Komitet Głowny

ciechanowiec papie

Komitet Główny
 
1. Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku
 
2. Ks. dr Krzysztof Mielnicki – Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
 
3. Ks. dr hab. Andrzej Proniewski – Kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku; 
 
4. Ks. dr Bogdan Skłodowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej
 
5. Ks. dr Zbigniew Pyskło – Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Łomży.
 
6. Ks. dr Wojciech Kotarski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Ełku
 
7. Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki  
         
8. Mirosław Reczko – Burmistrz Ciechanowca
 
7. Eugeniusz Święcki – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
         
8. Elżbieta Trzeszczkowska – Dyrektor Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu
Skip to content