Kolejne fundusze unijne dla naszej szkoły

Rozwijamy skrzydła

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

Nr projektu: RPO.03.01.02-20-0069/15

Planowany okres realizacji: 01.01.2018-30.06.2019

Wartość projektu: 750 965,37 zł. Dofinansowanie: 662 040,37 zł, w tym 633 290,76 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

Projekt powstał przy wspólnej inicjatywie Dyrekcji ZSOiZ w Ciechanowcu i Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w Warszawie.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

  • powstanie nowoczesnej pracowni informatycznej
  • zakup sprzętu i pomocy do pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej
  • doskonalenie nauczycieli
  • dodatkowe zajęcia dla młodzieży z biologii, chemii, fizyki, geografii, grafiki, astronomii, informatyki, matematyki i języków obcych
  • wyjazdy edukacyjne dla młodzieży do ośrodków badawczych, wyższych uczelni.
Skip to content