Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego

utworzone przez | cze 21, 2024 | Aktualności, Samorząd Uczniowski

21 czerwca 2024 r. społeczność ZSOiZ w Ciechanowcu uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego. Uczniowie wspólnie z wychowawcami klas uczestniczyli w pochodzie do kościoła. Pochód otwierał poczet sztandarowy, za którym podążali uczniowie Oddziałów Przygotowania Wojskowego, a za nimi pozostali uczniowie naszej szkoły.

O 9:15 rozpoczęła się Msza Święta, którą odprawili duchowni na czele z Ks. Dziekanem Tadeuszem Kryńskim.

Po Mszy uczniowie udali się ponownie do szkoły, gdzie miała miejsce uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu wyśmienitych gości:

Pan Eugeniusz Święcki Burmistrz Miasta i Gminy Ciechanowca,

Pani Magdalena Kondraciuk, Zastępca Burmistrza Ciechanowca,

Pani Jadwiga Koc, Skarbnik Gminy Ciechanowiec,

Pani Marzena Kryńska, Dyrektor Ośrodka Pomocy w Ciechanowcu,

Pan Krzysztof Binaś Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu,

Pani Aneta Czarnecka Radna Rady Miejskiej w Ciechanowcu, Przewodnicząca Rady Rodziców,

Pani Ewa Radziszewska, Radna Rady Miejskiej w Ciechanowcu,

Pani Grażyna Dembek Komendant Hufca Pracy w Zambrowie,

Pułkownik Tomasz Pryzmont z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim

Pułkownik Kurowski z 18 Pułku Logistycznego w Łomży

Pułkownika Michał Fałat z Fundacji Skarby Narodu w Warszawie

Inspektor związku Wiesław Fleszer z Fundacji Skarby Narodu w Warszawie

Porucznik Arkadiusz Wasilewski z 15 batalionu lekkiej piechoty Dąbrowa-Moczydły

Pan Bogdan Zieliński Starostwa Powiatu Wysokomazowieckiego

Pani Cecylia Szmurło Radna Powiatu Wysokomazowieckiego,

Akademię rozpoczął Dyrektor naszej szkoły Pan Łukasz Godlewski.

Pan dyrektor zwrócił uwagę w swoim przemówieniu że rok szkolny 2023/2024 to kolejny rok wielu sukcesów edukacyjnych i sportowych naszych uczniów oraz prestiżowych osiągnięć dla szkoły w tym m.in.:

 • Dwie laureatki ogólnopolskiej olimpiady umiejętności zawodowych z wykazu Ministerstwa Edukacji i Nauki;
 • Pięciu laureatów i finalistów w ogólnopolskich olimpiadach z zakresu kształcenia przedmiotów ogólnokształcących;
 • Pierwsze miejsce w województwie podlaskim i Polsce w zakresie kształcenia klas wojskowych i przygotowania absolwentów do służby w wojsku i/lub studiowania na studiach wyższych;
 • Jeden z najlepszych w województwie wyników w zakresie zdawalności uczniów z kwalifikacji zawodowych;
 • Liceum i Technikum jednym z liderów w wynikach zdawalności z egzaminów maturalnych;
 • W rankingu PERSPEKTYWY 2024 nasze Technikum zajęło XIV miejsce w województwie podlaskim i PIERWSZE miejsce wśród Techników ze wszystkich okolicznych powiatów;
 • w OGÓLNOPOLSKIM Rankingu Edukacyjnym 2024 r. nasza szkołą zajęło 10 miejsce w województwie podlaskim i PIERWSZE miejsce wśród Techników we wszystkich okolicznych powiatach;
 • Ponad 30 konkursów, olimpiad i turniejów w których nasza młodzież uplasowała się na podium;
 • Kolejna edycja szkolnego programu stypendialnego.
 • Szkoła jest jednym z liderów w kraju w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój infrastrukturalny, bezpłatne wyjazdy zagraniczne dla uczniów oraz bezpłatne zajęcia dodatkowe.

W trakcie swojego wystąpienia Pan Godlewski słowa uznania i podziękowania skierował do Pana Eugeniusza Święckiego – Burmistrzowi miasta i gminy Ciechanowiec, za wspieranie naszej placówki, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, współorganizację wielu państwowych uroczystości, akcji społecznych i projektów edukacyjnych w których uczestniczy nasza młodzież, m.in. Młodzieżowa Rada Miejska w Ciechanowcu, Młodzieżowa Ochotnicza Straż Pożarna.

