
50. Zawistowska Barbara
51. Zawistowska Janina
52. Zdaniewicz Janina
Skip to content