Egzamin zawodowy - Sesja 1. 2022 Zima: styczeń – luty 2022 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- Sesja 1. 2022 Zima: styczeń – luty 2022 r.

 

1.         

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego
potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2022 roku - Formuła 2017

   pobierz
         
2.   Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego
potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2022 roku - Formuła 2019
   pobierz
         
3.   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca
w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2017
   pobierz
         
4.   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
ZAWODOWEGO obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019
   pobierz
         
5.  

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2012 oraz Formuła 2017

   pobierz
         
6.  

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r.w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego
w roku szkolnym 2021/2022 - Formuła 2019

  pobierz
         
7.   Terminy etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Sesja styczeń - luty 2022
   pobierz
         
8.   Terminy etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Sesja styczeń - luty 2022
  pobierz
         
9.  

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu
olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

  pobierz
         
10.  

Dodatkowe instrukcje związane z koniecznością wprowadzenia szczegółowych rozwiązań
związanych z organizacją lub przeprowadzaniem egzaminu.

  pobierz
         

 

Wydanie dyplomów

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2022 nastąpi w dniu 31 marca 2022 r.

 

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2022 oraz ich odbiór przez zdających nastąpi 7 kwietnia 2022 od godziny 12.00 (pokój nr 3 – parter).

 

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat Copy

Czytany 357 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 25 listopad 2021 11:48

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top