Pozaformalna edukacja młodzieży na terenie Italii

„Nauka pozaformalna szansą na rozwój”

Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w ramach konkursu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” otrzymał 250 000,00 PLN na realizację swojego projektu „Nauka pozaformalna szansą na rozwój” który będzie realizowany w ramach Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ciechanowcu

W ramach projektu 30 uczniów naszego liceum i 4 opiekunów naszej szkoły wyjdzie BEZPŁATNIE na pozaformalną edukację na dwa tygodnie do Italii w 2022 roku.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, takich jak kompetencje cyfrowe, kompetencje społeczne i obywatelskie, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, przedsiębiorczości, komunikacji, pracy w zespole. Ponadto podniesienia kompetencji językowych oraz ułatwienia naszej młodzieży funkcjonowania na rynku pracy (elementy doradztwa zawodowego), ale również aktywizacji młodzieży poprzez zaangażowanie ich w praktyczną realizację projektu. Obok edukacji pozaformalnej młodzież będzie miała zapewniony bogaty program kulturowo – lokalny, który umożliwi zwiedzenie m. in. Wenecji, Toskanii, Padwy. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez ponadnarodowe mobilności.

Pomysłodawcą i twórcą projektu  jest Dyrektor szkoły Pan Łukasz Godlewski, który od kilku lat z powodzeniem aplikuje o środki zewnętrzne dla naszej szkoły i młodzieży.

Skip to content