Egzamin zawodowy 2023

 

Egzamin zawodowy 2023

 

1.   Harmonogram etapu pisemnego egzaminu zawodowego
Sesja zima 2023
   
         
2.   Harmonogram etapu praktycznego egzaminu zawodowego
Sesja zima 2023
   
         
3.   Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych
z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego*
w roku szkolnym 2022/2023 
   
         
4.  

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego
oraz egzaminu
eksternistycznego zawodowegow roku szkolnym 2022/2023

Egzamin zawodowy Formuła 2019

   
         
5.  

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO
obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Egzamin zawodowy Formuła 2019

   
         
6.  

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania  warunków i form
przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym  2022/2023

Egzamin zawodowy Formuła 2019

   
         
7.  

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych
w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej
egzaminu zawodowego
przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 roku są jawne

Egzamin zawodowy Formuła 2019

   

 

Wydanie dyplomów

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego dla sesji zima 2023 nastąpi w dniu 31 marca 2023 r.

Termin przekazania szkołom certyfikatówkwalifikacji zawodowych dla sesji zima 2023 oraz ich odbiór przez zdających nastąpi 7 kwietnia 2023 r. (wychowawcy klas).

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28.04.2023 r. nastąpi 26 maja 2023 r.

 

 

Czytany 283 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 grudzień 2022 11:14

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top