Zbiórka karmy dla piesków 🙂

W Internacie ZSOiZ w Ciechanowcu w listopadzie została przeprowadzona zbiórka karmy dla podopiecznych z lokalnego przytuliska w Ciechanowcu.

Celem tej akcji była poprawa standardu pobytu czworonogów w przytulisku oraz kształtowanie wrażliwości, postawy empatycznej i przyjacielskiej wobec zwierząt.  Zebrana karma została przekazana do Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

Koordynatorami akcji byli wychowawcy Pani Katarzyna Łuniewska-Korycka i Pan Wojciech Włostowski. Serdecznie dziękujemy wszystkim wychowawcom i  wychowankom naszego internatu za włączenie się w akcję. Cieszymy się wszystkie grupy wychowawcze w naszym internacie aktywnie wzięły udział w zbiórce.

Skip to content