Wdrażanie nowych metod kształcenia w ZSOiZ w Ciechanowcu

Na skutek udziału naszej szkoły w projekcie„Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie wrzesień-grudzień zwiększono liczbę spotkań Zespołów Przedmiotowych.

Na spotkaniach Zespołów Przedmiotowych nauczyciele będą wymieniać się między sobą nabytymi umiejętności podczas zagranicznych szkoleń, w celu umożliwienia stosowania nowoczesnych metod nauczania również przez tych nauczycieli, którzy nie wzięli udziału w kursach w ramach projektu.
Pan Dyrektor Świecki w dniach 18 września – 6 października 2017r. przeprowadzi ponadto wyrywkowo kilkanaście obserwacjizajęć otwartych w ZSOiZ w Ciechanowcu prowadzonych przez nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniach międzynarodowych w ramach projektu. W zajęciach otwartych mogą poza uczniami wziąć równieżnauczyciele, którzy nie wzięli udziału w mobilnościach, jak również Ci nauczyciele, którzy odbyli inną formę kursu niż prowadzący zajęcia.
Szczegółowy harmonogram lekcji otwartych znajduje się na tablicy ogłoszeń pod planem lekcji.

Skip to content