Nasze klasy wojskowe w elitarnym gronie uczestników pilotażowego programu szkolenia wojskowego

Z radością informujemy, że nasza szkoła, jako jedna z 3 w województwie podlaskim i 56 w kraju zakwalifikowała się do uczestnictwa w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych”. Program wprowadzony został przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Nasza placówka realizować go będzie we współpracy z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Innowacyjny program ma służyć ujednoliceniu kształcenia i nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” w klasach mundurowych o profilu wojskowym, co skutkować będzie zarówno większą i bardziej aktualną wiedzą, jak również wyższym poziomem wyszkolenia. W jego wdrażaniu i realizacji szkoły wspierać będą Ministerstwo Obrony Narodowej, jednostki wojskowe, centra szkolenia i terenowe organy administracji wojskowej.

Adresatami pilotażowej edycji programu są uczniowie obecnych klas II liceum ogólnokształcącego lub III technikum, uczęszczający do klas mundurowych i realizujący przedmiot „Edukacja wojskowa”. Program będzie trwał 1,5 roku i obejmie zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W ciągu 185 godzin zajęć lekcyjnych, realizowanych w formie innowacji pedagogicznej oraz 30 godzin lekcyjnych samokształcenia, uczniowie zapoznają się z realnym procesem szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych RP, przy udziale żołnierzy w roli instruktorów i wykładowców. Zajęcia prowadzone będą na wojskowych obiektach szkoleniowych z wykorzystaniem sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Z kolei treści nauczania są wzorowane na programie szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej i poszerzone o elementy wojskowejsłużby przygotowawczej.

 Warto wspomnieć także o konkretnych korzyściach płynących dla samych uczniów. Oprócz zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” oraz wpisu na świadectwie ukończenia szkoły warto wspomnieć m.in. o tym, że dla absolwentów-ochotników, którzy potwierdzą w ramach kwalifikacji zdolność do czynnej służby wojskowej przewidziane zostało też krótkotrwałe szkolenie przygotowawcze, zakończone złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy. Absolwenci mogą liczyć też na pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej. Inną korzyścią może być przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach, ze względu na dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji.

Cieszymy się, że młodzież naszej klasy II LO o profilu wojskowym będzie mogła poszerzyć swą wiedzę i zdobyć szereg przydatnych umiejętności. Z pewnością przyniesie to wiele korzyści zarówno dla naszych młodych pasjonatów żołnierskiego rzemiosła, jak i dla naszej ojczyzny. Życzymy też uczestnikom wielu sił, wytrwałości i sukcesów.

Skip to content