Akademia promująca kultury: Malty, Francji oraz Niemiec

Dla całej społeczności szkolnej (nauczyciele, pracownicy, uczniowie, rodzice) w dniu 27 października zorganizowano w naszej szkole akademię, na której nauczyciele w formie multimedialnych prezentacji zdali relację z odbytych międzynarodowych mobilności, zapoznając społeczność szkolną z kulturą, historia i tradycją odwiedzonych krajów. Nauczyciele podzielili się z uczniami wszystkimi przeżytymi doświadczeniami, osiągniętymi efektami oraz pozytywnymi aspektami realizacji programów unijnych. Głowni członkowie Zespołu Projektowego w osobie Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego i Pana Łukasza Godlewskiego zapoznali ponadto społeczność szkolną z zasadami aplikowania i realizacji programów Erasmus+ i POWER;

Skip to content