Łamanie granic

26 maja w naszej szkole rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu wymiany młodzieży „Łamanie granic”, o którego założeniach pisaliśmy już wcześniej. Tego to dnia przybyli do nas goście z Akademickiej Szkoły Średniej w Kiejdanach na Litwie, która jest naszym partnerem w tym projekcie. ZSOiZ w Ciechanowcu gości 10 uczniów i 2 nauczycieli tej litewskiej szkoły średniej: Panią Irenę Duchowską uczącą fizyki i Panią Ludmiłę Krejwienia – nauczyciela języka rosyjskiego. Po powitaniu naszych uczestników, zakwaterowaniu ich w szkolnym internacie oraz obiedzie nasi goście zostali zaproszeni na integracyjne ognisko, które odbyło się w ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa. Nie zabrakło oczywiście pieczonych kiełbasek, zabaw i miłych rozmów. Nasi litewscy goście mieli również okazję zagrać na ligawkach podczas spotkania z zaproszonymi gośćmi: Panem P. Klejzerowiczem i P. Ołtarzewskim. Spotkali się też z rodzicami, i obejrzeli przygotowaną przez młodzież naszej szkoły część artystyczną z okazji Dnia Matki.
Bardzo bogaty program przygotowany został również na drugi dzień wizyty. Nasi przyjaciele z Litwy wzięli udział w uroczystym powitaniu, na które przybyli do nas goście ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem: Pan Leszek Gruchała – Wicestarosta Powiatu Wysokomazowieckiego, Pan Czesław Buczyński – Kierownik Wydziału Organizacyjnego Powiatu Wysokomazowieckiego oraz Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie naszej szkoły.
Spotkanie, odbywające się w sali gimnastycznej, rozpoczął Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych, szczególnie zaś naszych gości z Akademickiej Szkoły Średniej w Kiejdanach. Gości powitał także Pan Wicestarosta Leszek Gruchała, który wyraził nadzieję, iż ta międzynarodowa wymiana młodzieży, również ze względu na piękną historię stosunków polsko-litewskich przyniesie wszystkim bardzo wiele pożytku, przyczyni się również do zawiązania i zacieśnienia więzów łączących oba narody.
Głos zabrała także Pani Irena Duchowska, która oprócz nauczania w kiejdańskiej szkole pełni także funkcję Prezesa Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Oddziału ZPL „Lauda”. Podziękowała za serdeczne przyjęcie oraz zaprosiła wszystkich do wysłuchania prezentacji na temat Litwy, Kiejdan i Akademickiej Szkoły średniej, którą wygłosili w języku angielskim uczniowie ze strony litewskiej, posiłkując się przy tym prezentacją multimedialną. Bardzo miłym gestem był również prezent w postaci „Wileńskiej Encyklopedii 1939-2005”, który Pani Irena Duchowska przekazała na ręce Pana Dyrektora.
Istotnym elementem uroczystości było także podsumowanie przeprowadzonej w naszej szkole rekordowo długiej lekcji fizyki – wydarzenia, które ma szansę na wpisanie do Księgi rekordów Guinnessa. Prowadzący lekcję Pan Grzegorz Guziak przedstawił jej założenia i przebieg, podziękował także wszystkim którzy pomagali uczestnikom tego niezwykłego przedsięwzięcia i obdarzali ich wsparciem i opieką. Szczególne podziękowania skierował do Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego, dzięki któremu naszym rekordzistom nie brakowało niczego i mogli skupić się na samej lekcji, oraz do samych uczestników, którzy wykazali się niezwykłą wytrzymałością, zapałem i uporem. Osiągnięcie Pana Grzegorza Guziaka zostało docenione przez Pana Dyrektora, który przyznał naszemu nauczycielowi nagrodę w wysokości 1000 zł, podkreślając przy tym, iż to czego dokonał Pan Grzegorz Guziak wraz ze swymi uczniami było naprawdę wspaniałe i trudno sobie nawet wyobrazić lepszy sposób promocji szkoły. Nagrodę i pamiątkowy dyplom Pan Grzegorz Guziak przyjął z rąk Pana Wicestarosty Leszka Gruchały. Dyplomy i pamiątkowe zdjęcia z rąk Pana Dyrektora odebrali również uczniowie biorący udział w najdłuższej na świecie lekcji fizyki. Pan Dyrektor wręczył również dyplomy i wyróżnienia uczniom godnie reprezentującym naszą szkołę w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych i przygotowującym ich nauczycielom. Podkreślił także, iż siłą naszej szkoły jest wspaniała młodzież, z której co raz to nowych sukcesów i dokonań możemy się ciągle cieszyć.
