Kurs barmański dla naszych uczniów TŻiUG

W grudniu nasi uczniowie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych rozpoczęli udział w szkoleniu barmańskim.  Kurs składa się z bloku teoretycznego i praktycznego. Zajęć odbywają się bezpłatnie w ramach projektu„Profesjonalizm w działaniu, skuteczność w przyszłość” Nr projektu: RPPD.03.03.01-20-0289/19, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPOWP, Priorytet III Kompetencje i Kwalifikacje, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Kurs barmański to idealna okazja do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, które pomogą w przyszłości naszym absolwentom w znalezieniu lepszej pracy lub świadczenia dodatkowych usług z szeroko rozumianej branży gastronomicznej.

Skip to content