Rekrutacja 2023/2024

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!

W związku z obecnie panującą sytuacją w naszym kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło możliwość przyjmowania wniosków rekrutacyjnych i innych dokumentów od rodziców przyszłych kandydatów drogą elektroniczną. W związku z powyższym nasza szkoła umożliwia 3 formy złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

  1. Należy pobrać ze strony internatowej szkoły w zakładce rekrutacja 2023/2024 podania o przyjęcie do szkoły, które należy wypełnić, zeskanować i przesłać droga E-MAILOWĄ NA ADRES rekrutacjadozsoiz@gmail.com. Będziemy wysłać w ciągu 48 godzin wiadomość potwierdzającą wpłyniecie podania na skrzynkę mailową.
  2. Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne można wysłać listem tradycyjnym np. Pocztą Polską na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec.
  3. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie dyrektora szkoły, pomożemy na miejscu wypełnić formularz.

Dalsze postępowanie kandydatów po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły:

  • Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników z egzaminu ósmoklasisty (zaświadczenie o wynikach) dokumenty te należy dostarczyć w formie oryginału lub kopii do sekretariatu szkoły.
  • Ponadto razem ze świadectwem należy dostarczyć 2 zdjęcia o wymiarach 35×45 mm podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata na odwrocie
  • W przypadku wyboru klasy o profilu wojskowym (Oddział Przygotowania Wojskowego) należy dołączyć oświadczenie o wyrażaniu zgody przez rodzica i kandydata na naukę na tym profilu oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego.
  • W przypadku wyboru Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia lub Branżowej Szkoły II Stopnia, szkoła będzie wydawała skierowania do medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia o zdolności do wykonywania danego zawodu.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu mgr Łukasz Godlewski

Do pobrania:

Podania i oświadczenia:

Logo informator2

Film promujący ofertę edukacyjną
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Chcesz triumfować w jednostkach mundurowych?
Obejrzyj ten film i złóż dokumenty rekrutacyjne do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Skip to content