COMENIUS

Szkolny projekt Socrates – Comenius realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

Cele Projektu Socrates – Comenius* Poprawa jakości kształcenia
* Nadanie edukacji wymiaru europejskiego
* Zapewnienie szerokiego dostępu do istniejących w Europie zasobów edukacyjnych, przy równoczesnym promowaniu równości szans we wszystkich dziedzinach edukacji
* Promowanie „ilościowej” i „jakościowej” poprawy znajomości języków obcych
* Promowanie współpracy w dziedzinie edukacji i wyjazdów kadry edukacyjnej i uczniów

Formy realizacji projektu* Wymiana młodzieży między szkołami uczestniczącymi w programie
* Realizacja projektu „Porozumienie między narodami i ekologia ” oraz „Tworzenie przyszłości Europy poprzez zgłębianie jej historii
* Udział w spotkaniach roboczych i przygotowawczych
* Uczestnictwo w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych
* Udział w obchodach Tygodnia Comeniusa
* Dokumentowanie realizacji projektu różnymi metodami (albumy, kalendarze, zdjęcia, prezentacje, gazetki, wystawy)

Efekty* Poprawa jakości kształcenia
* Lepsza współpraca między szkołami
* Opracowanie nowych metod nauczania i materiłów dydaktycznych
* Opracowanie metod pomocy uczniom mającym trudności w nauce
* Doskonalenie posługiwania się technologiami informatyczno – komunikacyjnymi
* Pogłębienie znajomości języków obcych
* Poznawanie różnorodności kulturowych, tradycji narodowych i zwyczajów

Koordynator

Robert – Bosch Gesamtschule Hildesheim (Niemcy)
Szkoła im. Roberta Boscha w Hildesheim została założona w 1972 roku. Uczęszcza do niej około 1200 uczniów. Jest szkołą projektu UNESCO, ekologii i porozumienia między narodami.

Szkoły Partnerskie

Integrierte Gesamtschule „Willy Brandt” Magdeburg (Niemcy)

Szkoła IGS „Willy Brandt” w Magdeburgu została założona w roku 1991. W szkole tej uczy się obecnie 1200 uczniów. Mają oni możliwość nauki wielu języków obcych takich jak np. język angielski, francuski czy łaciński. Uczniowie mogą rozwijać kreatywność pracując w grupach.

Zespół Szkół Społecznych nr 1 WSP „Ekola” Wrocław (Polska)
Zespół Szkół Społecznych „Ekola” jest niewielką szkołą państwową. Od wielu lat bierze udział w projektach międzynarodowych. Szkoła zdobyła już wiele nagród za rozwijanie współpracy z zagranicą.

Biskupske Gymnasium Bohuslava Balbina Hradec Kralove (Czechy)Szkoła im. Bohuslava Balbina w Hradec Kralove została założona w 1992 roku. Uczęszcza do niej 595 uczniów (w 21 klasach). Szkoła zatrudnia 68 nauczycieli uczących w klasach 6 – 13. Uczniowie mają możliwość nauki wielu języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i łacińskiego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Ciechanowiec (Polska)Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu istnieje od 1944 roku. Do szkoły uczęszcza obecnie 928 uczniów. W szkole jest 31 klas 18 dziennych (LO, LP, TOŚ i ZSZ) i 13 dla dorosłych. Szkoła zatrudnia 47 nauczycieli. Młodzież uczy się jęz. angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Kalendarium Projektu ComeniusPaździernik 2000:

* zgoda na współpracę ze szkołami w Hildesheim, Wrocławiu, Magdeburgu i Hradec Kralove
* praca nad napisaniem projektu (K. Pawlik, B. Olszewski, L. Pietrzykowski, W. Susoł, T. Wiśniewska)

Lipiec 2001:

* Informacja z Agencji Narodowej w Warszawie o przyjęciu wniosku i pozwolenie na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

Wrzesień 2001:

* Rozpoczęcie realizacji trzyletniego szkolnego projektu Socrates – Comenius

Listopad 2001:

* spotkanie robocze szkół partnerskich w Ciechanowcu


Spotkanie odbyło się w dniach 8-10 listopada 2001r. Zapoznaliśmy nauczycieli ze szkół partnerskich z historią naszej szkoły, z miejscowym muzeum i zabytkami Ciechanowca. Zorganizowaliśmy spotkania gości z władzami miasta, powiatu, przedstawicielami rodziców i dyrektorami pobliskich gimnazjów.


Luty 2002:

* spotkanie w Oberursel z okazji rozpoczęcia realizacji szkolnego projektu Socrates – Comenius

Kwiecień 2002:

* spotkanie robocze szkół partnerskich we Wrocławiu

W dniach 19 – 20 kwietnia odbyło się spotkanie pod przewodnictwem koordynatora p. Lidii Hoyeligs. Spośród wielu zgłoszonych pomysłów zaakceptowany został projekt historyczny zaproponowany przez naszą szkołę. Projekt postanowiono realizować przez najbliższe 2 lata.

