Internat

Ogłoszenie

Opłaty za posiłki i zakwaterowanie wnosi się za cały miesiąc z góry. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie należy uregulować do 10 – dnia każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na konto ZSOiZ w Ciechanowcu:

  • Nr konta: 42 8749 0006 0000 1313 2000 0080 Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
  • Tytułem przelewu : Imię i Nazwisko ucznia – wpłata za pobyt w Internacie ZSOiZ za miesiąc ……2023 / 2024r. – kwota ……zł.

Z racji opłaty za posiłki z góry, opłata za posiłki podlega zwrotowi w następnym miesiącu w wysokości iloczynu dni niekorzystania z posiłku i wysokości opłaty za posiłek.

Zakwaterowanie miesięczne uczniów w internacie (opłata stała) – 80 złotych.

Całodzienne wyżywienie (3-4 posiłki) w internacie – 15 złotych dziennie .

Skip to content