IX Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego i ZSOiZ w Ciechanowcu

utworzone przez | wrz 16, 2014 | Zjazdy absolwentów

 
Po wielomiesięcznych przygotowaniach i zabiegach komitetu organizacyjnego pod kierunkiem ks. Józefa Grzeszczuka i Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego w dniach 28-29 czerwca 2014 r. odbył się IX Zjazd Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego i ZSOiZ w Ciechanowcu . Wzięło w nim udział około 400 absolwentów i zaproszonych gości.

     Od 9.00 przed szkolą trwała rejestracja uczestników. Około godz. 10.45 uczestnicy zjazdu poprzedzeni przez chłopców z klas mundurowych wraz z pocztem sztandarowym udali się do kościoła pw. Świętej Trójcy, by wziąć udział w nabożeństwie sprawowanym w intencji szkoły, profesorów i absolwentów. Zebranych w imieniu własnym i nieobecnego biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa powitał gospodarz świątyni, ks. Dziekan Tadeusz Kryński. Dziękował za to, że jednym z najważniejszych punktów zjazdu jest właśnie msza święta. Nadmienił, że odbywa się on w święto Niepokalanego Serca Maryi i życzył, by serca zebranych były napełnione radością ze spotkania z Nią i z kolegami z lat szkolnych. Ksiądz dziekan odprawił też mszę świętą. W celebrze uczestniczyli również kapłani będący absolwentami naszego liceum. Homilię wygłosił ks. Józef Grzeszczuk, który jako przewodniczący komitetu organizacyjnego zjazdu powitał zaproszonych gości i wszystkich uczestników. Krótko przedstawił historię naszej szkoły, której 70. rocznicę powstania obchodzimy w tym roku. Podziękował Panu Eugeniuszowi Święckiemu – absolwentowi LO w Ciechanowcu za to, że od objęcia stanowiska dyrektora przejął główny trud organizacji zjazdu. Przedstawił też kilka autentycznych historii naszych absolwentów, którzy dzięki uczestnictwu w spotkaniach z przyjaciółmi z lat szkolnych poukładali na nowo swe życie i doświadczyli bogatych przeżyć. Życzył, by wszyscy czerpali ze zjazdu siłę, aby wprowadzać w życie najważniejsze ideały: Bóg, Honor, Ojczyzna.   
      Po nabożeństwie wszyscy, poprzedzeni przez orkiestrę dętą z COKiS pod dyrekcją Mirosławy Chojnowskiej, ruszyli w pochodzie przez centrum miasta. Przystankiem w drodze był pomnik Jana Pawła II, pod którym złożono kwiaty i odmówiono krótką modlitwę.Kiedy już wszyscy dotarli do szkoły, odsłonięta została tablica wdzięczności Radzie
Powiatu i Starostwu Wysokomazowieckiemu za nowy kompleks dydaktyczno-sportowy wraz z nowoczesną halą sportową.
      Kolejnym etapem zjazdu była część oficjalna, która odbyła się oczywiście w nowej hali. Zdobiło ją wspaniałe drzewo genealogiczne, prezentujące kolejnych dyrektorów szkoły i najważniejsze wydarzenia w ich kadencji. Na ścianach znalazły się natomiast zdjęcia z dawnych kronik. Cały wystrój powstał pod kierunkiem Pań: Grażyny Święckiej i Barbary Pełszyk oraz Pana Sebastiana Orłowskiego. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem narodowego hymnu. Potem chłopcy z klas wojskowych w mundurach galowych i dziewczęta w romantycznych białych sukniach zatańczyli poloneza, budząc w uczestnikach zjazdu wspomnienie studniówki. Kolejnym punktem programu był dynamiczny i jednocześnie podniosły układ taneczny młodzieży z flagami. Choreografem obu tańców była Pani Emilia Krysińska.
      Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, który wyraził swą radość,że już po raz trzeci otwiera zjazd absolwentów i wychowanków LO i ZSOiZ w Ciechanowcu. Stwierdził, że jest to uroczystość bliska jego sercu, gdyż sam 34 lata temu ukończył tę szkołę. Podkreślił, iż tegoroczne spotkanie ma charakter szczególny, gdyż przypada w 70-lecie naszej szkoły. Przedstawił krótko jej historię, zauważając, że przez czas swego istnienia przechodziła ona wiele przeobrażeń i opuściło ją kilka pokoleń wspaniałych absolwentów, którzy są wartościowymi ludźmi, odnoszącymi liczne sukcesy. Dyrektor szkoły wyraził wdzięczność Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego, a szczególnie jej przewodniczącej Pani Dorocie Łapiak – naszej absolwentce oraz Panu Staroście Bogdanowi Zielińskiemu i Panu Wicestaroście Leszkowi Gruchale za nowy kompleks dydaktyczno-sportowy. Zauważył, że władze powiatu bardzo dbają o naszą szkołę, czego dowodem jest kolejna inwestycja, która rozpocznie się zaraz po zjeździe – budowa pomp geotermalnych i kolektorów słonecznych w budynku szkoły i internatu. Dyrektor szkoły przedstawił też obecne typy szkół i kierunki kształcenia w ZSOiZ w Ciechanowcu. Zwrócił uwagę na innowację pedagogiczną, którą są klasy wojskowo-sportowe. Okazał swą radość, że uczniowie czują się u nas dobrze i chcą do nas powracać po ukończeniu szkolnej edukacji. Podkreślił, że zjazd jest dobrą okazją do zacieśniania kontaktów. W tym momencie powitał on uczestników zjazdu i zaproszonych gości: absolwentów wszystkich roczników, byłych dyrektorów i profesorów naszej szkoły, Starostę Bogdana Zielińskiego, Wicestarostę Leszka Gruchałę, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku Bożenę Krzesak-Muchę, Burmistrza Ciechanowca Mirosława Reczkę, ks. Dziekana Tadeusza Kryńskiego, wszystkich księży – szczególnie absolwentów naszego liceum, dyrektorów szkół średnich powiatu wysokomazowieckiego oraz pozostałych gości.
     Pan Dyrektor podziękował księdzu Tadeuszowi Kryńskiemu za ofiarę mszy świętej i ks. Józefowi Grzeszczukowi za wieloletni trud przewodniczenia komitetowi organizacyjnemu zjazdu. Wyrazy podziękowania dyrektor złożył także wszystkim pozostałym członkom komitetu organizacyjnego, nauczycielom, pracownikom szkoły i internatu, rodzicom i młodzieży zaangażowanym w organizację zjazdu, którzy włożyli wiele serca w to wielkie dzieło oraz straży pożarnej, policji i orkiestrze dętej z COKiS. Poprosił o wyrozumiałość, jeżeli wystąpią jakieś niedociągnięcia organizacyjne. Zapewnił, że staraliśmy się, aby ten zjazd był wydarzeniem wyjątkowym. Wyraził przekonanie, że Pan Krzysztof Koc wraz z zespołem oraz Orkiestra Księżnej Hazburg pod dyrekcją Sylwestra Szalonka i Kapela z Targówka dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń. W tym miejscu serdecznie podziękował wspaniałym absolwentkom: Pani Elżbiecie Szczęsnej, Pani Kamili Szczęsnej, Pani Marioli Puchalskiej oraz znanemu ze swej hojności Księdzu Dziekanowi Tadeuszowi Kryńskiemu za przygotowanie niespodzianek, które będą czekały podczas balu, a także Prezesowi Gminnej Spółdzielni ,,Jedność” – Panu Romualdowi Tkaczukowi za wyrazy sympatii i chęć pomocy w organizacji zjazdu. Kończąc swoje wystąpienie, Pan Dyrektor poprosił ucznia Norberta Złotkowskiego o odczytanie listu gratulacyjnego od Biskupa-Seniora Antoniego Dydycza i zaprosił wszystkich na swoistą wycieczkę do lat szkolnej młodości – czasów edukacyjnych trudów i radosnej beztroski, czyli na montaż słowno-muzyczny, którego wysłuchano po wyprowadzeniu sztandaru.
