wtorek, 24 listopad 2020 09:00

Egzamin maturalny 2022

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

EGAZMIN MATURALNY 2022

HARMONOGRAMY / KOMUNIKATY / DEKLARACJE:

1.  

Szkolny harmonogram egzaminu maturalnego (część pisemna) w sesji głównej (maj 2022 r.) w ZSOiZ w Ciechanowcu

 
       
2.     Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku
 
       
3.   Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022”
obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
 
       
4.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie
materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie
ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku
 
       
5.   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie
szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022
 
       
6.
  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie listy systemów operacyjnych,
programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki
w roku 2022
 
       
7.  

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu
lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych

Komunikat z 14 maja 2020 r.

 
       
 8.  

Załącznik 1a: Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.
Deklaracja A

Wypełnij Deklarację A, jeżeli:
(1) jesteś uczniem ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej i w 2022 r. chcesz przystąpić
do egzaminu maturalnego po raz pierwszy; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły do 30 września 2021 r. (jako deklarację wstępną).
Deklarację ostateczną (jeżeli coś zmienisz w deklaracji wstępnej) złóż najpóźniej 7 lutego 2022 r.
(2) jesteś absolwentem liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, Twoja szkoła nadal funkcjonuje i w 2022 r. chcesz przystąpić
do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny; wypełnioną deklarację (strony 1–5) złóż do dyrektora Twojej szkoły najpóźniej 7 lutego 2022 r.

 
     
 9.    

Załącznik 1b: Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.
Deklaracja B

Wypełnij Deklarację B, jeżeli ukończyłeś(-łaś):
(1) liceum uzupełniające, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla młodzieży albo liceum, technikum, szkołę artystyczną, ale Twoja szkoła została zlikwidowana
(2) szkołę za granicą, ale dokument, który tamta szkoła Ci wydała, nie uprawnia Cię do podjęcia studiów w Polsce
(3) szkołę średnią przed 2005 r. i nie posiadasz żadnego świadectwa dojrzałości
(4) lub w sesji zimowej 2022 r. zamierzasz ukończyć liceum na podstawie egzaminów eksternistycznych.

 
     
10.    

Załącznik 1c: Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.
Deklaracja C

Wypełnij Deklarację C, jeżeli uzyskałeś(-łaś) świadectwo dojrzałości przed 2005 r., tzn. zdałeś(-łaś) maturę w formule sprzed 2005 r.

 
     
11.   NFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminów eksternistycznych
 
       
12.   Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  

 

 

Czytany 5664 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 21 kwiecień 2022 10:18
Więcej w tej kategorii: « Egzamin maturalny 2020

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top