PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

Kwota dofinansowania:  424 559,07 zł. Projekt skierowany do 90 uczniów i 7 opiekunów. Projekt przewiduje płatne staże po 1629,23 zł w najlepszych polskich 5* hotelach: Sheraton, Bristol, Radisson Blue w Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Sopocie, Iławie i Zakopanem.
Sheraton, Bristol, Radisson Blue i inne prestiżowe polskie hotele w Warszawie, Sopocie, Toruniu, Zakopanem i Gdańsku przyjmą na miesięczne dodatkowe praktyki ciechanowieckich uczniów i nauczycieli. To wielkie wyróżnienie i niebywała okazja dla młodych adeptów zawodu i kadry dydaktycznej.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu otrzymał na ten cel ponad 427 000 tysięcy złotych dofinansowania na działania przewidziane w ramach konkursu 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt obejmuje wsparciem 90 uczniów kształcących się na kierunku Technik żywienia i usług gastronomicznych i Zasadniczej Szkole Zawodowej jak również 7 nauczycieli.  Każdy uczeń otrzyma w ramach projektu  m.in. płatne stypendium stażowe w wysokości 1629,33 złotych.  Uczniowie będą poznawać tajniki zawodu i kulturę pracy w najlepszych polskich hotelach. Kadra dydaktyczna będzie doskonalić swój warsztat pracy z najlepszymi surowcami i pod okiem znanych szefów kuchni. Projekt powstał przy współpracy z Unią producentów  i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.

Skip to content