Pan Dyrektor w imieniu całej szkolnej społeczności serdecznie podziękował za dotychczasową współpracę Pani Cecylii Szmurło Radnej Rady Powiatu VI kadencji, która wspierała plany rozwojowe szkoły oraz wizję szkoły. Pani Cecylia byłą bardzo mocno zaangażowana w życie społeczności szkolnej oraz lokalnej poprzez m.in. działalność społeczną i charytatywną.  Współpraca Powiatu i szkoły przyniosła wymierne korzyści, za co w imieniu całej szkolnej społeczności Pan dyrektor złożył wyrazy uznania.

W kolejnej części przemówienia Pan Dyrektor podziękował gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły za włożony trud w rozwój szkoły, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych postaw naszej młodzieży, za dbanie zarówno o edukację naszych wychowanków, jak też o ich bezpieczeństwo. Pan Dyrektor Łukasz Godlewski zaakcentował, że podniesienie jakości pracy naszej szkoły i wzmocnienie wizerunku naszej placówki nie byłoby możliwe bez osobistego zaangażowania i oddania Rady Pedagogicznej oraz pracowników szkoły i internatu.

Podziękował przedstawicielom jednostek wojskowych  za profesjonalne podejście, zaangażowanie i oddanie na rzecz kształcenia młodzieży w naszej szkole. Zwrócił uwagę że dzięki owocnej współpracy nasze Oddziały Przygotowania Wojskowego odbywają szkolenia na najwyższym poziomie.

Słowa podziękowania skierowano także do pracowników Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku i Zambrowie, za wspieranie procesu kształcenia zawodowego naszych uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz kształtowania właściwych postaw obywatelskich. Słowa podziękowania skierowano na ręce Pani Grażyny Dembek.

Dyrektor szkoły wspólnie z Panią Wicedyrektor Panią Katarzyną Rostkowską oraz przybyłymi gośćmi nagrodził uczniów w następujących kategoriach:

 • wysokie wyniki edukacyjne w nauce (świadectwa z wyróżnieniem)
 • wzorowe zachowanie
 • zaangażowanie w życie szkoły
 • wysoka frekwencja
 • czytelnictwo

Dyrektor podziękował również rodzicom nagrodzonych uczniów za trud włożony w ich wychowanie i naukę. Pan Dyrektor Godlewski podziękował także wszystkim rodzicom za ich zaangażowanie, współpracę i pomoc w procesie edukacji.

Wszyscy zaproszeni goście życzyli zarówno uczniom, jak i nauczycielom i pracownikom szkoły bezpiecznego i spokojnego wakacyjnego wypoczynku.

Zdjęcia wykonał i obrobił cyfrowo Marceli Wyszyński uczeń Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego:

Nazwisko i imię, średnia roczna, ocena z zachowania

Wilkowska Alicja 5,21 wzorowe

Wakuluk Julian 5,13 bardzo dobre

Romanowska Maria 5,08 wzorowe

Sakowicz Magdalena 5,08 bardzo dobre

Tymiński Dawid 5,07 bardzo dobre

Siłka Nicol 5,00 wzorowe

Tymiński Sebastian 5,00 bardzo dobre

Borzym Marta 5,00 bardzo dobre

Tymińska Ewa 5,00 wzorowe

Tymińska Zuzanna 5,00 wzorowe

Zarzecki Daniel 4,94 bardzo dobre

Krakówko Piotr 4,93 bardzo dobre

Kraszewska Julia 4,88 bardzo dobre

Bryc Kamila 4,86 bardzo dobre

Raczyniak Ewa 4,86 wzorowe

Jankowska Natalia 4,86 bardzo dobre

Tymińska Weronika 4,85 bardzo dobre

Niemyjski Bartłomiej 4,81 bardzo dobre

Urynowicz Magdalena 4,81 bardzo dobre

Sękal Przemysław 4,75 wzorowe

Zawistowska Kamila 4,75 bardzo dobre

Uczniowie Technikum:

Nazwisko i imię, średnia roczna, ocena z zachowania
Czołomiej Maciej 5,21 bardzo dobre
Klinicka Barbara 5,14 bardzo dobre
Koc Zuzanna 4,89 wzorowe

Skip to content