Podpisanie przez nauczycieli umów na realizację mobilności zagranicznych

W dniu 17 maja 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne w ramach projektu „Międzynarodowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczem do efektywnego nauczania”, na którym zapoznano i rozdano nauczycielom do podpisania po dwa egzemplarze umowy oraz „oświadczenie uczestnika projektu”. Uczestnikom projektu zostały przypominane warunki uczestnictwa w projekcie, program szkoleń zagranicznych oraz harmonogram wyjazdów.

Skip to content