• Start
  • /
  • Projekty
  • /
  • Klasy wojskowe ZSOiZ w Ciechanowcu otrzymają kolejne wsparcie z Ministerstwa Obrony Narodowej

Klasy wojskowe ZSOiZ w Ciechanowcu otrzymają kolejne wsparcie z Ministerstwa Obrony Narodowej

Spotkanie Ministra Obrony Narodowej z uczniami wojskowych klas mundurowych oraz uroczystość zatwierdzenia listy placówek zakwalifikowanych do II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” odbyły się 24 kwietnia 2018 roku na terenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

W uroczystości ministrowi towarzyszył sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz, gospodarz spotkania dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej gen. bryg. Jan Rydz, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Waldemar Zubek oraz kadra dowódcza Wojska Polskiego.

Ministerstwo Obrony Narodowej doceniając starania placówek edukacyjnych prowadzących klasy wojskowe oraz pragnąc wykorzystać potencjał tkwiący w młodzieży rozpoczął we wrześniu 2017 roku realizację pilotażowego Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, który objął swym zasięgiem 58 placówek edukacyjnych w 16 województwach w tym ZSOiZ w Ciechanowcu.

Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa. Absolwenci szkół-ochotnicy z obu edycji programu, po jego ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Dla młodzieży resort zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej. Cieszy nasz fakt, że nasza szkoła po raz dugi została zakwalifikowana  do elitarnego grona szkół kształcących przyszłych oficerów służb mundurowych.

DO POBRANIA: Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu pilotażowego dla klas mundurowych w latach 2018/2020

Skip to content