poniedziałek, 21 czerwiec 2021 14:38

Otwarcie wystawy będącej podsumowaniem projektu „Bliżej natury - bliżej drugiego człowieka”.

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 5 marca b.r., w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy będącej podsumowaniem projektu „Bliżej natury - bliżej drugiego człowieka” – obejmującym cykl zajęć artystyczno - ekologicznych dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu. Środki finansowe zostały pozyskane w ramach II edycji programu grantowego WENA, Fundacji Rodziny Staraków, wspierającego młodzież i nauczycieli szkół plastycznych   w realizacji ich autorskich projektów edukacyjno – artystycznych. Tematyka zgłaszanych projektów dotyczyła „Bliskości i relacji międzyludzkich”.

 

Dla wyróżnionych wniosków, wśród których znalazł się nasz projekt, Kapituła Konkursowa Fundacji przyznała granty finansowe w wysokości 16.000 złotych. Tym niemniej znalezienie się w tak elitarnym gronie, wśród wielu znaczących i znamienitych szkół artystycznych z całej Polski było nas dużym wyróżnieniem i docenieniem przez Kapitułę Konkursową.

Uroczystość, o godzinie 12.00, otworzył występem chór szkolny pod przewodnictwem Pani Karoliny Faszczewskiej, prezentując utwory z repertuaru Edyty Górniak i Seweryna Krajewskiego. Następnie głos zabrała Pani Dorota Łapiak, Dyrektor Muzeum Rolnictwa, która przywitała wszystkich zebranych, zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły. Wśród osób, które swoją obecnością uświetniły spotkanie, znalazły się: Pani Wiesława Giedrojć - Członek Zarządu Fundacji Rodziny Staraków oraz Pani Agata Bańkowska – Menadżerka Programowa Spectra Edu; ksiądz kanonik Tadeusz Kryński i ksiądz Janusz Szymański, Pan Jerzy Leszczyński - Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pani Agata Puchalska - Dyrektor Biura Kultury w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, Pan Eugeniusz Święcki - Burmistrz Miasta Ciechanowiec, Pan Marek Karolewski - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanowiec oraz Pani Anna Czapkowska - Sekretarz Gminy, Pan Krzysztof Pełszyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Panie Elżbieta Trzeszczkowska - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Pan Przemysław Uszyński - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie, Pani Bożena Dybowska – Kierownik Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Ciechanowcu, radni powiatowi oraz radni gminy.

W dalszej części swojego wystąpienia Pani Dyrektor nawiązała do wieloletniej współpracy Muzeum Rolnictwa ze szkołą w zakresie współorganizacji tego typu zadań, mających na celu wspieranie w rozwoju artystycznym młodych talentów. Podkreśliła, że jest to już VII edycja   z cyklu wystaw prezentujących prace naszych uczniów. Kolejno przedstawiła tematykę i zakres dzisiejszej prezentacji a następnie poprosiła o zabranie głosu przybyłych przedstawicieli Fundacji Rodziny Staraków, Panią Wiesławę Giedrojć i Panią Agatę Bańkowską. Obie Panie w swym wystąpieniu w sposób  życzliwy i pochlebny wypowiedziały się na temat projektu i współpracy ze szkołą w zakresie jego realizacji a także przygotowania dzisiejszego wydarzenia. Przedstawiły zebranym profil Fundacji, przybliżając ideę oraz cele i zakres jej działalności. Podkreśliły ogromne zaangażowanie Założycieli  Fundacji w pomoc   i wspieranie młodych ludzi w dążeniu do realizacji marzeń związanych z edukacją oraz stwarzania możliwości artystycznego rozwoju. Zebrani zapoznani zostali także z założeniami programu grantowego WENA, Pani Wiesława Giedrojć odniosła się również do przesłania jakie niósł w sobie nasz projekt w kontekście dbałości o relacje międzyludzkie i potrzebę docenienia tego co jest nam najbliższe.

Następnie Pani Dyrektor Muzeum, poprosiła o zabranie głosu Panią Agatę Puchalską, Dyrektor Biura Kultury w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, która odczytała list Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Artura Kosickiego oraz wręczyła symboliczne upominki na ręce Pana Dyrektora Łukasza Godlewskiego i Pana Krzysztofa Pełszyka - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

W dalszej części spotkania o głos została poproszona Pani Emilia Krysińska, koordynator projektu, która przedstawiła zebranym krótką charakterystykę projektu i realizowane w jego ramach działania. Nawiązała do jednego z głównych efektów jakim było przekazanie prac uczniów na rzecz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Ciechanowcu. W tym miejscu na ręce Pani Bożeny Dybowskiej - Kierownik Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Ciechanowcu przekazana została przez Pana Dyrektora Grafika będąca symbolem pamięci i wyrazem szacunku wobec seniorów.

