Egzamin zawodowy - sesja czerwiec/lipiec 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- sesja czerwiec/lipiec 2021

 

1.         

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego
potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2021 roku 

   pobierz
         
2.   INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
   pobierz
         
3.   Komunikat dyrektora CKE z20sierpnia 2020 r.  wsprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków iform przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w roku szkolnym 2020/2021
   pobierz
         
4.    Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów:
  • ósmoklasisty (E8)
  • maturalnego (EM)
  • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
  • zawodowego (EZ)
  • eksternistycznych (EE)
   pobierz
         
5.  

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów

   pobierz
         
6.   Informacja dotycząca terminu etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017/2012 )
Sesja czerwiec - lipiec 2021
  pobierz
         
7.   Informacja dotycząca terminu etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017/2012 )
Sesja czerwiec - lipiec 2021
   pobierz

 

Wydanie dyplomów

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021 nastąpi w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2021  oraz ich odbiór przez zdających nastąpi 8 września 2021 od godziny 12.00 (pokój nr 3 – parter).

 matura plakat

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat Copy

Czytany 4152 razy Ostatnio zmieniany środa, 12 maj 2021 08:31

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top