Absolwenci Zasadniczej Szkoły Rolniczej- ROCZNIK 1986

 
1. Boryszewski Mirosław Stanisław
2. Koc Irena
3. Kwiek Sylwester
4. Łempicka Dorota
5. Łukasiuk Ewa
6. Mazurczyk Dorota
7. Marczuk Anna
8. Moczulska Bożena
9. Moczulski Jan
10. Plewko Stanisław
11. Pawluk Jarosław
12. Skowroński Franciszek
13. Stańczuk Ryszard
14. Szoch Iwona
15. Wyszyński Wojciech
16. Stańczuk Ewa
17. Niemyjski Bogdan
18. Czyż Dorota
Skip to content