Maj 2002:

* Wymiana młodzieży w Hildesheim

Okazją do kolejnego spotkania młodzieży i nauczycieli współpracujących ze sobą szkół były uroczystości 30 – lecia istnienia szkoły im. Roberta Boscha w Hildesheim. 15 osobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką p. Krystyny Pawlik i p. Wiesława Susoła pojechała na spotkanie do Hildesheim, które odbyło się w dniach 24.05 – 01.06.2002.

Czerwiec 2002:

* Spotkanie jubileuszowe i robocze w Hradec Kralove

Wrzesień 2002:

* Wymiana młodzieży w Ciechanowcu 13 – 20 września 2002 roku

Młodzież wraz z opiekunami pracowała w pięciu zespołach tematycznych:


* Historycznym, którego zadanie polegało na zgłębianiu historii miasta
z uwzględnieniem wielokulturowości i współistnienia wyznawców różnych religii
* Plastycznym, którego członkowie utrwalili różnymi technikami uroki pejzażu
i zabytków Ciechanowca
* W zespole badaczy miejscowych tradycji, legend i mitów
* W zespole porządkującym cmentarz ewangelicki w naszym mieście
* Dziennikarskim, którego zadaniem było dokumentowanie realizacji poszczególnych zadań projektu

Listopad 2002:

* Wymiana młodzieży we Wrocławiu

W dniach 21 – 24 listopada 2002r. dwudziestoosobowa grupa młodzieży z Ciechanowca przebywała we Wrocławiu. Grupą tą opiekowały się p. Elżbieta Krzesiewicz i p. Dorota Mlonek. Celem spotkania było bliższe poznanie się przybyłej młodzieży oraz podsumowanie dotychczasowej działalności w ramach projektu „Comenius”. Wspólnie oceniono realizację zadań statutowych i wyznaczono terminy kolejnych spotkań. Wizycie we Wrocławiu towarzyszyła atmosfera odpoczynku i wesołej zabawy.

Marzec 2003:

* Spotkanie robocze w Magdeburgu

Koordynatorzy ustalili termin kolejnej wymiany młodzieży, warunki zamieszkania i wyżywienia oraz koszty z tym związane. Zaplanowano tematy prac projektów i program wymiany.

Listopad 2003:

* Obchody tygodnia COMENIUSA w szkole i województwie podlaskim w dniach 7 – 14 listopada 2003 połączone z Trzecim Podlaskim Konkursem Europejskim

Listopad 2003:

* Spotkanie robocze w Hildesheim

Na spotkaniu podsumowano i przedstawiono efekty trzyletniej współpracy pięciu szkół uczestniczących w programie Comenius. Każda ze szkół zaprezentowała efekty prac
w postaci: broszur, książek, albumów, kalendarzy i gazetek. Ustalono szczegóły ostatniej wymiany młodzieży w Hradec Kralove oraz ogólne plany współpracy w przyszłości.

Maj 2004:

* Wymiana młodzieży w Krzyżowej koło Wrocławia

W dniu 3 maja 2004 roku grupa młodzieży z naszej szkoły pod opieką p. Marii Murawskiej pojechała do Krzyżowej aby wziąć udział w programie pod hasłem „Tolerancja”. Młodzież wykonywała projekty w trzech grupach: plastycznej, pantomimicznej i przyrodniczej, integrując się tym samym z pozostałymi uczestnikami programu. Podczas pobytu odwiedziliśmy Wrocław, który szczegółowo poznaliśmy dzięki zorganizowanemu biegowi patrolowemu.

Czerwiec 2004:

* Wymiana młodzieży w Hradec Kralove

W dniach 16-21 czerwca 2004 roku siedmioosobowa grupa uczniów naszej szkoły pod opieką p. Elżbiety Krzesiewicz i p. Izabeli Grondek przebywała w Hradec Kralove. Tematem spotkania było przedstawienie tradycji związanych z obchodzeniem świąt w różnych krajach. Czesi zapoznali nas ze zwyczajami wielkanocnymi, uczniowie z Wrocławia ze zwyczajami obchodów nocy św. Jana.

Wrzesień 2004:

* Plany na przyszłość

Skończyliśmy realizację trzyletniego szkolnego projektu „Tworzenie europejskiej przyszłości poprzez zgłębienie jej historii”. Teraz należy szukać nowych szkół partnerskich, bądź z obecnymi szkołami napisać nowy projekt. Pomysłów tematycznych jest wiele.


Oto niektóre z nich:


* Ochrona środowiska – tak, ale co dalej?
* Dawne i współczesne metody pracy w rolnictwie
* Walory Podlasia i innych regionów Europy
* Różnorodność wyznaniowa i narodowościowa
* Dziedzictwo kulturowe regionu (tradycje, obrzędy ludowe)
* Zabytki historyczne i sakralne w różnych krajach
* Taniec i muzyka – dawniej i dziś
* Chleb nasz powszedni – dawniej i dziś

opracowanie: Elżbieta Krzesiewicz, Leszek Pietrzykowski

Skip to content