poniedziałek, 01 luty 2021 11:50

„Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość”

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

wiziSZKOLY

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19, Runda III, otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.457.028,00 złotych (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem złotych). Projekt otrzymał aż 120 punktów od komisji konkursowej i znalazł się pierwszy na liście ocenionych projektów.

Pomysłodawcą i twórcą projektu pn. „Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość” jest Dyrektor naszej szkoły mgr Łukasz Godlewski, który od kilku lat z powodzeniem aplikuje o środki zewnętrzne dla naszej szkoły i młodzieży. Projekt powstał przy współpracy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Projekt realizowany będzie przez okres dwóch lat począwszy od 1 maja 2021 r.

Realizacja projektu umożliwi wsparcie trzech kierunków kształcenia w naszej szkole:

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
 • Technik Budownictwa
 • Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 • doskonalenie zawodowe dla uczniów:

- kurs na wózki jezdniowe (widłowe) dla 11 uczniów,

- operator koparko – ładowarki dla 10 uczniów,

- kurs na uprawnienia elektryczne SEP do 1kV dla 12 uczniów,

- kurs z zakresu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych dla 24 uczniów,

- kurs z zakresu montażu ogień i drzwi dla 24 uczniów,

- kurs z zakresu wykonywania robot malarskich dla 12 uczniów,

- kurs z zakresu układania traktory i glazury dla 12 uczniów,

- kurs z zakresu montażu i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla 12 uczniów,

- kurs z zakresu wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych dla 12 uczniów,

- szkolenie dekarskie dla 12 uczniów,

- warsztaty cukiernicze dla 26 uczniów,

- warsztaty baristyczne dla 26 uczniów,

- warsztaty barmańskie dla 26 uczniów,

- warsztaty florystyka w gastronomi dla 26 uczniów,

- warsztaty z carvingu (sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach) dla 26 uczniów,

- warsztaty z kuchni azjatyckiej dla 26 uczniów,

- kurs kelnerski dla 24 uczniów,

- wyjazdy edukacyjne do renomowanych zakładów pracy ze wszystkich wspominanych branż kształcenia,

 • staże zawodowe dla uczniów z wynagrodzeniem (stypendium stażowe) w wysokości 2080,00 złotych brutto, dla 78 uczniów,
 • doposażenie pracowni technik budownictwa w sprzęt budowalny o wartości ponad 35 tys. złotych,
 • powstanie nowoczesnej pracowni gastronomicznej za kwotę 170 tys. złotych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym: studia podyplomowe, warsztaty, szkolenia.

Zdjecia planowanej pracowni gastronomicznej

Czytany 944 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


 • Dyrektor Szkoły
  mgr Łukasz Godlewski
  (86) 277 11 35
Top