Nasi goście mieli również okazję wysłuchać muzycznej niespodzianki, którą przygotował specjalnie na tę okoliczność nasz szkolny chór. Zabrzmiały bardzo piękne wykonania dwóch utworów: „Wybudujemy wieżę” oraz „Pokonamy fale”, mówiących m.in. o tolerancji, potrzebie otwarcia na drugiego człowieka i świat, a także o pokonywaniu barier dzielących współcześnie ludzi. Przygotowany pod kierunkiem Pani Moniki Ilczuk program artystyczny pięknie wpisał się więc w założenia projektu „łamanie granic”.
Naszych litewskich przyjaciół z Akademickiej Szkoły Średniej w Kiejdanach gościć będziemy do soboty 31 maja 2008. Czeka ich jeszcze mnóstwo rozmaitych atrakcji i zajęć, gdyż, mimo tego, iż czasu nie jest może zbyt wiele, program wymiany młodzieży jest bardzo bogaty. Będziemy informować przebiegu projektu na naszej stronie internetowej, tymczasem zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć które z pewnością przybliżą i zilustrują dotychczasowy jego przebieg.

Podsumowanie projektu wymiany młodzieży polsko-litewskiej „Łamanie Granic”

30 maja o godz. 9.00 w sali gimnastycznej ZSOiZ w Ciechanowcu odbyło się uroczyste posumowanie międzynarodowego projektu „Łamanie Granic”. Następnego dnia pożegnaliśmy naszych przyjaciół z Akademickiej Szkoły Średniej w Kiejdanach na Litwie. 31 maja zakończyła się więc trwająca od poniedziałku 26 maja, wymiana młodzieży polsko-litewskiej, w ramach której mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole dziesięcioosobową grupę litewskiej młodzieży wraz z dwojgiem opiekunów. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z przebiegiem tego projektu.
Początek wizyty w Ciechanowcu, jak już informowaliśmy we wcześniejszym tekście, upłynął naszym gościom w sposób bardzo intensywny i ciekawy. Drugiego dnia przebiegającej w naszej szkole międzynarodowej wymiany młodzieży jej uczestników czekało jeszcze wiele atrakcji i ciekawych zajęć. Wzięli oni między innymi udział w zajęciach lekcyjnych z języka angielskiego, chemii, informatyki oraz lekcjach muzealnych w ciechanowieckim Muzeum Rolnictwa. W ramach integracji ze swoimi polskimi kolegami uczniowie z Akademickiej Szkoły Średniej wyszli wieczorem do pizzerii, a także odwiedzili rodziny uczniów klasy IIb naszego liceum ogólnokształcącego.
Środa 28 maja była trzecim dniem realizacji projektu, Podobnie jak wcześniej, uczestnikom nie zabrakło ciekawych zajęć. Nasi litewscy goście wraz z delegacją ZSOiZ w Ciechanowcu pojechali na krótką wycieczkę do Białowieży, gdzie mogli zapoznać się z najciekawszymi obiektami i przyrodą tej najbardziej pierwotnej polskiej puszczy. Po zwiedzaniu odbyło ognisko, które było niejako zwieńczeniem tej miłej i wartościowej wycieczki.
Czas między 17.00 a 19.00 upłynął naszym uczestnikom na pracach przygotowawczych do podsumowującej projekt prezentacji multimedialnej z przebiegu wymiany. Pracowity dzień zakończył się bardzo miło, gdyż w internacie odbyła się dyskoteka, na której nie zabrakło wspólnego śpiewania przy karaoke, ale przede wszystkim dobrej zabawy. Po tanecznych szaleństwach przyszedł oczywiście czas na odpoczynek, na który wszyscy goście i mieszkańcy internatu udali się grubo po 23.00.