     Kolejnym punktem była część artystyczna, którą przygotował nasz szkolny chór pod kierunkiem Pań: Ewy Skorupskiej i Joanny Kuczabo. Złożyły się na niego utwory wykonywane wcześniej przez chórzystów na różnych uroczystościach. Jej urozmaiceniem był zatańczony przez młodzież z OSSP rock and roll, przygotowany przez Panią Ewę Strzałkowską, przyjęty z ogromnym aplauzem. Po występie młodzieży głos zabrali zaproszeni goście. Przemawiali m.in. Wicestarosta Leszek Gruchała, który mówił o sukcesach naszej szkoły i o tym, że jego syn jest jej absolwentem oraz emerytowany profesor naszej szkoły Pan Mirosław Kulesza. We wszystkich wystąpieniach oprócz wspomnień, osobistych akcentów i podziękowań pojawiały się życzenia dobrej zabawy i mile spędzonego zjazdowego czasu.
      Po części oficjalnej i wykonaniu pamiątkowego zdjęcia przyszła pora na wspólny obiad. Po posiłku uczestnicy wzięli udział w spotkaniach z wychowawcami i kolegami z dawnych lat. Był również czas na zwiedzanie szkoły, internatu, miasta i wspominanie pięknych lat młodości. Delegacja uczestników zjazdu na czele z wicedyrektorem Ryszardem Kulczakiewiczem udała się na cmentarze w Ciechanowcu i w Bogutach, by zapalić znicze na grobach zmarłych profesorów i uczniów.
      O godzinie 19.00 występem Orkiestry Księżnej Hazburg pod dyrekcją Sylwestra Szalonka rozpoczął się uroczysty bal, będący jednocześnie wieczorem wspomnień. Wszyscy uczestnicy balu bawili się doskonale, czego dowodem może być to, iż trwał on dosłownie do białego rana, a jego urozmaiceniem był występ Kapeli z Targówka o godzinie 23.00. Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od Mszy Świętej odprawionej w intencji zmarłych wychowanków i nauczycieli. Przewodniczył jej ks. Roman Kowalewski. W homilii mówił o właściwym wykorzystaniu daru wolności. Na zakończenie mszy głos zabrał ks. Józef Grzeszczuk, który podziękował proboszczowi Tadeuszowi Kryńskiemu za ciepłe przyjęcie, władzom i mieszkańcom miasta za gościnność, pracownikom i młodzieży ZSOiZ na czele z Panem Dyrektorem Eugeniuszem Święckim za ogromną pracę związaną z przygotowaniem zjazdu. Przedstawił również poznaną przez niego najstarszą absolwentkę naszej szkoły, która w 1949 roku ukończyła gimnazjum z tzw. małą maturą. Obecnie Pani Irena Maliniak z d. Manturo jest profesorem lingwistyki. Skierowała ona do obecnych w świątyni przesłanie, że nie zawsze należy ścisle realizować swój scenariusz życiowy, często trzeba zawierzyć Bogu i pozwolić Mu prowadzić się po Jego ścieżkach. W jej życiu tak było i czuje się spełniona. Następnie wszyscy udali się na śniadanie, podczas którego podsumowano zjazd. Była to też pora wspomnień.
      Niestety, nawet najmilsze wydarzenia mają kiedyś swój kres. Spotkanie absolwentów zamknięto pożegnaniem i wyciągnięciem wniosków na przyszły zjazd. IX Zjazd Absolwentów i Wychowanków naszego liceum ogólnokształcącego można śmiało uznać za udany. Po tym wielkim święcie pamięci i przyjaźni pozostaną niezapomniane wspomnienia i nadzieja, że kolejne spotkanie naszej absolwenckiej społeczności będzie równie bogate w piękne momenty.

 
 
 
{youtube}watch?v=0-Uf9RMkjwc{/youtube}
 
Skip to content