Egzamin zawodowy – sesja zimowa 2024

Wydanie dyplomów

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego dla sesji zima 2024 nastąpi w dniu 27 marca 2024 r.

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji zima 2024 oraz ich odbiór przez zdających nastąpi 8 kwietnia 2024 r. (wychowawcy klas).

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 26.04.2024 r. nastąpi 24 maja 2024 r.

Skip to content