Na czwartek 29 maja zaplanowano także wiele interesujących zajęć. Po śniadaniu uczestnicy projektu odwiedzili jedno z najważniejszych polskich miejsc pamięci narodowej – obóz koncentracyjny w Treblince. Po obiedzie czekał ich wyjazd na basen, gościli także w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Goście odwiedzili także pobliskie gospodarstwo agroturystyczne zajmujące się hodowlą alpaków. Po kolacji młodzież litewska mogła sprawdzić się w sportowej rywalizacji z uczniami naszej szkoły.
Piątek 30 maja to ostatni dzień realizacji projektu wymiany młodzieży polsko-litewskiej. Jego uroczyste posumowanie rozpoczął Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, który powitał serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość, w szczególności zaś naszych gości z Litwy. Zaprosił również do obejrzenia przygotowanej prze Panią Natallię Razumeika lekcji w języku angielskim na temat Ciechanowca, polskiej kultury, obyczajów i najpiękniejszych miejsc w naszej ojczyźnie.
Następnym punktem pożegnania było wręczenie naszym gościom pamiątkowych upominków i dyplomów, które przypominać będą im najpiękniejsze chwile spędzone w naszej szkole. Pan Dyrektor złożył serdeczne podziękowania osobom, koordynującym projekt po stronie litewskiej i biorącym także udział w jego realizacji: Pani Irenie Duchowskiej i Pani Ludmile Krejwienia. Podziękował także nauczycielom naszej szkoły, którzy wkładali wiele serca i wysiłku w przygotowanie tego projektu: koordynującej projekt Pani Ewie Radziszewskiej, która zadbała o to, aby wymiana młodzieży przebiegała zgodnie z planem i miała tak bogaty program. Podziękowania otrzymała także Pani Cecylia Szmurło, która wspólnie z Panią Ewą Radziszewską napisała projekt i bardzo mocno zaangażowała się w jego przeprowadzenie. Pamiątkowe dyplomy i podziękowania za zaangażowanie otrzymali również inni nauczyciele i pracownicy szkoły: Natallia Razumeika, Wojciech Cieszkowski, Emilia Krysińska, Jacek Pietkiewicz i Artur Bojar.
Z gorącym podziękowaniami zwróciła się do nas Pani Irena Duchowska, która w imieniu gości podziękowała za troskę, wszelką okazaną pomoc i atrakcyjny program. Wyraziła także nadzieję, że już jesienią grupa uczniów ZSOiZ w Ciechanowcu wraz z opiekunami odwiedzi także kiejdańską Akademicką szkołę Średnią. Podkreśliła także, iż czują się u nas tak dobrze, że naprawdę żal opuszczać im Ciechanowiec. Wyrazem wdzięczności były również przekazane przez Panią Irenę pamiątki i upominki.
Gościom, nauczycielom i wspaniałej młodzieży naszej szkoły, w szczególności zaś najbardziej zaangażowanej klasie IIb LO, podziękował gorąco Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki. Podkreślił on także, iż ma nadzieję, że majowa wymiana zainicjuje owocną i intensywną współpracę między ZSOiZ w Ciechanowcu a Akademicką Szkołą Średnią w Kiejdanach na Litwie.
Na zakończenie ostatniego wspólnego spotkania nasi litewscy przyjaciele w asyście swoich nowych kolegów z Polski opuścili naszą szkołę i udali się w podróż powrotną do swojego ojczystego kraju.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, dzięki którym projekt doszedł do skutku i został przeprowadzony w tak profesjonalny sposób: Dyrekcji ZSOiZ w Ciechanowcu, Pani Ewie Radziszewskiej, Pani Cecylii Szmurło, innym nauczycielom i pracownikom szkoły oraz naszej młodzieży. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że mogliśmy gościć u siebie tak wspaniałych młodych ludzi z Litwy oraz ich opiekunów. Projekt „Łamanie granic”, który dobiegł niestety końca, pokazał wyraźnie, iż mimo różnic dzielących nasze narody bardzo ważną i wartościową rzeczą jest przełamywanie owych barier i praca na rzecz współpracy i wzajemnego zrozumienia. Była to dla nas dobra okazja do zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń, a także źródło wielu niezapomnianych wspomnień.

Skip to content