• Start
  • /
  • Projekty
  • /
  • „Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Budownictwa

„Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Budownictwa

„Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość” Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz Technik Budownictwa.

znaczki rozwijamy skrzydla

Projekt realizowany przez Powiat Wysokomazowiecki / Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu /  Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Priorytet III Kompetencje i kwalifikacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki., numer naboru RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/19.

Projekt to odpowiedź na indywidualne zdiagnozowane zapotrzebowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w zakresie kształcenia uczniów na kierunkach: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Kucharz oraz Technik Budownictwa.

Nr projektu: RPPD.03.03.01-20-0289/19

Całkowita wartość Projektu: 1 529 030,40 zł

Kwota dofinansowania otrzymana ze środków Unii Europejskiej: 1 447 200, 40 zł

Planowany okres realizacji: od 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r.

Cel główny projektu

Dostosowanie kompetencyjne Uczniów/Uczennic, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększenie ich szans na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione wsparciem Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego, zapewnieniem w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy.

Główne formy wsparcia:

– staże zawodowe,

– dodatkowe zajęcia/warsztaty/kursy specjalistyczne, zawodowe,

– doposażenie pracowni zawodowych,

– działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe Nauczycieli/Nauczycielek.

Artykuły dotyczące projektu:

Skip to content