Florystyka i carving w gastronomi

utworzone przez | mar 4, 2023 | Aktualności, Rok szkolny 2022/2023

Nasi uczniowie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięli udział w kolejnych szkoleniach, tym razem florystyka i carving w gastronomi. Oba kursy bazowały na szkoleniu praktycznym. Carving polegał na nabyciu umiejętności rzeźbienia w owocach i warzywach. Florystyka na dekoracji florystycznej w gastronomii.

Zajęć odbywały się bezpłatnie w ramach projektu „Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość” Nr projektu: RPPD.03.03.01-20-0289/19, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPOWP, Priorytet III Kompetencje i Kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Kursy florystyki i carvingu to idealna okazja do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, które pomogą w przyszłości naszym absolwentom w znalezieniu lepszej pracy lub świadczenia dodatkowych usług z szeroko rozumianej branży gastronomicznej.

Skip to content