czwartek, 21 lipiec 2022 08:00

Zarządzenie ws. komisji rekrutacyjnej

Napisał
Zarządzenie ws. Komisji Rekrutacyjnej

 

1.

Regulamin rekrutacji uczestników    pobierz 
   
2. Formularz zgłoszeniowy     pobierz
         
         
         
czwartek, 21 lipiec 2022 08:19

Rekrutacja - wyjazd do Hiszpanii

Napisał
1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie     pobierz
   
2. Formularz zgłoszeniowy     pobierz
         
         

logaprojekty2022

Ciechanowiec plakat 2021 AE1 net 01

1.   Plakat projektu   pobierz 
       
2.   Ulotka o projekcie    pobierz
       
3.   Roll-Up projektu    pobierz
       
4.   Rekrutacja - wyjazd do Włoch    pobierz
       
5.   Oficjalny FanPage projektu na Facebooku   zobacz

Nazwa projektu:

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego wraz z pracami przygotowawczymi oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej zlokalizowanej na działce o nr 2941/3 przy ul. Kościelnej 12 w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec.

Całkowita wartość inwestycji: 264 000,00 złotych.

Dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej: 195 360,00 zł.

Wkład własny Powiatu Wysokomazowieckiego: 68 640,00 zł.

W budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu powstała nowoczesna strzelnica pneumatyczna.

W ramach strzelnicy pneumatycznej powstało / zostało zakupionych m.in.:

  • • 5 torów strzelań równoległych, każdy tor po 11 metrów,
  • • zapewnienie możliwości wykonywania strzelań z broni pneumatycznej krótkiej i długiej z wykorzystaniem pocisków z ołowiu,
  • • ściany boczne i sufity zabezpieczone przed rykoszetami wystrzelonego pocisku,
  • • pistolety pneumatyczne x 5 sztuk
  • • karabiny pneumatyczne x 5 sztuk – kompletne zestawy każdy z jednym zbiornikiem ciśnieniowym,

Ze strzelnicy będą mogli korzystać nie tylko uczniowie naszej szkoły ale także w wyznaczone godziny wszyscy mieszkańcy Powiatu Wysokomazowieckiego. 

„Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Budownictwa.

 

znaczki rozwijamy skrzydla

 

Projekt realizowany przez Powiat Wysokomazowiecki / Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu /  Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki., numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19.

Projekt to odpowiedź na indywidualne zdiagnozowane zapotrzebowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w zakresie kształcenia uczniów na kierunkach: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Kucharz oraz Technik Budownictwa.

Nr projektu: RPPD.03.03.01-20-0289/19

Całkowita wartość Projektu: 1 529 030,40 zł

Kwota dofinansowania otrzymana ze środków Unii Europejskiej: 1 447 200, 40 zł

Planowany okres realizacji: od 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r.

Cel główny projektu

Dostosowanie kompetencyjne Uczniów/Uczennic, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększenie ich szans na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione wsparciem Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego, zapewnieniem w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy.

 

Główne formy wsparcia:

– staże zawodowe,

– dodatkowe zajęcia/warsztaty/kursy specjalistyczne, zawodowe,

– doposażenie pracowni zawodowych,

– działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe Nauczycieli/Nauczycielek.

 

 

Artykuły dotyczące projektu:

1. Rekrutacja:      
         
   a) Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów   pobierz   
         
   b) Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli    pobierz  
         
  c) Regulamin rekrutacji   pobierz  
         
2. 
Doposażenie pracowni zawodowej na kierunku Technik Budownictwa   zobacz  
         
3. Szkolenie „Szefowie kuchni w hotelach / restauracjachi”    zobacz  
         
poniedziałek, 14 czerwiec 2021 14:55

Rekrutacja - wyjazd do Grecji

Napisał

Infromacja o wyjezdzie do Grecji2

 

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie    pobierz
   
2. Formularz zgłoszeniowy    pobierz
         
         
         

Dokumenty rekrutacyjne:

 

1. Regulamin rekrutacji i wytyczne udziału w projekcie    pobierz 
   
2.  Formularz rekrutacyjny    pobierz
   
3.  Karta zgłoszenia ucznia   pobierz

wlochyLOGA

 

„Nauka pozaformalna szansą na rozwój”

Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach konkursu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” otrzymał 250 000,00 PLN na realizację swojego projektu „Nauka pozaformalna szansą na rozwój” który będzie realizowany w ramach Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu

 

W ramach projektu 30 uczniów naszego liceum i 4 opiekunów naszej szkoły wyjdzie BEZPŁATNIE na pozaformalną edukację na dwa tygodnie do Italii w 2022 roku.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, przedsiębiorczości, komunikacji, pracy w zespole. Ponadto podniesienia kompetencji językowych oraz ułatwienia naszej młodzieży funkcjonowania na rynku pracy (elementy doradztwa zawodowego), ale również aktywizacji młodzieży poprzez zaangażowanie ich w praktyczną realizację projektu. Obok edukacji pozaformalnej młodzież będzie miała zapewniony bogaty program kulturowo – lokalny, który umożliwi zwiedzenie m. in. Wenecji, Toskanii, Padwy. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez ponadnarodowe mobilności.

Pomysłodawcą i twórcą projektu  jest Dyrektor szkoły Pan Łukasz Godlewski, który od kilku lat z powodzeniem aplikuje o środki zewnętrzne dla naszej szkoły i młodzieży.

 

1. Rekrutacja     zobacz
         
2.   Zobacz przebieg realizacji projektu na szkolnym fanpage    Facebook like tv
         
3.   Relizacja mobilności pierwszej grupy    zobacz
         

rekrutacja wlochy2

 Dokumenty rekrutacyjne:

1.  Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie   pobierz
         
2.  Formularz zgłoszeniowy   pobierz
         

REKRUTACJA:

1.   Regulamin projektu i rekrutacji     pobierz
         
2.   Dokumenty / załączniki wymagane do wzięcia udziału w rekrutacji:    
         
  a  UCZNIOWIE:    
         
    Formularz zgłoszenia

   pobierz
         
    Deklaracja uczestnictwa w projekcie    pobierz
         
    Oświadczenie osoby biorącej udział w realizacji projektu   pobierz
         
  b)   NAUCZYCIELE:    
         
    Formularz zgłoszenia    pobierz
         
    Deklaracja uczestnictwa w projekcie    pobierz
         
    Oświadczenie osoby biorącej udział w realizacji projektu    pobierz

 

 

 

Strona 1 z 6

logofooter

Kontakt

Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu


  • Dyrektor Szkoły
    mgr Łukasz Godlewski
    (86) 277 11 35
Top