Przysięga wojskowa absolwentów ZSOiZ w Ciechanowcu.

Dnia 12 sierpnia na placu apelowym 1 Warszawskiej Brygady Pancernej odbyła się uroczysta przysięga ponad 70 absolwentów klas wojskowych z 21 szkól. Wśród żołnierzy składających przysięgę było aż, 25 absolwentów Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej naszej szkoły, którzy odbyli szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Bardzo dużym wyróżnieniem, potwierdzającym wysoki poziom wyszkolenia klas mundurowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu było uhonorowanie 4 absolwentów naszej szkoły listem gratulacyjnym od dowódcy Pana płk Artura Kozłowskiego za bardzo dobre wyniki szkoleniowe.

Wyróżnieni absolwenci to:

szer. elew Patrycja Boratyńska,

szer. elew Adam Kosiński,

szer. elew Rafał Mlonek,

szer. elew Szymon Radziszewski.

Ponadto 3 naszych absolwentów

szer. elew Adam Kosiński,

szer. elew Bartosz Kaczyński,

szer. elew Hubert Karpiński

zostali wybrani do złożenia przysięgi na sztandar, jest to również bardzo duże wyróżnienie dla żołnierza.

Naszym absolwentom w ślubowaniu na specjalne zaproszenie MON towarzyszyli: dyrektor szkoły Pan Łukasz Godlewski, koordynator klas wojskowych Pan Arkadiusz Kendzierski, wychowawca klasy Pani Magdalena Kujawska.

W tym miejscu należy podkreślić fakt, iż absolwenci klas wojskowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, już od wielu lat zasilają szeregi zawodowej armii. W tym roku kadeci naszej szkoły stanowili najliczniejszą grupę absolwentów CWKM, którzy zgłosili się do odbycia szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej.

Nasza szkoła jako jedyna z nielicznych w Polsce otrzymała wyróżnienie i podziękowanie za wkład pracy i nieocenione zaangażowanie w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.

Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowanie pracownikom Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim za współpracę i pomoc w realizacji celów z zakresu edukacji wojskowej.

Skip to content