Lokalny program kulturowy dla nauczycieli odbywających szkolenia na Malcie

Nauczyciele przebywający na szkoleniach na Malcie w ramach projektu pn. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania” mogli odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił do dalszej pracy podczas trwających dwutygodniowych szkoleń dzięki urozmaiconemu programowi rekreacyjno–kulturowego. Uczestnicy mobilności mają zapewnione darmowe wycieczki oraz lokalne wyjścia na miasto do muzeów i obiektów zabytkowych na terenie Malty.

 Piękna pogoda i wysoka temperatura sprzyjała spędzaniu wolnego czasu również nad morzem. Zrelaksowani i wypoczęci nauczyciele mogli efektywnie kontynuować swoje kursy w ETI na Malcie.

Projekt pn. „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania” nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048920 jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 521.530,40 zł. Udział nauczycieli w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Skip to content