Podpisanie przez naszych nauczycieli umów na realizację mobilności zagranicznych.

W dniu 15 maja 2017r. odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne w ramch projektu „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”, na którym zapoznano i rozdano nauczycielom do podpisania po dwa egzemplarze umowy oraz „oświadczenie uczestnika projektu”. Po zapoznaniu się przez uczestników z warunkami umowy i ich podpisaniu, każdemu nauczycielowi zwrócono po jednym egzemplarzu umowy i po jednym zostawiono w szkole w dokumentacji projektu. Od nauczycieli zebrano „oświadczenie uczestnika projektu” w celu ich wysłania do Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji.

Skip to content