Przysięga Wojskowa kolejnych Absolwentów ZSOiZ w Ciechanowcu.

utworzone przez | cze 29, 2024 | Klasa wojskowo sportowa

W dniu 28 czerwca 2024 r. na placu miejskim w Łomży odbyła się uroczysta przysięga prawie 50 absolwentów klas wojskowych na sztandar 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Wśród żołnierzy składających przysięgę było aż 15 naszych absolwentów Oddziałów Przygotowania Wojskowego, którzy odbyli szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Bardzo dużym wyróżnieniem, potwierdzającym wysoki poziom wyszkolenia klas mundurowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu było uhonorowanie 2 absolwentów naszej szkoły ( Renata Siejk, Adrian Korczyński ) listem gratulacyjnym od dowódcy pułku Pana płk Pawła Gałązki za bardzo dobre wyniki szkoleniowe.

W tym miejscu należy podkreślić fakt, iż absolwenci klas wojskowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, już od wielu lat zasilają szeregi zawodowej armii. Nasi absolwenci ponownie stanowili najliczniejszą grupę absolwentów ze wszystkich szkół CWKM / OPW w Województwie Podlaskim, którzy odbyli i pozytywnie ukończyli szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Z tego miejsca składamy serdeczne podziękowanie pracownikom i żołnierzom 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim za współpracę i pomoc w realizacji celów z zakresu edukacji wojskowej.

Naszą szkołę podczas ślubowania na specjalne zaproszenie dowódcy pułku reprezentowała Pani Wicedyrektor Katarzyna Rostkowska.

Absolwenci naszej szkoły którzy złożyli przysięgę na sztandar Wojska Polskiego:

Renata Siejk – wyróżniona

Adrian Korczyński – wyróżniony

Magdalena Kolińska

Krystian Korneluk

Karol Niemyński

Daria Izdebska

Michalina Świętochowska

Krystian Sopek

Jakub Leoniuk

Milena Zieleniewska

Alek Sienicki

Patryk Łapiak

Kacper Zembrowski

Bartek Osiński

Kamil Trochymiak

Gratulujemy!

Skip to content