Inauguracja roku szkolnego 2022/23

utworzone przez | wrz 2, 2022 | Aktualności, Rok szkolny 2022/2023

W dniu 1 września w ZSOiZ w Ciechanowcu odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się przemarszem pocztu sztandarowego, młodzieży, nauczycieli i wychowawców naszej szkoły do kościoła pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się do budynku zespołu.

W hali sportowej odbył się apel, który rozpoczął Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu Pan Łukasz Godlewski. Powitał on gorąco przybyłych gości, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców na akademie rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Pan Dyrektor podkreślił, iż dołoży wszelkich starań, aby wszyscy uczniowie czuli się w naszej szkole dobrze i bezpiecznie. Zapewnił, że pracownicy naszej placówki zadbają, aby młodzież miała odpowiednie warunki do nauki, rozwoju i zdobycia wykształcenia.

Ciepła słowa pod adresem uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły i internatu skierowali także obecni na inauguracji roku szkolnego:
– Ks. Dziekań Tadeusz Kryński z parafii Trójcy Przenajświętszej,
– Pan Bogdan Zieliński Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego,
– Pan Eugeniusz Święcki – Burmistrz miasta i Gminy Ciechanowiec,
– Pani Anna Czapkowska – Sekretarz Gminy Ciechanowiec,
– Pani Cecylia Szmurło Radna Powiatu Wysokomazowieckiego,
– Pani Urszula Orłowska z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bielsku Podlaskim,
– Starszy szeregowy Damian Balejko z 14 Batalionu Lekkiej Piechoty w Hajnówce,
– Pani Agata Koc – Przewodnicząca Rady Rodziców
– Pani Grażyna Dębek – Komendant Hufca Pracy w Zambrowie.

Kolejnym, bardzo istotnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Przedstawiciele każdej klasy przysięgając na sztandar w imieniu własnym i kolegów powtarzali tekst ślubowania, zobowiązując się jednocześnie do wytrwałej pracy oraz zachowania godnego ucznia ZSOiZ w Ciechanowcu i obywatela Polski.

Podczas uroczystości nie zabrakło także akcentu artystycznego. Występ szkolnego chóru wprowadził wszystkich w wesołą atmosferę.

Podczas akademii społeczność szkolna podziękowała także za 41 lat pracy dydaktycznej, w tym 29 w ZSOiZ w Ciechanowcu, Pani Grażynie Boguszewskiej, wieloletniej nauczycielce języka polskiego. Nasza Pani Profesor odeszła na zasłużoną emeryturę. Będzie nam Pani brakować! Proszę o nas pamiętać i odwiedzać.
Swoją prace na rzecz szkoły zakończyła również Pani Agata Koc – przewodnicząca Rady Rodziców. Pani Agata pełniła funkcję aż 11 lat. Za trud włożony w rozwój szkoły i owocną współpracę dyrekcji szkoły z Radą Rodziców Pani Agata odebrała podziękowania od dyrektora szkoły Pana Łukasza Godlewskiego, byłego dyrektora szkoły Pana Eugeniusza Święckiego oraz samorządu uczniowskiego.

Po części oficjalnej i przekazaniu innych informacji organizacyjnych uczniowie przeszli do klasopracowni, aby spotkać się tam ze swoimi wychowawcami.

Nowy rok szkolny w naszej szkole rozpoczyna 727 UCZNIÓW i 149 SŁCZACHY, łącznie w szkole uczyć będzie się 845 osób, w tym:
• Liceum Ogólnokształcące – 370 uczniów
• Technikum – 303 uczniów
• Branżowa Szkoła I Stopnia – 53 uczniów
• Kursy Kwalifikacyjne Zawodowe i Liceum dla Dorosłych – 149 słuchaczy

Życzymy wszystkim uczniom sukcesów edukacyjnych a nauczycielom i pracownikom szkoły dumy ze swoich uczniów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Skip to content