Tygodniowy obóz szkoleniowy klas 4 OPW na terenie 18 Pułku Logistycznego.

W dniach 25 – 29 września 2023 roku na obiektach 18 Pułku Logistycznego w Łomży odbywa się obóz szkoleniowy dla klasy czwartych o profilu Oddziały Przygotowania Wojskowego.

Zasadniczym celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP, oraz przygotowanie do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej, a także podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań.

Młodzież naszej szkoły podczas szkolenia ma możliwość uczyć się i doskonali następujące zagadnienia:

 • przygotować broń do strzelania;
 • przyjmowania postaw strzeleckich;
 • wykonywania łącznych czynności do strzelania;
 • rzucać granatem ćwiczebnym;
 • wykonywać strzelania z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningowych;
 • prowadzić obserwacje meldować wyniki obserwacji;
 • działać jako szperacz podczas rozpoznania drogi marszu;
 • wybrać miejsce i wykonać stanowisko ogniowe;
 • zamaskować siebie i swoje uzbrojenie;
 • ustawić pojedynczą minę przeciw pancerną;
 • posługiwać się sprzętem i indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami;
 • zachować się po ogłoszeniu alarmu o skażeniach;
 • zachować się po ogłoszeniu alarmu powietrznego;
 • nawiązać łączność z wykorzystaniem przenośnych radiostacji małych mocy;
 • nawiązać łączność z wykorzystaniem przewodowych środków łączności;
 • orientować się w terenie bez mapy i z mapą;
 • wyznaczyć azymut i wykonać marsz wg. azymutu;
 • działać na punkcie kontrolno-ochronnym;
 • posługiwać się indywidualnym sprzętem medycznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim instruktorom, którzy wykazują się ogromną wiedzą, zaangażowaniem i prawdziwą pasją w przekazywaniu młodzieży wiadomości i umiejętności ważnych w pracy w służbach mundurowych.

Skip to content