Kolejno głos zabrał Pan Łukasz Godlewski, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, który przybliżył obecnym charakterystykę OSSP, podkreślając ogromny wkład władz samorządowych w powstanie szkoły. Wyraził żal z uwagi na wygasanie szkoły spowodowane zmianami w prawie oświatowym. Jednocześnie przedstawił nowy kierunek kształcenia, powiązany z programem nauczania OSSP jakim jest technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zwieńczeniem uroczystości otwierającej wystawę były podziękowania Pana Dyrektora, skierowane do wszystkich osób, które przyczyniły się do zrealizowania zadań projektowych. W ramach podziękowań młodzież wręczyła wykonane w czasie warsztatów grafiki. Następnie Pani Dyrektor Dorota Łapiak poprosiła Panią Wiesławę Giedrojć oraz uczniów biorących udział w projekcie, w osobach Łucji Grabowskiej i Gabrieli Wysockiej o przecięcie wstęgi i otwarcie wystawy.

Wystawa prac uczniów będących efektem udziału w cyklu zajęć artystyczno - ekologicznych „Bliżej natury - bliżej drugiego człowieka” obejmuje prace z grafiki warsztatowej oraz papieru czerpanego. Uczniowie tworząc stosowali m.in. technikę linorytu i technikę suchej igły. W tradycyjnych technikach graficznych formę drukową (matrycę) przygotowuje się w drewnie (drzeworyt), linoleum (linoryt), metalu (metaloryt) czy płycie gipsowej (gipsoryt). W technice linorytu rysunek żłobi się w linoleum. Jest ono łatwe do obróbki i odporne na uszkodzenia, a rycie możliwe we wszystkich kierunkach. Do opracowania matrycy używa się dłut, noży i innych narzędzi umożliwiających cięcie materiału. Odbitki wykonuje się na prasie ręcznej lub za pomocą kostki introligatorskiej. Technika suchej igły to technika graficzna druku wklęsłego, w której formę drukową tworzy się za pomocą stalowej igły na wypolerowanej płycie miedzianej, cynkowej lub mosiężnej. Igła, zagłębiając się w powierzchnię płyty, pozostawia rowek oraz wystający wiórek metalowy, zatrzymujące farbę. Tak powstały rysunek daje efekt tak zwanego dymka obok głównej kreski. Na odbitce sprawia to wrażenie szkicu ołówkowego. Dzięki umiejętnościom zdobytym podczas warsztatów w ośrodku Stowarzyszenia Akademia w Łucznicy, przedstawiono również piękne papiery czerpane. Prace młodzieży z OSSP zostały uzupełnione o prace uczniów Szkoły Podstawowej, dla której w ramach działań projektowych zorganizowane zostały warsztaty z papieru czerpanego. Całość została uzupełniona dokumentacją fotograficzną obrazującą kolejne etapy realizacji projektu, którą zaprezentowano w formie ręcznie wykonanego albumu.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Fundacji oraz Kapitule Konkursowej za to, że po raz kolejny dostrzegli Państwo w naszym przedsięwzięciu potencjał i dzięki przyznanemu dofinansowaniu umożliwili jego realizację. Dziękujemy za wsparcie, życzliwość i dobre słowo, które towarzyszyło naszej współpracy przez całą  realizację projektu.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę Dyrektor Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Pani Doroty Łapiak. Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Muzeum za gościnność, uprzejmość, współpracę oraz wielkie zaangażowanie w przygotowanie wystawy.

Dziękujemy nauczycielom: Pani Barbarze Pełszyk, pomysłodawczyni projektu, za ogrom pracy, jaki włożyła w jego realizację oraz Panu Bogdanowi Tarkowskiemu za wsparcie w realizacji zadań i oprawę graficzną projektu.

Dziękujemy również uczestnikom projektu, bez pracy których nie powstałaby tak piękna kolekcja prac: Klaudii Bachorek, Julii Rusiniak, Aleksandrze Wodyńskiej, Gabrieli Wysockiej i Łucji Grabowskiej; uczniom technikum grafiki i poligrafii cyfrowej: Michałowi Michalskiemu i Kacprowi Fronc; uczennicom klasy piątej OSSP: Joannie Ryczkowskiej, Paulinie Uszyńskiej, Dominice Szcześniak oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.

Opracowała: Emilia Krysińska

Czytany 711 razy

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top