VII Zjazd Absolwentów 2004 r.

utworzone przez | paź 2, 2014 | Zjazdy absolwentów

VII Zjazd Absolwentów 2004 r.

Siódmy zjazd absolwentów i wychowanków szkoły odbył się w dniach 1-2 maja 2004 roku. Połączony był on z obchodami 60-lecia istnienia szkoły średniej w Ciechanowcu. W przygotowanie tego zjazdu wiele pracy włożyli członkowie komitetu organizacyjnego: ks. Józef Grzeszczuk – przewodniczący, Krystyna Kobus – wiceprzewodnicząca, Eugenia Murawska, Ryszard Kulczakiewicz, Jadwiga Sierocka, Jacek Sierocki, Urszula Kaczmarek, Eugeniusz Święcki, Jolanta Puszkiewicz oraz wiele innych osób.

Na spotkanie to przybyło około pół tysiąca osób z różnych stron Polski, jak też z zagranicy. Zgodnie z tradycją, uczestnicy zjazdu spotkali się w sobotę rano w ciechanowieckim kościele, gdzie uczestniczyli we mszy świętej w intencji wszystkich uczestników zjazdu oraz zmarłych wychowawców i wychowanków. Mszę św. sprawowali księża-absolwenci pod przewodnictwem księdza infułata Eugeniusza Borowskiego.

Po jej zakończeniu uczestnicy zjazdu przeszli do szkoły, gdzie zostali powitani przez obecnego jej dyrektora pana Eugeniusza Święckiego. Później miały miejsce przemówienia okolicznościowe wielu osób, których losy związane są z naszą szkołą. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież ZSO i Z w Ciechanowcu pod kierunkiem pani profesor Moniki Ilczuk. Uczniowie zaśpiewali wiele ciekawych piosenek, które swoimi słowami i melodią „przeniosły” wszystkich do lat młodości spędzonych w tej szkole.

VII zjazd absolwentów zbiegł się w czasie z 60 rocznicą powstania szkoły średniej w Ciechanowcu. Absolwenci, wychowankowie i profesorowie postanowili w godny sposób uczcić tę rocznicę. Wszyscy uczestnicy zjazdu przeszli pod historyczny Dąb Wolności, który został posadzony w 1918 roku na placu szkolnym dla upamiętnienia 10 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz prałat pułkownik Henryk Polak odczytał treść aktu erekcyjnego, który został wmurowany pod pamiątkowym głazem.

AKT EREKCYJNY

„Działo się to w Ciechanowcu na boisku szkolnym pod Dębem Wolności, dnia pierwszego maja roku 2004 w sobotę po trzeciej niedzieli wielkanocnej, kiedy to: Najwyższym Pasterzem Kościoła był Papież Jan Paweł II, Syn Narodu Polskiego, prymasem Polski był ks. Józef kardynał Glemp, ordynariuszem drohiczyńskim był ks. biskup Antoni Dydycz, proboszczem parafii Trójcy Przenajświętszej był ks. prałat Kazimierz Siekierko, prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był Aleksander Kwaśniewski, wojewodą podlaskim był Marek Strzaliński, starostą wysokomazowieckim był Jacek Bogucki, burmistrzem ciechanowieckim był Stanisław Łapiak, dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego był Eugeniusz Święcki. Po uroczystej Mszy św. rozpoczynającej VII Zjazd Absolwentów, ks. infułat Eugeniusz Borowski, przedtem profesor naszego Liceum, poświęcił, przy współudziale licznie zgromadzonego duchowieństwa, tablice upamiętniające 60 – lecie szkoły i 76 rocznicę posadzenia dębu w 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 – letniej niewoli.

Akt niniejszy, po podpisaniu przez władze samorządowe i oświatowe, przez Profesorów, Gości i Wychowanków, zostanie wmurowany pod tym kamieniem na wieczną rzeczy pamiątkę.

Niech kamień ten, jeśli ludzie mówić przestaną, głośno woła, że Polska, Ojczyzna Nasza, jest zawsze wolna.”

Po wmurowaniu aktu erekcyjnego pod głazem, ksiądz infułat Eugeniusz Borowski wraz ze zgromadzonym duchowieństwem poświęcił znajdujące się na nim pamiątkowe tablice.

Po obiedzie uczestnicy zjazdu udali się na cmentarz, aby złożyć kwiaty i pomodlić się przy grobach między innymi dyrektora Stanisława Rutkowskiego oraz zmarłych wychowawców i wychowanków.

Sobotnie popołudnie upłynęło wszystkim na spotkaniach z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławy oraz z przybyłymi na zjazd profesorami. Wieczorem zaś uczestnicy zjazdu spotkali się w budynku szkoły, aby kontynuować rozmowy, wspominać lata spędzone w murach szkoły oraz zatańczyć z koleżankami i kolegami przy dźwiękach muzyki. Dodatkową atrakcją wieczoru była część artystyczna w wykonaniu młodzieży naszej szkoły pt. „Absurd socrealistyczny”, przygotowana przez panią profesor Marzennę Dybowską.

Następnego dnia, w niedzielę uczestnicy zjazdu spotkali się ponownie w szkole, gdzie nastąpiło podsumowanie i zamknięcie zjazdu.

Opracowanie: Elżbieta Krzesiewicz, Leszek Pietrzykowski

Skip to content