Spotkanie organizacyjne z członkami Rady Pedagogicznej

W dniu 20 stycznia 2017r. odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej w celu przekazania informacji o realizacji w naszej szkole projektu „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich nauczycieli zapoznano z założeniami projektu, harmonogramem realizacji oraz „Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji” w projekcie. Nauczycielom, którzy postanowili przystąpić do uczestnictwa w projekcie zostały rozdane Formularze Zgłoszeniowe, które dostępne są również na stronie internetowej szkoły w zakładce projektu „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”.

Skip to content