Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe (15)

środa, 21 grudzień 2022 10:07 Napisał
17. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji „Edukacyjnego inkubatora umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu”
 
wtorek, 14 czerwiec 2022 05:53 Napisał
16. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pracowni szkolnych.
 
środa, 06 kwiecień 2022 06:02 Napisał
15. Dostawa produktów mięsnych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu w okresie 18.04 - 24.06.2022 r.
 
piątek, 02 lipiec 2021 06:05 Napisał

14. WYCENA USŁUGI na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w projekcie: „Wysoka jakość edukacji kluczem do kariery”

czwartek, 09 lipiec 2020 08:47 Napisał
13. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Pan Łukasz Godlewski zaprasza do złożenia oferty (Zapytanie Ofertowe) na „Dostawę produktów spożywczych do Internatu ZSOiZ w Ciechanowcu od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”
Oferty można składać do 21 lipca (wtorek) 2020 r. do godziny 11:00 w siedzibie ZSOiZ w Ciechanowcu.

poniedziałek, 29 czerwiec 2020 12:13 Napisał
12. Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie Ofertowe) na "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń i innych decyzji niezbędnych dla realizacji inwestycji rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu".

piątek, 15 maj 2020 11:17 Napisał
11. Zaproszenie do złożenia oferty (Zapytanie ofertowe) na "Prace adaptacyjno – konserwatorskie w pracowniach zawodowych Technik Usług Fryzjerskich i Technik Usług Kosmetycznych" w ramach projektu pn. „Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, numer projektu RPO.03.03.01-20-0226/19.

środa, 08 styczeń 2020 10:48 Napisał
10. Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności pt. „Przeprowadzenie zajęć i szkoleń dla uczniów, słuchaczy i nauczycieli” w zakresie: Auto Cad 2D i 3D, Monter stolarki budowlanej, Monter suchej zabudowy, Operator kombajnu zbożowego, Obsługa kas fiskalnych, Przedsiębiorczość i innowacyjność oraz warsztaty z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej, Operator wózków jezdniowych, Elektryk z uprawnieniami SEP, Szkolenie chemizacyjne w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPO.03.03.01-20-0125/17.

poniedziałek, 16 grudzień 2019 11:26 Napisał
9. Zapytanie ofertowe na szkolenia: Auto Cad 2D i 3D, Monter stolarki budowlanej, Monter suchej zabudowy, Operator kombajnu zbożowego, Obsługa kas fiskalnych, Przedsiębiorczość i innowacyjność oraz warsztaty z zakresu przedsiębiorczości innowacyjnej w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPO.03.03.01-20-0125/17

poniedziałek, 16 grudzień 2019 08:29 Napisał
8. Zapytanie ofertowe na szkolenia: operator wózków widłowych, uprawnienia SEP, szkolenie chemizacyjne w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności na rynku pracy uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPO.03.03.01-20-0125/17

piątek, 18 styczeń 2019 07:29 Napisał
7. Zapytanie ofertowe na "„Dostarczenie nowych narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonywania robót murarskich i tynkarskich oraz dostawa materiałów budowlanych do praktycznej nauki zawodu Technik Budownictwa” w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”, Nr RPO.08.02.01-20-0017/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

poniedziałek, 07 styczeń 2019 07:50 Napisał
 
6. Zapytanie ofertowe na realizację wsparcia w zakresie umiejętności komputerowych, obejmującego opracowanie programu zajęć, realizację grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera i programów biurowych oraz ich certyfikacji w standardzie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu programowania z automatyki-robotyki dla uczestników projektu „Rozwijamy Skrzydła”, Nr projektu: RPO.03.01.02-20-0069/15, realizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w Warszawie oraz Powiat Wysokomazowiecki / Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Ciechanowcu. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
piątek, 28 grudzień 2018 10:36 Napisał
 
5. Zapytanie ofertowe na realizację wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, obejmującego opracowanie programu zajęć i realizację grupowych sesji poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Rozwijamy Skrzydła”, Nr projektu: RPO.03.01.02-20-0069/15, realizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w Warszawie oraz Powiat Wysokomazowiecki / Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Ciechanowcu. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
czwartek, 27 grudzień 2018 09:34 Napisał
 
4. Zapytanie ofertowe na "Dostarczenie sprzętu drobnego, sprzętu kelnerskiego i bielizny stołowej
w celu wyposażenia dwóch pracowni ZSOiZ w Ciechanowcu: planowania żywienia i obsługi gości, technologii gastronomicznej i warsztatów szkolnych" w ramach projektu pt. „Poprawa infrastruktury służącej do szkoleń zawodowych w celu podniesienia jakości nauki zawodu oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy”, Nr RPO.08.02.01-20-0017/18, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wtorek, 06 marzec 2018 13:47 Napisał
 
3. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi transportowej w ramach projektu pt. „Rozwijamy Skrzydła” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Nr projektu: RPO.03.01.02-20-0069/15.

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top