Nasza Szkoła

Od 1 maja 2007 roku dzięki staraniom Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu bierze udział w realizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie projekcie „Nasza Szkoła”
Celem tego projektu jest efektywne wsparcie opracowania i wdrożenia programów rozwoju szkół ukierunkowanych na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich województw tzw. „Ściany Wschodniej”. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie młodzieży możliwości wyrównywania szans edukacyjnych, umożliwienie jej zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz doskonalenie współpracy szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Biorą w nim udział szkoły z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. Warto dodać, że zainteresowanie udziałem było bardzo duże, gdyż na przewidzianych przez organizatora 60 miejsc zgłosiło się ok. 900 szkół. Jednak wielkie zaangażowanie Pana Dyrektora Eugeniusza Święckiego i pracowników szkoły tworzących programy sprawiło, iż Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza w Ciechanowcu znalazł się w gronie 10 szkół z terenu województwa podlaskiego, uczestniczących w tym projekcie.
Szkolnym koordynatorem projektu „Nasza Szkoła” jest Pan Dyrektor Eugeniusz Święcki, zaś autorami programów są: Pani Bożena Marońska, Pani Zenona Kotarska, Pani Monika Ilczuk, Pani Emilia Krysińska, Pani Beata Kisiel, Pan Marek Kisiel, Pan Ryszard Kulczakiewicz, Pan Tomasz Paduch i Pan Artur Szymoniak.
Oprócz kompleksowego doradztwa i warsztatów przy opracowaniu i wdrażaniu programu rozwoju szkoły, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu otrzymał także wsparcie finansowe w wysokości 110 tysięcy złotych. Środki te przeznaczyliśmy na realizację zajęć sportowych i artystycznych oraz różnego rodzaju wycieczki i obozy edukacyjne. To właśnie dzięki uczestnictwu w projekcie „Nasza Szkoła” uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mogli w lipcu 2007 roku wyjechać wraz ze swoimi nauczycielami na obóz edukacyjny do Ostródy.

Skip to content