Szkolenia nauczycieli naszej szkoły na Malcie

W czerwcu i lipcu br. 42-osobowa grupa nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła na Malcie w szeregu zagranicznych szkoleń metodycznych, językowych i podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dokształcanie odbywało się w ramach projektu „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu”, który zakłada szkolenia 50 nauczycieli naszej placówki na terenie Malty, Francji i Niemiec. Projekt finansowany jest ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), akcja kluczowa: mobilnością kadry edukacji szkolnej.

           W ramach wyjazdu na Maltę odbyły się następujące typy szkoleń:


1. Szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii informacyjnych dla nauczycieli mających kwalifikacje do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 7 nauczycieli.
2. Szkolenia metodyczne dla językowców – 3 nauczycieli języka angielskiego.
3. Szkolenia językowe z elementami ICT – wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz gromadzeniem, przetwarzaniem, udostępnianiem informacji w formie elektronicznej – 5 nauczycieli.
4. Szkolenia przygotowujące do nauczania drugiego  przedmiotu lub prowadzenia zajęć CLIL (zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu np. nauczanie matematyki, fizyki, chemii, historii w języku angielskim) – 27 nauczycieli.

           Udział w tym niecodziennym rodzaju doskonalenia zawodowego przyniósł wiele korzyści naszym pedagogom i z pewnością zaprocentuje ciekawszymi lekcjami, efektywniejszą i bardziej nowoczesną pracą, wdrażaniem innowacyjnych metod nauczania oraz szeregiem innych korzyści dla uczniów, szkoły oraz środowiska lokalnego. Szkolenia umożliwiły zdobycie nowych umiejętności, a także poznanie innych metod i sposobów pracy. Stworzyły też odpowiednie warunki, aby nawiązać kontakty z nauczycielami z całej Europy oraz ćwiczyć lub doskonalić umiejętność porozumiewania się w języku obcym. Nie bez znaczenia jest fakt, iż była to również wyjątkowa możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc i kultury kraju, do których wyjechali nasi nauczyciele.

           Dziękujemy Panu Dyrektorowi Eugeniuszowi Święckiemu oraz Panu Łukaszowi Godlewskiemu za realizację tego Unijnego programu w naszej szkole. Mamy głęboką nadzieję, że w kolejnych latach ZSOiZ w Ciechanowcu przystąpi do kolejnych projektów unijnych.

Skip to content