Egzamin zawodowy – sesja letnia 2024

Wydanie dyplomów

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego dla sesji letniej 2024 nastąpi w dniu 30 sierpnia 2024 r.

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów dla sesji letniej 2024 oraz ich odbiór przez zdających nastąpi 9 września 2024 od godziny 12.00 (pokój nr 3 – parter).

Termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 26.04.2024 r. nastąpi 24 maja 2024 r. (SESJA ZIMA 2024r.)

Skip to content