Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu

„Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”,

zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025212 na kwotę 504 993, 65 zł.

                Na skutek realizacji projektu „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu” przeprowadzono szkolenie 50 nauczycieli, na terenie Malty (42N), Francji (7N) i Niemiec (1N). W ramach projektu odbyły się szkolenia nauczycieli:

  1. „Fluency and English Language Development for Teachers” w ETI na Malcie, metodyczny dla językowców, w dniach 18.06-29.06.2017r. – 3 nauczycieli.
  2. „Advanced levelcourse for Teacher in French” w CAVILAM – Alliance Françoise na terenie Francji, metodyczny dla językowców, w dniach 19.06-30.06.2017r. – 1 nauczyciel;
  3. „ICT Skills and Technology Enhanced Learning courses” w ETI na Malcie, dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w dniach 18.06-29.06.2017r., – 5 nauczycieli;
  4. „Intensive French Programme with CLIL” w CAVILAM – Alliance Françoise na terenie Francji, szkolenie przygotowujące do nauczania 2  przedmiotulub prowadzenia zajęć CLIL, w dniach 19.06-30.06.2017r., – 6 nauczycieli;
  5. „Empowerment in the ICT Skills: MakingUse of Technology Tools” w ETI na Malcie, dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych,w dniach 25.06-29.06.2017r.  i 03.07-04.07-2017r. –łącznie 7 nauczycieli;
  6. „CLIL – Content and Language Integrated Learning” w ETI na Malcie, szkolenie przygotowujące do nauczania 2 przedmiotu lub prowadzenia zajęć CLIL, w dniach 18.06-29.06.2017r.: – 27 nauczycieli;
  7. „SeminareMethodikundDidaktikfürDeutschlehrkräfte” w Horizonte w Regensburgu na terenie Niemiec, metodyczny dla językowców, w dniach 17.07-28.07.2017r. – 1 nauczyciel

Główną potrzebą, dla której powstał projekt „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu” była chęć podniesienie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu.

Najważniejszymi rezultatami realizacji projektu jest niewątpliwie: podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zwiększenie kompetencje językowych i metodycznych nauczycieli, otwarcie na innowacyjne metody nauczania, nabycie przez nauczycieli nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie stosowania metody CLIL oraz nowoczesnych technologii informacyjnych, uatrakcyjnienie procesu nauczania, pokonanie różnic i barier kulturowych poprzez zapoznanie się z kulturą i tradycją krajów w których przebywali szkolący się nauczyciele, podniesienie pozytywnego wizerunku i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym , doprowadzenie do stymulowania rozwoju zawodowego i nawyku podnoszenia kwalifikacji u kadry placówki oraz uzyskanie dokumentu EuropassMobilnosć, Europass Paszport Językowy i certyfikatów o odbyciu przygotowań językowych i kulturowych przez 50 nauczycieli.

Skip to content