• Start
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Kolejne staże zawodowe z wynagrodzeniem dla naszych Uczniów – Technik Budownictwa!

Kolejne staże zawodowe z wynagrodzeniem dla naszych Uczniów – Technik Budownictwa!

utworzone przez | sie 16, 2022 | Aktualności, Rok szkolny 2022/2023, Technikum

W dniu 31 lipca2022r grupa uczniów Technikum Budowlanego wyjechała na staże zawodowe do Gdyni. Staż odbywa się w bardzo renomowanej firmie BARG M.B. Sp.z o. o. Staże zawodowe odbywają się w Laboratorium Kruszyw i geotechniki, Wytrzymałości betonu, Pracowni betonu oraz na placach budowy.  Firma BARG bada właściwości kruszyw i betonów, które  są stosowane na  placach budowy, do najbardziej znanych realizowanych inwestycji budowlanych to: Przekop Mierzei Wiślanej, Bodowa drogi Krajowej S6 Gdańsk -Szczecin.

Uczniowie naszego technikum biorą czynny udział w następujących badaniach betonu i kruszyw:

-wytrzymałość betonu na ściskanie 

– mrozoodporności betonu

-wodoszczelności betonu

-głębokość penetracji wody pod ciśnieniem

-nasiąkliwość betonu

-gęstość betonu

-zawartości zbrojenia rozproszonego

– proctor

-CBR ( wilgotność optymalna szkieletu gruntowego)

-kapilarność kruszywa

-skład ziarnowy ( analiza sitowa)

-potencjalna reaktywność alkaiczna

-zawartości humusu

-odporność na ścieranie kruszywa (mikro deval)

-wskaźnik płaskości kruszywa

-odporności na rozdrabianie kruszywa ( Los Angeles)

-wskaźnika piaskowego

-wskaźnika kształtu

-gęstości i nasiąkliwości ziarn kruszywa 

-gęstość nasypowa kruszywa

-mrozoodporność w wodzie i soli

-wskaźnik wodoprzepuszczalności

-oznaczenia odczytu pH

-zawartości pyłów mineralnych

-konsystencja betonu na placu budowy

-pobieranie próbek w terenie.

W trakcie realizacji stażu uczniowie mają też czas wolny, który spędzają m.in. na zwiedzaniu, Gdyni, Gdańska i Sopotu. Uczniowie odpoczywają także nad naszym polskim morzem.

Staż wspólnie z uczniami odbywa nasz nauczyciel Pan Sebastian Jakubik, nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych. Pan Sebastian swoim doświadczeniem i umiejętnościami wspiera także na miejscu kwestie organizacji staży.

Staże zawodowe naszych Uczniów potrwają do 26 sierpnia 2022r. Po zakończeniu stażu wszyscy Uczniowie otrzymają wynagrodzenie stażowe w wysokości 2080,00 złotych.

Cały koszt organizacji staży w Trójmieście, w tym zakwaterowania, wyżywienia i transport, finansowany jest przez szkołę w ramach środków unijnych RPOWP, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, projektu pn. „Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość”.

Pomysłodawcą i współtwórcą projektu jest Dyrektor naszej szkoły Łukasz Godlewski, który od kilku lat z powodzeniem aplikuje  o środki zewnętrzne dla naszej szkoły i młodzieży.

Skip to content