• Start
 • /
 • Projekty
 • /
 • „Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego – Technik Usług Fryzjerskich i Kosmetologia

„Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego – Technik Usług Fryzjerskich i Kosmetologia

„Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego – Technik Usług Fryzjerskich i Kosmetologia 

 

znaczki rozwijamy skrzydla

Powiat Wysokomazowiecki / Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki., numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19 otrzymał dofinansowanie w wysokości 949.385,70 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt groszy).

Projektu pn. „Nowoczesne fryzjerstwo i kosmetyka gwarancją sukcesu na rynku pracy” powstał dzięki współpracy Zespołu Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu
z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO.

Nr projektu: RPO.03.03.01-20-0226/19

Całkowita wartość projektu: 999.939,70 złotych.

Dofinansowanie: 949.385,70 złotych

Planowany okres realizacji: od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

W ramach realizacji projektu zaplanowano:

 • powstanie trzech nowoczesnych pracowni z pełnym i NAJNOWOCZEŚNIEJSZYM wyposażeniem na rynku: 
 • Pracownia fryzjersko – kosmetyczna
 • Pracownia kosmetologii
 • Pracownia projektowania i estetyki fryzur
 • warsztaty teoretyczno – praktyczne dla uczniów kształcących się na kierunku Technik Usług Fryzjerskich i Technik Usług Fryzjerskich w specjalizacji KOSMETOLOGIA
 • zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
 • zajęcia dodatkowe i wyrównawcze z matematyki
 • wyjazdowe kursy zawodowe (m.in. do Krakowa, Bydgoszczy, Poznania, Gdańska) dla młodzieży z zakresu: strzyżenia męskiego, strzyżenia damskiego, „color”, modelowania, wizażu, stylizacji, 
 • staże zawodowe z wypłatą stypendium dla uczniów
 • studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel główny projektu: Podniesienie minimum u 27 uczniów i uczennic kształcących się na kierunku Technik Usług Fryzjerskich kompetencji i wiedzy zawodowych.

Artykuły dotyczące projektu:

Skip to content