Krótka historia chóru …

Chór młodzieżowy Zespołu  Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu zaczął tworzyć się od roku 2002, z inicjatywy dyrektora  placówki – Pana Eugeniusza Święckiego. Przywołując dawne tradycje szkoły, w której zajęcia ogniska muzycznego  były prowadzone  na przestrzeni wielu lat,   postanowił  on  ponownie zachęcić  uczniów do wspólnego śpiewania.  Zaobserwował bowiem, iż  w latach dziewięćdziesiątych XX wieku,  wspomniane tradycje zaczęły niestety powoli odchodzić w niepamięć.  Na szczęście udało się  je odnowić,  dzięki zaangażowaniu wielu ludzi kochających muzykę.  
      W 2002 roku powstał  kilkuosobowy zespół wokalny, do którego co roku zapisywali się nowi uczniowie.  Do udziału w zajęciach zachęcali oni swoich kolegów i koleżanki.   W ten sposób zespół rozrastał się i działał coraz aktywniej. Z upływem czasu przekształcił się on w szkolny chór, liczący w różnych latach – od 30 do 50 utalentowanych młodych ludzi. Obecnie należą do niego chętni uczniowie z trzech typów szkół : Ogólnokształcącej  Szkoły Sztuk Pięknych, liceum oraz technikum.
     Niemal od początku istnienia chóru, jego opiekunem artystycznym jest Pani dr Monika Ilczuk. Mimo braku wykształcenia muzycznego,  każdego roku zachęca młodzież do udziału w zajęciach wokalnych.  Na przestrzeni lat współpracowała z  kilkoma  instruktorami muzycznymi: Panem Arturem Leszczyńskim, Panią Magdaleną Sinnof, Panem Tomaszem Paduchem, Panią Joanną Kuczabo i Panem Emilem Jasińskim, którzy prowadzili zajęcia z chórem oraz przygotowywali młodzież do występów estradowych. Pani Monika Ilczuk od 2003 roku oprócz pracy nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze, zajmuje się  także pisaniem scenariuszy wielu występów artystycznych, opracowuje repertuar chóru i mobilizuje młodzież do udziału w konkursach muzycznych.
    Chór przygotowuje oprawę muzyczną Mszy Świętych i niemal wszystkich uroczystości szkolnych. Reprezentuje także szkołę na zewnątrz: występuje podczas lokalnych imprez plenerowych,  bierze udział w konkursach, przygotowuje koncerty okolicznościowe w ramach współpracy z wieloma instytucjami  (znalazły się wśród nich m.in.  Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu i inne parafie położone w okolicach Ciechanowca, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie).
     Działalność chóru  młodzieżowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wspiera Starostwo Powiatowe  w Wysokiem Mazowieckiem. Zawdzięczamy mu  między innymi zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego, instrumentów, strojów oraz finansowanie zajęć warsztatowych, wyjazdów koncertowych i wycieczek rekreacyjnych.  
      Skład szkolnego chóru zmienia się każdego roku. Jedni uczniowie opuszczają mury naszej szkoły, inni,  rozpoczynając w niej naukę, zaczynają uczęszczać na zajęcia wokalne. Wszyscy jednak stanowią wspólnotę, którą łączy miłość do śpiewania, talent muzyczny i chęć niesienia innym ludziom radości poprzez śpiew.  Wspomnienia wielu prób, koncertów, wyjazdów, zawartych przyjaźni czy sukcesów artystycznych na długo pozostają w pamięci absolwentów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, którzy w trakcie swej nauki zechcieli należeć do szkolnego chóru.

Występy artystyczne chóru – kalendarium

Nasz chór występuje co roku podczas najważniejszych uroczystości i imprez szkolnych, którymi są:  Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Otwarty Szkoły, Akademia związana ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Pożegnanie Absolwentów. Przygotowuje również oprawę muzyczną Mszy Świętych. Najwięcej pracy i zaangażowania wymagają występy dla szerszej publiczności i koncerty promujące szkołę. Oto spis najważniejszych z nich:

Początki działalności chóru – lata 2004-2007

– Występ na VII Zjeździe  Absolwentów (2004)
– Koncert w  ramach projektu „PEACE – lekcja tolerancji” (2005)
– Występ  na Inauguracyjnej  Konferencji  Akcji E-Twinning Programu E-Learning (2005)
–  Montaż słowno-muzyczny na inaugurację roku szkolnego 2007-2008 w powiecie wysokomazowieckim w związku z wizytą prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2007)
 – Koncerty ku czci Jana Pawła II (2005, 2006, 2007)
– Koncerty kolęd i pastorałek w kościele pod wezwaniem pw. Trójcy Przenajświętszej
w Ciechanowcu (2006, 2007)
– Występy podczas imprez plenerowych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (2006, 2007)

Rok szkolny 2008/2009
– „Mój powiat – moja mała ojczyzna”-  Koncert z okazji dziesięciolecia powiatu wysokomazowieckiego,  (występ  podczas uroczystej sesji w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem)
– Koncert pod pomnikiem papieża Jana Pawła II
– Występ chóru na Litwie (montaż słowno – muzyczny o treściach patriotycznych)
– Występ artystyczny na VII  Zjeździe Absolwentów

Rok szkolny  2009/2010

– Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej w Wysokiem Mazowieckiem – zajęcie I miejsca
 – Udział w XVII Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2010 – przejście eliminacji (Brańsk), udział w zmaganiach finałowych ( Bielsk Podlaski)
– Koncert kolęd i pastorałek – montaż słowno-muzyczny w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
w Ciechanowcu
– Koncert ku czci Papieża Jan Pawła II
– Występ artystyczny młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Rok szkolny 2010/2011

– „Koncert kolęd i pastorałek”
– Koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II
– Program artystyczny z okazji Dnia Dziecka w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Rok szkolny  2012/2013

– Występ w Wysokiem Mazowieckiem na Dniach Kultury Chrześcijańskiej
– Koncert ku czci błogosławionego Jana Pawła II
– Koncerty chóru w Perlejewie i Śledzianowie
– Występ na festynie: „Dzień z powiatem wysokomazowieckim”
– Występ w Muzeum Rolnictwa podczas Odpustu na Św. Antoniego.  

Rok szkolny 2013/014

– Występ związany z otwarciem hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Ciechanowcu
– Występ na „Dniach powiatu wysokomazowieckiego”
– Występ artystyczny na IX Zjeździe Absolwentów ZSOiZ w Ciechanowcu
– Koncert podczas festynu w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Rok szkolny 2014/2015

– Koncert chóru na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Białymstoku
– Występ chóru  na konferencji dla nauczycieli
– Koncert podczas  konferencji dyrektorów szkół artystycznych
– Występ chóru  podczas  warsztatów gastronomicznych
– Koncert na I Podlaskim Forum Klas Mundurowych
– Występ w związku z otwarciem wystawy prac uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Rok szkolny 2015-2016

– Występ w Instytucie Pamięci Narodowej w Białymstoku, w związku z podsumowaniem projektu: „Katyń – w rocznicę zbrodni”

Skip to content