Uczniowie z Technikum z Ciechanowca na stażach w Grecji.

utworzone przez | cze 5, 2023 | Aktualności, Rok szkolny 2022/2023, Technikum

W dniach 13 – 28 maja 2023 r. oraz 28 października – 12 listopada 2023 r. uczniowie z Technikum z Ciechanowca kształcący się na kierunkach:

 • Technik Budownictwa / Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie
 • Technik Usług Fryzjerskich
 • Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

zrealizowali w 2 turach swoje dwutygodniowe staże zawodowe w Grecji.

Głównym celem projektu w ramach II edycji Akredytacji Erasmus był wzrost atrakcyjności, jakości, efektywności i skuteczności zawodowego kształcenia praktycznego w ZSOiZ w Ciechanowcu, poprzez dalszy rozwój współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami oraz stworzenie nowych możliwości rozwoju zawodowego uczniów naszej Szkoły.

Dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć zakładane cele szczegółowe (tj. ilościowo-jakościowe):

 1. Realizacja mobilności zagranicznej, ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych 30 uczniów oraz zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia w Polsce i za granicą.
 2. Przygotowanie programów praktyk/staży obejmujących 30 uczniów kształcących się w ramach 3 zawodów: technik budownictwa, technik usług fryzjerskich oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ich realizacja w greckich przedsiębiorstwach branży budowlanej, fryzjerskiej i poligraficznej.
 3. Włączenie w realizację projektu przynajmniej 21 uczniów z tzw. mniejszymi szansami.
 4. Rozwój kompetencji językowych 30 uczniów.
 5. Rozwój kompetencji kluczowych u 30 uczniów, w tym podstawowych i przekrojowych umiejętności takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i innych kompetencji społecznych.
 6. Nawiązanie 4 nowych oraz zacieśnienie 3 dotychczasowych partnerstw ponadnarodowych, celem pogłębionej wymiany dobrych praktyk w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabycia doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych we współpracy z partnerami z Grecji.
 7. Rozwój systemów właściwego oceniania, metod certyfikacji oraz walidacji opartych na efektach nauczania oraz stosowania narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji poza granicami kraju.

Uczniowie zrealizowali ponadto w ramach praktyk bogaty program kulturowy. Nasza grupa m.in.:

 • zwiedziła Meteory i klasztor Varlaam;
 • odbyła rejs statkiem na znaną z filmu Mamma Mia wyspę Skiathos, gdzie zwiedzono miasteczko, taras widokowy z kościółkiem Św. Mikołaja;
 • korzystać z uroków złotej plaży Koukounaries;
 • zwiedziła Thessalonki, a w nich Białą Wieżę, pomnik Aleksandra Wielkiego, Łuk Triumfalny Galeriusza, Rotundę, Bazylikę Św. Dymitra i Plac Arystotelesa;
 • podziwiała Stary Pantelejmon;
 • zwiedziła Litochoro i wąwóz Enipeaz;
 • zwiedziła zamek krzyżowców w Platamonas;
 • odwiedziła lokalny targ w Leptokarya, na którym zakupiono lokalne produkty i pamiątki.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000052775, realizowany przez  Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu,  w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-096065.

Suma dofinansowania: 62 506,00 EUR

Skip to content