Uczniowie naszego Liceum we Włoszech

Relacja z 16-17.05.2022.

 Pierwszego dnia, w poniedziałek zorganizowane zostały dla nich zajęcia informacyjno-organizacyjne podczas których przedstawiony został uczestnikom harmonogram działań. Zadania podejmowane przez nich w ramach najbliższych dnia będą uwzględniały zajęcia językowe, warsztaty grupowe, warsztaty tematyczne, udział w zajęciach merytorycznych w szkole przyjmującej oraz wycieczki i inne zajęcia kulturowe. Żeby uczestnicy mogli się lepiej przygotować do zajęć i zrozumieć ich założenia, omówiona została z nimi planowana do zastosowania metodologia z zakresu edukacji pozaformalnej, która będzie wykorzystywana w ramach zajęć oraz zakładane do zrealizowania cele projektu.

Ponadto, w ramach pierwszych dni, program zajęć opierał się w dużej mierze o przełamanie barier językowych i komunikacyjnych między uczniami z obydwu szkół. W tym celu zorganizowane zostały zajęcia grupowe z zakresie „teambuildingu” i nauki języka włoskiego, gdzie w grupach mieszanych uczniowie mieli nie tylko okazję lepiej się poznać, ale również poznać podstawy języka włoskiego oraz nauczyć się uczyć od siebie nawzajem. Podczas pierwszych dni, dla uczniów zorganizowane zostały również zajęcia edukacyjno-kulturowe, gdzie nawzajem musieli sobie przedstawić swoje kraje. W tym zakresie dzielili się oni informacjami i spostrzeżeniami na temat swoich państw i kultur, w tym podobieństwami i różnicami panującymi między nimi. Pracując w mniejszych, mieszanych grupach, prowadzili oni burze mózgów, dyskusje oraz starali się lepiej wcielać w rolę swoich partnerów z zagranicy, żeby lepiej poznać realia swoich krajów.

Po zakończeniu wspólnych warsztatów wybraliśmy się na spacer po okolicznych miejscowościach oraz zwiedzanie lokalnych zabytków. Młodzież mogła się też odprężyć w hotelowym basenie oraz okolicznych lokalach gastronomicznych.

Projekt pt. „Nauka pozaformalna szansą na rozwój” nr 2020-1-PMU-3077 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content